BA in International Business Administration

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

De opleiding in International Business Administration biedt studenten een opmerkelijke voorbereiding op de grond op het gebied van economie, financiën en bedrijfsbeheer.

Vertrouwend op de effectieve combinatie tussen traditionele lezingen en laboratoriumgerichte / seminaractiviteiten, is de opleiding gericht op het overbrengen van degelijke methodologische instrumenten en een passende kernkennis met betrekking tot belangrijke bedrijfsactiviteiten. Het hanteert een geïntegreerde benadering van systemische en strategische analyse toegepast op bedrijfskunde. Zo'n academische weg legt de basis voor verdere studie en specialisatie en, al in deze fase, voor het belonen van kansen op integratie in de professionele dimensie.

Studenten kunnen kiezen voor het meest aantrekkelijke academische pad uit de volgende curricula:

 • Financieel management
 • Marketing en merkmanagement
 • Mode en luxe

Plan voor financieel beheer

leerplan

De cursus biedt gedegen kernkwalificaties met betrekking tot de financiële dynamiek van ondernemingen, samen met de belangrijkste vereiste competenties om toegang te krijgen tot de professionele dimensie.

Studenten genieten de mogelijkheid, op technisch en wetenschappelijk niveau, om kwesties van financiële, fiscale en strategische aard te benaderen op basis van een interdisciplinaire methodologie en een tweevoudig analytisch standpunt: financieel beheer van de onderneming en de specifieke behandeling van administratiesaldi van banken en financiële tussenpersonen.

Modules waarvan de onderwijsmethodologie is geïnspireerd op de lessen die zijn geleerd van prestigieuze internationale universiteiten, zijn gebaseerd op zinvol innovatieve benaderingen, ook inhoudelijk (Corporate Finance, Banking, Economics of Financial Intermediary, International Tax Law).

De nauwe verwevenheid tussen de opleidingen en de activiteiten van Link Campus Research Centres op het gebied van economie en management (DISEC e CERMES) bevordert de nauwe aanraking van studenten met het terrein en het toegepaste onderzoek. Lezingen en onderzoek worden zo een unicum om de complexe uitdagingen van hedendaagse werkscenario's met succes het hoofd te bieden.

Daarnaast heeft Link Campus University een overeenkomst gesloten met de in Rome gevestigde Vereniging van Bedrijfsadviseurs en Deskundige Accountants om studenten in staat te stellen stage te lopen bij de Vereniging als onderdeel van het curriculum en vrijgesteld te worden van de schriftelijke toets in het kader van de Staatsexamen (een wettelijke vereiste om toegang te krijgen tot de beroepsvereniging van bedrijfsconsulenten en accountantsdeskundigen).

Studie plan
Eerste jaar
Ik semester II Semester
 • Bedrijfsbeheer
 • Politieke economie
 • Inleiding privaatrecht
 • Wiskunde voor management en economische toepassingen
 • Informatietechnologie voor management
 • Accounting
 • Monetaire economie
 • Zakelijk Engels
 • Optionele cursus
Tweede jaar
Ik semester II Semester
 • Handelsrecht
 • Statistieken
 • Grondbeginselen van beheer
 • Economie van financiële tussenpersonen
 • Bedrijfsorganisatie
 • Internationaal belastingrecht
 • Strategisch management
 • bank
 • Optionele cursus

Derde jaar
Ik semester II Semester
 • Bank, financiële tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen
 • Bankbudgettering
 • Optionele cursus
 • Bedrijfsfinanciën

Laboratoria voor de ontwikkeling van managementvaardigheden:
Kunstmatige intelligentie in financiën

Facultatieve cursus
 • Werkervaring
 • Proefschrift
 • Digitaal bedrijf
 • Financiële openbaarmaking
 • Bedrijfskunde en big data
 • Geo - economie en nationale veiligheid
 • Gedragstheorieën voor financiën
workshops

Lab voor internationale financiële instellingen

Het lab brengt kennis over over de concrete werking van de meest relevante internationale financiële organisaties zoals onder meer de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank.

