BA (Hons) Filosofie en de katholieke traditie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

BA (Hons) Filosofie en de katholieke traditie

Maryvale Institute biedt een door de Open Universiteit gevalideerd, parttime, afstandsonderwijs BA in de filosofie en de katholieke traditie ; waardoor studenten niet in staat zijn om full-time toegang tot het programma bij te wonen tot deze graad.

De doelstellingen van de opleiding zijn:

 • Rust studenten uit met kennis van en inzicht in duurzame filosofische disciplines, zoals metafysica, epistemologie, ethiek en logica.
 • Onderzoek de relatie tussen deze en de katholieke theologie, geleid door de visie van paus Johannes Paulus II's encycliek Fides et Ratio.
 • Ontwikkel studenten in hun vermogen om een persoonlijke studie uit te voeren op het niveau dat vereist is voor een geïnformeerde en onafhankelijke wetenschapper, met het doel een Honours level-diploma te behalen.

Programma van studie

 • Dit unieke programma is een vijf jaar durende part-time, afstandsonderwijs cursus, gevalideerd door The Open University

Aanvragen geaccepteerd voor januari start.

De BA in Wijsbegeerte en de Katholieke Traditie staan studenten toe om die opmerkelijke figuren in de geschiedenis van de filosofie tegen te komen die ook belangrijke figuren in de geschiedenis van het katholieke denken zijn. De cursus presenteert ook de katholieke traditie van filosofie aan studenten als een levende, dynamische realiteit, in een kritische en constructieve dialoog met de andere filosofische tradities aan het werk in onze hedendaagse cultuur. De cursus heeft tot doel katholieke studenten volledig te betrekken bij de westerse filosofische traditie, om hen in staat te stellen hun geloof beter te begrijpen en zo bij te dragen aan de evangelisatie van de cultuur waarin zij leven.

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma zou een beroep op degenen die filosofie willen studeren in de katholieke traditie in enige diepte. De cursus is undergraduate honours degree level en wordt gevalideerd door The Open University . Binnen dit programma kunnen studenten respectievelijk een diploma voor hoger onderwijs en een diploma in filosofie en de katholieke traditie behalen voor een studie van respectievelijk twee en vier jaar. Om aan de behoeften van kerkelijke en religieuze studenten tegemoet te komen, zijn er mogelijkheden om op de juiste manier bestelde combinaties van modules te volgen, uit de opleiding. Studenten die de omvang van het programma willen ontdekken en het niveau van de vereiste studies kunnen Module 1 'Inleiding tot de filosofie' volgen alvorens zich aan te melden om de opleiding te volgen.

Wat zijn de toegangseisen?

Over het algemeen is de toegang tot deze opleiding 'open' in die zin dat er geen specifieke eerdere kwalificaties nodig zijn, maar er zal bewijs worden gezocht voor de geschiktheid voor diplomawerk en de toepassing moet worden ondersteund door passende referenties. Het programma wordt in het Engels afgeleverd en er kan een bewijs van bekwaamheid in de taal vereist zijn van degenen voor wie Engels niet hun eerste taal is.

Hoe lang is het programma?

Het programma is in deeltijd en duurt vijf jaar om te voltooien en wordt gevalideerd door The Open University.

Wanneer begint het volgende programma?

Een nieuw programma begint elk jaar in januari.

Programma-informatie

Doelstellingen:

 • Studenten kennis laten maken met de belangrijkste takken van de filosofie en met enkele klassieke teksten, samen met de belangrijkste filosofen in de westerse traditie.
 • Studenten voorzien van een kritisch begrip van de katholieke filosofische traditie.
 • De relatie onderzoeken tussen de katholieke filosofische traditie, continentaal-filosofische tradities en de Anglo-Amerikaanse filosofie.
 • Studenten in staat stellen om met verschillende filosofische standpunten te werken vanuit het perspectief van de katholieke filosofische traditie.
 • De verschillende filosofische grondslagen analyseren voor de studie van de theologie samen met het gebruik van filosofische principes in het leven en denken van de kerk.
 • Studenten in staat stellen zich voor te bereiden op verdere studie, met name op het gebied van filosofie en theologie.

Structuur:

De cursus wordt gedurende vijf jaar bestudeerd met drie dubbele modules die worden opgenomen in jaar één en zes modules in jaar twee. In de jaren drie en vier studenten studeren zes modules in elk jaar. In jaar vijf bestuderen de studenten één verdere verplichte module, kiezen vervolgens een verdere keuzemodule uit een lijst met opties en gaan vervolgens aan de slag met het schrijven van een lang essay.

Elke module wordt bestudeerd volgens een tutor-ondersteund, ondersteund, open leerproces over een periode van tussen de 6 weken en 12 weken, afhankelijk van de lengte van de module. Verwacht wordt dat studenten gedurende ongeveer 15 uur per week studeren gedurende de certificaatjaren en gemiddeld 20 uur per week tijdens het Diploma en BA jaar.

