Academy for Circus and Performance Art (ACaPA)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Virtual Open DayFontys University of Applied Sciences"}" />

Academy for Circus and Performance Art (ACaPA)

Fontys Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) van Fontys School of Fine and Performing Arts biedt een vierjarige voltijdopleiding aan met een baanbrekende, onderscheidende artistieke vorm. De internationaal georiënteerde studie leidt tot een internationaal erkend academisch bachelordiploma beroepsopleiding als Circusartiest en heeft een hooggekwalificeerd team en een duidelijke missie. We bieden ook uitzonderlijke trainingsfaciliteiten.

Hedendaags circus

Sinds meer dan twee decennia revitaliseert circus zich als een authentieke kunst, geïnspireerd door andere uitvoerende en schone kunsten. Tegelijkertijd verrijkt circus deze kunstvormen en stimuleert het baanbrekende hedendaagse creatie in de podiumkunsten. De term 'hedendaags circus' omvat niet alleen het zogenaamde 'nieuwe circus' (dat vaak wordt gelijkgesteld met circustheater) maar alle hedendaagse vormen van circuskunst.

Een professionele circusartiest is een zeer bekwame artiest, die op een uitzonderlijk niveau één of twee circustechnieken beheerst. Daarnaast heeft hij uitgebreide vaardigheden en kennis in andere kunstvormen (dans, theater, performance, scenografie, muziek) en is hij in staat om te experimenteren, deze kunstvormen te vermengen en samen te voegen en betekenis te geven aan zijn uitvoeringen.

Hij beheerst technieken van creatie en geeft zijn uitvoeringen een individuele vorm. Hij werkt als solo-uitvoerder of als lid van een groep. Hij is in staat zowel als tolk als auteur / schepper te werken. Als ondernemer kan hij zijn professionele carrière beheren, zichzelf promoten en zichzelf als kunstenaar in de samenleving positioneren.

Studieprogramma

De vernieuwende inhoud van het studieprogramma combineert het verwerven van technische competenties op hoog niveau met de implementatie ervan in een individueel en collectief creatieproces. Je wordt aangemoedigd om je persoonlijk artistiek profiel te ontwikkelen, zowel als maker als als artiest in circuskunst. De academische component van de studie moedigt intensieve reflectie aan over kunst en de situatie van de kunstenaar in cultuur en samenleving en heeft verschillende doelen. Een gemiddeld studiejaar begint eind augustus en loopt tot de tweede helft van juli. Normale schoolactiviteiten duren 40 - 42 weken, inclusief examen- en productieperiodes.

Het programma heeft tot doel:

 • Je opleiden tot een veelzijdige, zeer bekwame circusartiest die als artiest en maker werk vindt in verschillende takken van het professionele veld van hedendaagse circus en circusgerelateerde podiumkunsten;
 • Ontwikkel je fysieke, technische en creatieve talent tot het hoogst haalbare niveau;
 • Geef uw artistieke profiel individuele, duidelijke en duidelijke vorm;
 • Stimuleer zowel je aanleg als passie voor individueel en collectief uitvoeringswerk en
 • Stimuleer en faciliteer intensief contact met het professionele veld vanaf het begin van je studie, om je te confronteren met de realiteit en de actualiteit van de professionele praktijk.

Inhoud studieprogramma

Het programma bestaat uit acht modules. Elke module omvat een bepaald aantal vakken die op een integratieve en progressieve manier bijdragen aan het bereiken van de educatieve doelstellingen. De modules zijn gespreid over de vier studiejaren, volgens de specifieke doelstellingen van de verschillende fasen.

66532_ScreenShot2017-12-13at9.27.46PM.png

modules

 • Circustechnieken
 • Expressie en interpretatie
 • Basis lichaamstraining
 • Theorie en methoden
 • Laboratorium en onderzoek
 • Optredens / producties
 • Loopbaanplanning en -beheer
 • mineur

Internationale oriëntatie

Sinds het prille begin is het circus een wereldwijde kunstvorm geweest. Het werkveld van een circusartiest is niet beperkt tot landsgrenzen. Het onderwijs is ondubbelzinnig gebouwd op internationale en grensoverschrijdende samenwerking. Deze filosofie komt duidelijk tot uiting in het studieprogramma van de Academie.