Workshop over beheeroplossing

Een reeks seminars die worden gehouden op basis van interactieve leerstrategieën over managementgerelateerde kwesties, met als doel een concreet idee te geven van hoe ondernemingen in de praktijk functioneren.

Professionele kansen

Afgestudeerden in Financieel Management, al na afronding van de driejarige cursus, zijn geneigd om hun professionaliteit te integreren in de bank-, verzekerings- en ondernemersomgeving. Die specifieke expertise zouden ze ook hebben opgedaan om als bedrijfsadviseur te kunnen werken.

Werkgelegenheid
 • Financieel segment met ondernemersdimensies
 • Publieke administratie
 • Banks
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Consultancy bedrijven

De aangenomen lesmethodologie is gebaseerd op de geconsolideerde ervaring van het onderwijzend personeel op het gebied van financiën, het bankwezen en belastingrecht.

De cursus beoogt de studenten gedegen analytische instrumenten aan te reiken om financiële verschijnselen correct te interpreteren, en tegelijkertijd volledig bewust te worden van essentiële reguleringsprofielen op economisch en financieel gebied.

Met het oog op de geleidelijke academische en menselijke groei van studenten, maakt het studieplan in eerste instantie de ontwikkeling van analytische vaardigheden mogelijk en vervolgens een kritische benadering ten opzichte van de theoretische inhoud.

De cursus combineert op effectieve wijze een traditionele lesaanpak met praktische prikkels door middel van projectwerken, bedrijfsspelletjes en bedrijfssimulaties, uitgevoerd met medewerking van zakenmensen met een internationale reputatie.

Van de talrijke laboratoriumactiviteiten is de meest innovatieve waarschijnlijk degene die zich richt op de diepgaande studie van de rol van internationale financiële instellingen in de economische context.

De onderwijsmethodiek, zoals geïntegreerd door laboratoria, is gebaseerd op een coöperatieve leerervaring, zodat studenten dagelijks in nauw contact staan met hun docenten. Dezelfde cursusruimten, bedoeld voor maximaal 25 studenten, maken een directe relatie en interactie met docenten mogelijk. Het curriculum is zinvol verrijkt met seminarsessies en andere praktische activiteiten, gewijd aan de cruciale sectoren van bedrijfsfinanciering en economie van financiële tussenpersonen, die dienen als een proeftuin voor de verworven kennis.

Marketing- en merkbeheerplan

leerplan

De cursus biedt studenten een gedegen kennis van essentiële marketing- en managementfuncties. Aan het einde van het academische pad zouden studenten kerncompetenties hebben verworven om specifieke aspecten van gerelateerde economische verschijnselen diepgaand te bestuderen en interessante professionele kansen op het gebied van marketing en bedrijfscommunicatie te grijpen.

Het doel van de cursus is om marketing- en managementprofessionals op te leiden die in staat zijn om consumentengedrag te analyseren, hun toevlucht te nemen tot tools voor merkbeheer en de nodige knowhow te verwerven om de concurrentiedynamiek van hedendaagse marketing te beoordelen.

Modules, waarvan de lesmethodologie is geïnspireerd op de lessen die zijn geleerd van prestigieuze internationale universiteiten, zijn gebaseerd op zinvol innovatieve benaderingen, ook inhoudelijk (marketing, prestatie-evaluatie van marketingactiviteiten, gedragsmarketing, strategisch management, supply chain management, mediamarketing).

De nauwe verwevenheid tussen de opleidingen en de activiteiten van Link Campus Research Centres op het gebied van economie en management (DISEC e CERMES) bevordert de nauwe aanraking van studenten met het terrein en het toegepaste onderzoek. Lezingen en onderzoek worden zo een unicum om de complexe uitdagingen van hedendaagse werkscenario's met succes het hoofd te bieden.

