B.Sc. in Global Environmental and Sustainability Studies

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

In een oogopslag

  • einddiploma: Bachelor of Science (B.Sc.)
  • toelatingsbeperking: ja
  • standaard cursusduur: 6 semester
  • deadline voor aanvragen: 15 juli van elk jaar
  • begin van de cursus: oktober van elk jaar (wintersemester)
  • aantal studentenplaatsen: 133
  • onderwijs- en examentaal: Duits en Engels
  • semester in het buitenland: mogelijk

groot

Wil je vaardigheden verwerven die je in staat stellen actief een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling? Zou je dit op internationaal niveau willen kunnen doen met een internationaal perspectief? Kom dan studeren Global Environmental and Sustainability Studies in een internationale setting in het historische stadje Lüneburg. Onze nieuwe opleiding met zijn interculturele benadering bereidt je voor op een carrière in instellingen en organisaties die internationaal actief zijn. Word onderdeel van de Leuphana-universiteit van Lüneburg, die op het snijvlak van inter- en transdisciplinaire wetenschap staat en zich al meer dan 30 jaar specialiseert in duurzame ontwikkeling in onderzoek en onderwijs.

Cursusstructuur

Op het Leuphana College bestaat de bacheloropleiding uit vier componenten: de cursus begint met Leuphana Semester, waarin je de basismethodiek leert en de fundamentele gebieden voor een academische graad in je major Environmental Sciences beslaat.

Vanaf het tweede semester is je bacheloropleiding verdeeld in een major (hoofdvak), minor (nevenvak) en complementaire studies. In Complementary Studies onderzoek je de benaderingen en methodes die in andere disciplines zijn gebruikt en onderzoek je maatschappelijk relevante vragen.

Waarom studeer je duurzaamheidstudies in Duitsland?

Ondanks dat het een industriële natie is met een sterke afhankelijkheid van technologie en een van de grootste bijdragers aan milieuproblemen is, is Duitsland een van de pioniers op het gebied van klimaatbescherming en onderwijs voor duurzame ontwikkeling .

Studeren met een internationaal perspectief en in een internationale omgeving

Duurzaamheidsvragen zijn vaak mondiaal en vereisen oplossingen die transnationaal moeten worden ontdekt en ontwikkeld. Het is deze kijk waar onze internationaal georiënteerde opleiding Global Environmental and Sustainability Studies op is gebaseerd.

Alle vakken in deze major worden in het Engels gedoceerd en worden aangevuld via interculturele formats. Je studeert met studenten uit veel verschillende landen en ontmoet hoogleraren met een grote verscheidenheid aan culturele achtergronden.

Je zult de lezingen bijwonen die je een overzicht zullen geven van de huidige staat van kennis in een bepaald gebied, samen met studenten van onze meer nationaal georiënteerde grote "Umweltwissenschaften (Environmental Science)". De respectieve seminars zijn een gelegenheid om het onderwerp te bespreken, waarbij de nadruk ligt op de internationale dimensie.

Als student van de grote mondiale milieu- en duurzaamheidstudies, zul je de huidige duurzaamheidsuitdagingen verkennen vanuit het oogpunt van verschillende disciplines, zoals sociologie, ecologie en economie, om een holistisch begrip van de problemen te krijgen. Je ontwikkelt een stevige kennisbasis in de sociale en natuurwetenschappen en leert instrumenten en methoden uit beide gebieden toepassen. Om dit te doen, zul je werken met modellen en statistieken, maar ook tijd doorbrengen in het lab en buiten of met partners uit de verschillende velden in kwestie.

Verder ontwikkel je de skillset die nodig is om duurzaamheidsuitdagingen te identificeren, communiceren en aan te pakken, zodat je als Change Agent voor duurzame ontwikkeling kunt optreden.

Doelen van de studie Global Environmental and Sustainability Studies

Als student van het bachelorprogramma Global Environmental and Sustainability Studies in Lüneburg verwerft u de kennis om de wereldwijde klimaat- en milieukwesties wetenschappelijk te verklaren en te beoordelen. Bovendien leer je de sociale waarden, richtlijnen en gedragspatronen te begrijpen die deze problemen genereren, meer oordeelskracht krijgen en op internationaal niveau nieuwe benaderingen ontwikkelen voor een zachtere verwerking van natuurlijke hulpbronnen.

Je verwerft vaardigheden die je in staat stellen complexe verbanden tussen verschillende problemen te begrijpen, op een samenhangende manier te denken, onderling verbonden processen te analyseren en duurzame oplossingen te vinden. Daarnaast krijg je door te studeren in een internationale omgeving interculturele ervaring en interpersoonlijke en praktische vaardigheden voor transcultureel teamwerk en projectbeheer. Dit maakt je een onmisbare afgestudeerde op de internationale arbeidsmarkt van duurzame economie en de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Milieuwetenschappen studeren in het Duits

Verder biedt het College een meer nationaal gerichte opleiding op het gebied van milieu- en duurzaamheidswetenschappen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded furthe ... Lees meer

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded further education programmes. Lees Minder