ACaPA is lid van de Europese Federatie van Professionele Circusscholen (FEDEC).

We werken samen met internationale instellingen voor hoger kunstonderwijs, met name in het circus, met uitwisselingsprogramma's voor studenten en docenten. We moedigen onze studenten aan om een deel van hun studie aan een school in het buitenland door te brengen, hun opleiding te verdiepen en te verbreden of door zich te specialiseren in een bepaald beroepsprofiel. Tegelijkertijd wil de Academie buitenlandse studenten uit Europese en overzeese landen aantrekken. Dit kan zowel een voltijdse studie zijn als kortere periodes (in het kader van uitwisselingsprogramma's). Als officiële onderwijstaal moet het Engels deze mogelijkheid vergemakkelijken.

Intents Project

Fontys Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) maakt deel uit van het samenwerkingsverband van het project INTENTS voor de definitie en de erkenning van het lerarenberoep van circuskunsten.

uitrusting

De Academy for Circus and Performance Art biedt uitzonderlijke trainingsfaciliteiten. Onze ultramoderne trainingsfaciliteit is goed uitgerust en afgestemd op de behoeften van circusopleidingen zoals lucht- en vloeracrobatiek, tuimelen en trampoline, jongleren, strakke draad en meer. Samen met de Academies voor Dans en Theater delen we fantastische faciliteiten zoals dansstudio's met zwevende vloeren, een volledig uitgerust theater, collegezalen en klaslokalen voor theorielessen.

Als student heb je toegang tot studio's met multimedia-apparatuur, een multidisciplinaire bibliotheek en documentatiecentrum, talrijke werkplekken met computerfaciliteiten en een elektronische leeromgeving, evenals volledig uitgeruste werkplaatsen voor hout, metaal en druk.

Toelatingseisen

Als toekomstige bachelorstudent moet je beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs dat gelijk is aan de Nederlandse normen. Om toegelaten te worden tot de Fontys University of Applied Sciences moeten studenten in aanmerking komen voor hoger onderwijs via een diploma secundair onderwijs / middelbare school met goede resultaten. Dit betekent:

 • Voor Nederlandse studenten: vwo-, havo- of mbo-diploma
 • Voor Duitse studenten: Fachabitur of Abitur (Fachhochschulreife of Allgemeine Hochschulreife)
 • Voor studenten met andere nationaliteiten: senior high school diploma / GCE of gelijkwaardig bijv. De Britse GCE A-levels of GCSE graden A, B of C, International Baccalaureate, de French Baccalaureat of de American High School (top stream of plus 1-jarige college )

Behalve uw diploma moet u, indien beschikbaar, aanvullende academische kwalificaties verstrekken (vooral op het gebied van wiskunde en economie). Bijv. Aanvullende cursussen, workshops, projecten of deelname aan wedstrijden.

Taalvereisten

Voor Engelstalige programma's wordt de vereiste minimumkennis van de Engelse taal in de volgende tabel uitgelegd:

 • IELTS 6.0
 • TOEFL-papier 550
 • TOEFL-computer 213
 • TOEFL internet 79/80
 • TOEIC * 670
 • Cambridge ESOL CAE-C

* alleen als de eenheden 'Spreken en schrijven' en 'Luisteren en lezen' met succes zijn doorlopen.

Het niveau van de Engelse taalvaardigheid moet altijd voldoen aan de toelatingseisen voor het gekozen Fontys-programma. Fontys behoudt zich altijd het recht voor om een ​​taalvaardigheidstoets voor alle categorieën van aanvragers te vereisen.

onderwijs

 • Het wettelijk collegegeld EER-studenten 2020-2021: € 2.168, -
 • Het instellingscollegegeld voor niet-EER studenten 2020-2021: € 10.430, -

Maak gebruik van de Collegegeld Wizard om de hoogte van je collegegeld te bepalen.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands.

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands. Lees Minder
Eindhoven , Tilburg , Venlo + 2 Meer Minder