Bovendien heeft Link Campus University een overeenkomst gesloten met de in Rome gevestigde Association of Business Consultants and Expert Accountants om studenten in staat te stellen stage te lopen bij de Association als onderdeel van het curriculum en vrijgesteld te worden van de schriftelijke toets in het kader van het Staatsexamen (wettelijk vereiste voor toegang tot de Beroepsvereniging van Bedrijfsadviseurs en Deskundige Accountants).

Studie plan
Eerste jaar
Ik semester II Semester
 • Bedrijfsbeheer
 • Politieke economie
 • Inleiding privaatrecht
 • Wiskunde voor management en economische toepassingen
 • Accounting
 • Internationale economie
 • Zakelijk Engels
 • Digitale technologieën voor bedrijven
 • Optionele cursus
Tweede jaar
Ik semester II Semester
 • Bedrijfsrecht
 • Statistieken
 • Grondbeginselen van beheer
 • Prestatie-evaluatie van marketingactiviteiten
 • Internationaal belastingrecht
 • Planning en controle
 • Strategisch management
 • Optionele cursus

Derde jaar
Ik semester II Semester
 • Bedrijfsorganisatie
 • afzet
 • Opstarten en spin-off
 • Optionele cursus
 • Bedrijfsfinanciën
 • Werkervaring

Labs voor de ontwikkeling van managementvaardigheden
Webmarketing en digitale strategieën

Facultatieve cursus
Proefschrift
 • Digitale media en internetentertainment
 • Bedrijfskunde en big data
 • Gedragsmarketing
 • Digitaal bedrijf
 • Geo - economie en nationale veiligheid
workshops

Workshop over beheeroplossing

Een reeks seminars die worden gehouden op basis van interactieve leerstrategieën over managementgerelateerde kwesties, met als doel een concreet idee te geven van hoe ondernemingen in de praktijk functioneren.

Lab over mediamarketing

Het doel van het lab is om geldige marketinggerelateerde operationele tools aan te bieden, met bijzondere aandacht voor oplossings- en mediageoriënteerde instrumenten die zijn aangenomen voor het beheer en de ontwikkeling van zakelijke communicatie.

Professionele kansen

Afgestudeerden in Marketing & Brand Management kunnen comfortabel dienen in de marketingsector door verschillende ondernemingen en communicatiebureaus. Specifiek kunnen ze, gezien hun opleiding en profiel, professionele taken krijgen op het gebied van zakelijke communicatie, public relations, marktonderzoek / analyse en evenementenorganisatie.

Werkgelegenheid

De cursus traint de volgende professionele rollen:

 • Product Manager
 • Merk manager
 • Handel en Retail Manager
 • Customer Relation Manager
 • Marketinganalist

De toegepaste lesmethodologie is geïnspireerd op de academische en professionele ervaring van het onderwijzend personeel, gespecialiseerd in internationaal marketingmanagement en corporate brand management.

Met het oog op het aanmoedigen van de geleidelijke academische en menselijke groei van studenten, maakt het studieplan in eerste instantie de ontwikkeling van analytische vaardigheden mogelijk, vervolgens een kritisch bewustzijn van de verworven inhoud en uiteindelijk het vermogen om complexe vraagstukken te benaderen met een innovatieve en originele forma mentis.

De cursus combineert op effectieve wijze een traditionele lesaanpak met praktische prikkels door middel van projectwerken, bedrijfsspelletjes en bedrijfssimulaties, uitgevoerd met de deelname van professionals met een internationale reputatie. Talrijke en uiterst productieve zijn ook gericht op seminarsessies.

Het curriculum weerspiegelt in het algemeen een sterke praktische oriëntatie, die duidelijk afkomstig is van de marketinglaboratoria (mediamarketing en cognitieve marketing) met een hoge impact in termen van professionele specialisatie. Van de laboratoriumactiviteiten is waarschijnlijk de meest innovatieve activiteit die zich richt op de diepgaande analyse van mediamarketingprofielen.

