BA in International

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Vesalius College Bachelor of Arts in International Affairs van het Vesalius College voorziet studenten van de brede tools en vaardigheden om de meest prangende kwesties in de nationale en mondiale politiek te begrijpen, analyseren en beoordelen.

Het interdisciplinaire curriculum is gebaseerd op de disciplines van politiek, economie, recht en geschiedenis en stelt studenten in staat om de complexe dynamiek, kerndebatten, processen, instellingen en grote uitdagingen van Europese en internationale aangelegenheden te begrijpen. Studenten verwerven niet alleen de kennis die nodig is voor een loopbaan in internationale aangelegenheden, maar ontwikkelen ook sterke analytische en kritisch denkvaardigheden, evenals het vermogen om theorieën en aangeleerde concepten toe te passen op echte problemen. Naast dat ze worden gegeven door toegewijde professoren, profiteren studenten van de ervaring van Europese en internationale beleidsmakers, diplomaten en praktijkmensen uit de eerste hand. Door te putten uit academici van wereldklasse en zeer ervaren beleidsmakers, krijgen studenten fundamenteel inzicht in zowel de theoretische als praktische, praktische dimensies van politiek, economie en recht. Prestigieuze stages bij de kantoren van grote Brusselse instellingen, NGO's en mondiale denktanks vullen de praktische aspecten van hun studie aan en verdiepen ze.

Carrière perspectieven

Onze afgestudeerden in International Affairs zijn bereid om te slagen in verschillende settings en organisaties, waaronder internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties, EU en de NAVO), ministeries van buitenlandse zaken, lobbyorganisaties, NGO's en denktanks. Loopbanen van onze recent afgestudeerden zijn diplomatie, politiek, onderzoek, Europese administratie, politiek advies en journalistiek.

Afgestudeerden van Vesalius kunnen hun postuniversitaire studies voortzetten op een breed scala van gebieden, waaronder in internationale relaties, Europese studies, openbaar beleid, milieurecht, internationale studies, migratiestudies, bedrijfskunde, communicatie, leiderschap en management. Onze afgestudeerden die afstudeerden op internationale aangelegenheden hebben succesvol afstudeerstudies afgerond aan een aantal prestigieuze universiteiten, waaronder Oxford University, Columbia University, Brown University, de London School of Economics, de London School of Oriental and African Studies (SOAS), Georgetown University, the Diplomatieke Academie van Wenen, de Universiteit van Edinburgh, Universiteit van Boston en nog veel meer.

Graadstructuur

De bacheloropleiding International afronden

Het 180-ECTS-programma is onderverdeeld in verschillende vereisten. In het algemeen starten studenten met het basiscurriculum, een reeks cursussen die de relevante vaardigheden, kennis en vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor het onderscheidende programma van de hogeschool.

In aanvulling op het basiscurriculum, nemen studenten belangrijke vereiste vakken. Deze cursussen zijn onderverdeeld in cursussen wet, politiek, economie en economie.

Om studenten de mogelijkheid te bieden om gebieden van persoonlijke en professionele interesse te ontwikkelen, vereist Vesalius College de voltooiing van belangrijke keuzevakken en vrije keuzevakken. Internationale

cursussen

Kerncursussen (30 sp.)

 • Inleiding tot academisch schrijven
 • Wereldwijde ethiek
 • Intermediate Qualitative Research Methods
 • Wereldwijde ethiek, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling I
 • Wereldwijde ethiek, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling II

Belangrijke vereisten (102 sp.)

 • Menselijke communicatie
 • Inleiding tot de economie
 • Inleiding tot internationaal en Europees recht
 • Inleiding tot juridische principes en theorieën
 • Zakenrecht
 • Wereldwijde politiek
 • Retoriek
 • Juridische aspecten van migratie
 • Strafrechtelijke wet
 • Advanced Business Law
 • EU-constitutioneel recht
 • Juridische analyse, onderzoek
 • Mensenrechten
 • Wet van de interne markt van de EU
 • Capstone in internationaal en Europees recht
 • BA Scriptie in internationaal en Europees recht - Seminar I (geavanceerde onderzoeksmethoden)
 • BA Thesis in International and European Law - Seminar II (Senior Seminar)

Major keuzevakken (24 sp.)