Studenten wonen twee residentiële weekenden per jaar en een woonweek bij. Een sleutelelement tijdens elk van de woonperioden, en vooral tijdens de woonweek, is de seminarstudie van modulegerelateerde voorbereide primaire teksten.

Inhoud:

Modules van studie worden genomen:

 • Inleiding tot de wijsbegeerte
 • epistemology
 • Metafysica
 • Geschiedenis van de filosofie
 • Filosofie van de menselijke persoon
 • Logica
 • Ethiek
 • Filosofie van God
 • Philosophy of Science
 • Sociale en politieke filosofie
 • Issues in Contemporary Philosophy
 • Kosmologie
 • Filosofie, cultuur en evangelisatie
 • Filosofie van de geschiedenis
 • Philosophy of the Arts
 • Fenomenologie, Gadamer en Newman
 • Het denken van St Thomas van Aquino
 • Godsdienstfilosofie
 • Filosofie en hedendaagse katholieke theologie
 • Plus optionele modules in Edmund Husserl of Thomas More en Renaissance Philosophy.

Beoordeling

Er zijn drie elementen in de beoordelingsstrategie voor dit programma:

 • opdrachten
 • examens
 • Primaire tekstreflecties

Hoe meld ik me aan?

Aanvragen zijn het hele jaar door welkom, tot de eerste week van januari.

Toegankelijkheid

Als u een handicap of een langdurige aandoening hebt die van invloed is op uw dagelijkse leven, downloadt u het toegankelijkheidsformulier, opent en bewerkt u het in Acrobat Reader en stuurt u een e-mail of post u het voltooide document naar de toegankelijkheidscoördinator (inclusief adres) op het formulier), om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden tijdens uw studie. Het onthullen van een handicap zal geen factor zijn in de beslissing van het instituut om al dan niet een plaats op de cursus aan te bieden. Het is echter belangrijk dat het Instituut weet of u speciale behoeften hebt om u van de juiste ondersteuning en faciliteiten te voorzien. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk blijven.

Feedback van studenten

Wat vond je vooral positief over het laatste studieweekend?

 • "De structuur van het behandelde materiaal was zeer stimulerend, vooral als een introductie tot dit onderwerp."
 • "De discussies en netwerken met medestudenten waren prachtige en ook vriendelijke relaties met het personeel."
 • "Het eenvoudige collegedictaat (zonder dat je door cursusboeken hoeft te bladeren)."
 • "De verscheidenheid aan presentatoren en presentaties."
 • "Baanbrekend onderzoek naar filosofen waar ik niets vanaf wist."
 • "Lezingen door experts in het veld."
 • "De introductie tot de webbronnen en de bibliotheek."
 • "De rustige omgeving."
 • "Het vriendelijke personeel."
 • "De docenten plaatsen eerdere lectuur in de juiste context."
 • "Heel duidelijk gepresenteerd en ideeën uitgelegd op een manier die gerustgesteld en geëngageerd is."
 • "Praktijktips voor het omgaan met cursussen."
 • "Kans om de bibliotheek te gebruiken."
 • "Stille studieomgeving."
 • "De vredige en kalme sfeer en terugtrekken, alsof ik uit het normale leven stapte."
 • "De lezingen waren nuttig en gericht op wat nodig was."

Welke inzichten heb je tijdens het studieweekend behaald voor je eigen filosofische ontwikkeling?

 • "Het idee van filosofie als een voortdurende reis, in tegenstelling tot de volledige definitieve antwoorden."
 • "De introductie [diende] als een soort routekaart, met verschillende elementen om te verklaren."
 • "De noodzaak om te weten wat het is en betekent om mens te zijn."
 • "Dat er geen definitieve en volledige filosofie is, gecanoniseerd door de kerk."
 • "Dat er enige waardevolle kennis is in elke filosofie."
 • "Het belang van Fides et Ratio als een hele basis voor de cursus."
 • "Filosofie is een voortdurende onderneming - altijd nieuwe ideeën - maar veel ervan is een gesprek met klassieke ideeën, bijv. Metafysica."
 • "Filosofie is zelf multidisciplinair en in dialoog met andere disciplines, bijvoorbeeld psychologie en taalkunde."

BA Filosofie Studenten - januari 2018

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

Maryvale lies at the centre of the ancient settlement of Oscott, about five miles from Birmingham City Centre. With its charming buildings, in which Christian values and prayer are almost tangible, it ... Lees meer

Maryvale lies at the centre of the ancient settlement of Oscott, about five miles from Birmingham City Centre. With its charming buildings, in which Christian values and prayer are almost tangible, its long and interesting history and peaceful grounds, Maryvale is spiritual ‘home’ to many. Lees Minder