De onderwijsmethodiek, zoals geïntegreerd door laboratoria, is gebaseerd op een coöperatieve leerervaring, zodat studenten dagelijks in nauw contact staan met hun docenten. Dezelfde cursusruimten, bedoeld voor maximaal 25 studenten, maken een directe relatie en interactie met docenten mogelijk.

Mode & Luxe Plan

leerplan

Het Fashion & Luxury-curriculum van de Degree Course in International Business Administration traint de student op gedegen kennis van de essentiële profielen van management, innovatie en Industry 4.0, evenals managementkwesties van organisaties die actief zijn in de modesector.

De geleerde disciplines zullen de student de belangrijkste vaardigheden bieden voor het management van bedrijven die actief zijn in de modeproductiesector.

De cursussen worden gekenmerkt door belangrijke innovatieve middelen, ook inhoudelijk: industrieel modeontwerp, modemarketing en digitale innovatie, evolutie van mode-industrieën en kunst- en modegeschiedenis.

Bovendien stelt het nauwe contact van de opleidingen met de activiteiten van de onderzoekscentra voor economie en management (DISEC en CERMES) ons in staat de student kennis te laten maken met de wereld van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Aan het einde van de cursus heeft de student de basis om gespecialiseerde elementen te ontwikkelen en te verdiepen om professionele kansen in de industrie van luxemanagement te verwelkomen.

Studie plan
Eerste jaar
Ik semester II Semester
 • Bedrijfsbeheer
 • Politieke economie
 • Inleiding privaatrecht
 • Wiskunde voor management en economische toepassingen
 • Accounting
 • Internationale economie
 • Zakelijk Engels
 • Digitale technologieën voor bedrijven
 • Optionele cursus
Tweede jaar
Ik semester II Semester
 • Bedrijfsrecht
 • Statistieken
 • Grondbeginselen van beheer
 • Industrieel modeontwerp
 • Internationaal belastingrecht
 • Kunst- en modegeschiedenis
 • Strategisch management

Derde jaar
Ik semester II Semester
 • Bedrijfsorganisatie
 • Evolutie van de mode-industrie
 • Modemarketing en digitaal
 • Innovatie
 • Bedrijfsfinanciën
 • Werkervaring

Labs voor de ontwikkeling van managementvaardigheden
Modemodel

Facultatieve cursus
 • Proefschrift
 • Luxe modemerk en product
 • Luxe mode consumentengedrag
 • Innovatie in de luxe-industrie
 • Intellectuele eigendom, contracten en rechten
 • Management in de mode-industrie
 • Technologieën voor modeontwerp,
 • Manifacturing en e-commerce
workshops

Modemodel

De workshop wordt gegeven door professionals in de Italiaanse Haute Couture-sector en is gericht op het ontwikkelen van de meest creatieve vaardigheden van professionals die van plan zijn te trainen met de voorgestelde studierichting. Het product Made in Italy staat synoniem voor luxe en vakmanschap, met bijzondere aandacht voor decoratieve kunsten die deel uitmaken van een pad dat nauw verbonden is met onze cultuur en onze traditie.

Professionele werkresultaten

De afgestudeerde in het curriculum International Business Administration - Mode en luxe zal solide tools en vaardigheden verwerven op het gebied van evenementen, communicatie, planning en implementatie van marketing en branding.

Met name de bereikte voorbereiding stelt de afgestudeerde in staat om te werken in de sector van mode en luxe.

De afgestudeerde met een specialisatie in Mode en Luxe kan werken op de volgende gebieden:

 • Junior Fashion Manager
 • Junior Productmanager Mode
 • Winkel manager
 • Online winkelmanager
Lesmethodiek en studieplan

De lesmethode die wordt voorgesteld door het curriculum in Fashion & Luxury maakt gebruik van de geconsolideerde academische en professionele ervaring van docenten van Link Campus University .