Studenten internationaal en Europees recht kiezen vier grote keuzevakken uit de onderstaande lijst.

 • Milieuwet
 • Internationale bankwet en financiële regelgeving
 • Mededingingsrecht
 • Humanitair recht
 • Comparative Constitutional Law
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Europese organisaties
 • Internationale commerciële arbitrage
 • Ondernemingsbestuur
 • Social Cause Marketing
 • Lobbyen in de EU
 • Wereldwijde belangenbehartiging
 • De EU-aanpak van democratisering en mensenrechten
 • Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
 • Internationale organisaties en wereldwijde governance
 • Stage (optioneel vanaf jaar 2)

Gratis keuzevakken (24 sp.)

Studenten kiezen ook vier gratis keuzevakken uit een van de Bachelor-niveau cursussen aangeboden door Vesalius College of een van de eerder genoemde partnerinstellingen. Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor vakken binnen hun major, een andere major of buiten het curriculum van alle majors (bijv. Taalcursussen).

leerdoelen

De leerresultaten voor de Bachelor of Arts in International

 • Verwerven van kennis en begrip:
  • kennis verwerven van terminologie en concepten van internationaal en Europees recht.
  • inzicht krijgen in het internationale systeem en het Europese integratieproces.
  • een actieve kennis van de internationale wetgeving ontwikkelen door middel van verdragen, staatspraktijken en beslissingen van internationale organisaties en conferenties.
  • vertrouwd raken met de Europese instellingen en de besluitvormingsprocessen.
 • Pas kennis en begrip toe:
  • het vermogen ontwikkelen voor onafhankelijke analyse van de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht.
  • het vermogen ontwikkelen om de analyse van regels en gebeurtenissen om te zetten in een wetenschappelijk verantwoord en haalbaar onderzoeksproject.
  • verbeteren van het vermogen van de student om de geschikte onderzoeksmethoden en hulpmiddelen te gebruiken in het kader van onafhankelijke onderzoeksprojecten.
  • studenten kennis en ervaring bieden met elektronische informatiebronnen over internationaal en Europees recht.
  • het vermogen ontwikkelen om op een effectieve manier de verworven kennis en de resultaten van onderzoeksprojecten te communiceren, zowel in schriftelijke als mondelinge vorm.
  • de vaardigheid ontwikkelen voor groepswerk wordt opgenomen in de structuur van presentaties in de klas en casestudy's.
  • verdere ontwikkeling van vaardigheden in interculturele communicatie.
  • Engelse taalvaardigheid ontwikkelen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • attitudes:
  • stimuleer kritische attitudes, die noodzakelijk zijn voor 'een leven lang leren' en gevoeligheid voor het belang van juridische en ethische overwegingen en het vermogen om dominante, populaire meningen te confronteren met opbouwende kritiek
  • stimuleren van een bewustzijn van de normatieve dimensie van internationaal en Europees rechtsbeleid en van daarmee samenhangende ethische, sociale en operationele problemen en dilemma's.

107642_ScreenShot2019-01-14at5.14.07PM.png

* Studenten die niet aan de bovengenoemde deadlines voor aanvragen kunnen voldoen, moeten contact opnemen met het Admissions Office .

Laatst bijgewerkt op okt 2019

Over de school

Vesalius College is one of the few higher education institutions in Brussels that offers European-focused Bachelor’s degrees solely taught in the English language. Founded in 1987 by the Vrije Univers ... Lees meer

Vesalius College is one of the few higher education institutions in Brussels that offers European-focused Bachelor’s degrees solely taught in the English language. Founded in 1987 by the Vrije Universiteit Brussel and Boston University, Vesalius College offers American-style education that includes small classes, low student-teacher ratios and participatory classroom experiences. Vesalius College takes full advantage of its location in the Capital of Europe with guest lectures from European policymakers, diplomats, business leaders, journalists and other experts. With a diverse student body drawn from all corners of the globe (50 + nationalities), Vesalius College provides an enriching academic and cultural experience. Lees Minder