De frontale lesmethode gaat gepaard met projectwerk, bedrijfsspelletjes, bedrijfssimulaties en workshops met deelname van ondernemers en professionals uit de sector.

Het onderwijs is bedoeld om studenten actief te betrekken bij een samenwerkende leerervaring en de klaslokalen zijn gestructureerd om plaats te bieden aan maximaal 25 studenten per les om directe interactie en relatie met de professoren aan te moedigen.

De beschikbaarheid en het constante gebruik van innovatieve technologieën, methoden en tools hebben (zelfs tijdens de noodsituatie) een vloeiende integratie mogelijk gemaakt, continu en constant tussen de fysieke aanwezigheid in de klas en moderne en veilige laboratoria (Safe University), sociale samenwerking tussen studenten en docenten die aanwezig zijn, zelfs in de modus van onderwijs op afstand.

In de nieuwe opleidingen is er de mogelijkheid om van de ene vorm naar de andere over te schakelen (Switch) op basis van de behoeften, door de aanwezigheid van technologische saneringssystemen die robotachtig en geavanceerd zijn (Phygital Care).

De gehele opleiding, van inschrijving tot afstuderen, is gecertificeerd met Blockchain-technologie.

Toelatingseisen

 • Om in aanmerking te komen voor het Italiaanse hoger onderwijssysteem moet je een middelbare school kwalificatie hebben die is vrijgegeven na een minimum van 12 jaar scholing (algemeen) die toegang geeft tot het vergelijkbare academische programma in de buitenlandse staat van herkomst;
 • In het geval dat een speciaal academisch bekwaamheidsexamen (een nationale test of een eindexamen) vereist is voor toegang tot het hoger onderwijs in het vreemde land van herkomst (Selectividad in Spanje, Prova de Aferiçao of Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portugal, Vestibular of Exame Nacional do Ensino Médio in Brazilië, Gao Kao in China, enz.) Een dergelijke vereiste is ook verplicht voor toelating tot het Italiaanse hoger onderwijssysteem;
 • Alle aanvragers moeten vloeiend Engels spreken met een minimum van B1-B2 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR).
Vereiste documenten
 • Geldig paspoort;
 • Geldige Italiaanse verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • Eindkwalificatie secundair onderwijs (of het inschrijvingsbewijs, als je momenteel het laatste jaar van de middelbare school volgt en het eindkwalificatiecertificaat / diploma nog niet beschikbaar is);
 • Transcript of records;
 • Eventueel certificaat Academische Competentie Examen (indien van toepassing);
 • Engelse of Italiaanse vertaling van de bovengenoemde documenten;
 • Certificaat voor onderbroken studies en / of terugtrekking uit studies en / of andere toegekende universitaire certificaten met een lijst van alle behaalde examens (indien van toepassing). Deze certificaten moeten een gedetailleerd programma bevatten met de afzonderlijke leeractiviteiten en studie-uren voor theoretisch-praktische activiteiten;
 • Eventuele waardeverklaring (lees hier meer) uitgegeven door de Italiaanse diplomatieke vertegenwoordiger in het land waar de laatste onderwijskwalificatie werd behaald; of een CIMEA-verklaring van vergelijkbaarheid (indien van toepassing).

Collegegeld en financiering

Het jaarlijkse collegegeld voor internationale studenten is € 12.000; terwijl er ook een eenmalig voorinschrijfgeld voor studenten is van € 500.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Link Campus University is a private University in Rome that stands under the Italian University’s Regulation. Link Campus University combines the English system’s educational strategies with the Itali ... Lees meer

Link Campus University is a private University in Rome that stands under the Italian University’s Regulation. Link Campus University combines the English system’s educational strategies with the Italian culture and didactic method. Most of the degree courses are taught in English, and some are held in Italian. Lees Minder