BA in Internationale Zaken

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Vesalius College Bachelor of Arts in International Affairs van het Vesalius College voorziet studenten van de brede tools en vaardigheden om de meest prangende kwesties in de nationale en mondiale politiek te begrijpen, analyseren en beoordelen.

Het interdisciplinaire curriculum is gebaseerd op de disciplines van politiek, economie, recht en geschiedenis en stelt studenten in staat om de complexe dynamiek, kerndebatten, processen, instellingen en grote uitdagingen van Europese en internationale aangelegenheden te begrijpen. Studenten verwerven niet alleen de kennis die nodig is voor een loopbaan in internationale aangelegenheden, maar ontwikkelen ook sterke analytische en kritisch denkvaardigheden, evenals het vermogen om theorieën en aangeleerde concepten toe te passen op echte problemen. Naast dat ze worden gegeven door toegewijde professoren, profiteren studenten van de ervaring van Europese en internationale beleidsmakers, diplomaten en praktijkmensen uit de eerste hand. Door te putten uit academici van wereldklasse en zeer ervaren beleidsmakers, krijgen studenten fundamenteel inzicht in zowel de theoretische als praktische, praktische dimensies van politiek, economie en recht. Prestigieuze stages bij de kantoren van grote Brusselse instellingen, NGO's en mondiale denktanks vullen de praktische aspecten van hun studie aan en verdiepen ze.

Carrière perspectieven

Onze afgestudeerden in International Affairs zijn bereid om te slagen in verschillende settings en organisaties, waaronder internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties, EU en de NAVO), ministeries van buitenlandse zaken, lobbyorganisaties, NGO's en denktanks. Loopbanen van onze recent afgestudeerden zijn diplomatie, politiek, onderzoek, Europese administratie, politiek advies en journalistiek.

Afgestudeerden van Vesalius kunnen hun postuniversitaire studies voortzetten op een breed scala van gebieden, waaronder in internationale relaties, Europese studies, openbaar beleid, milieurecht, internationale studies, migratiestudies, bedrijfskunde, communicatie, leiderschap en management. Onze afgestudeerden die afstudeerden op internationale aangelegenheden hebben succesvol afstudeerstudies afgerond aan een aantal prestigieuze universiteiten, waaronder Oxford University, Columbia University, Brown University, de London School of Economics, de London School of Oriental and African Studies (SOAS), Georgetown University, the Diplomatieke Academie van Wenen, de Universiteit van Edinburgh, Universiteit van Boston en nog veel meer.

Graadstructuur

Om het diploma International Affairs met succes af te ronden aan het Vesalius College , is een minimum van 180 ECTS vereist. De meeste studenten voltooien het intense en rigoureuze studieprogramma binnen 3 jaar na toelating tot het college. Studenten worden ook aangemoedigd om een Study Abroad semester te volgen aan een van onze partneruniversiteiten en een stage te lopen via ons prestigieuze stageprogramma.

Het 180-ECTS-programma is onderverdeeld in verschillende vereisten. In het algemeen starten studenten met het basiscurriculum, een reeks cursussen die de relevante vaardigheden, kennis en vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor het onderscheidende programma van de hogeschool.

In aanvulling op het basiscurriculum, nemen studenten belangrijke vereiste vakken. Deze cursussen zijn onderverdeeld in politiek, geschiedenis, economie en recht.

Om studenten de mogelijkheid te bieden om gebieden van persoonlijke en professionele interesse te ontwikkelen, vereist Vesalius College de voltooiing van belangrijke keuzevakken en vrije keuzevakken. Internationale Zaken studenten aan het Vesalius College kunnen ook een minor kiezen, ongeacht hun major. Echter, om het 'Minor'-klassement te behalen, moeten studenten alle vier de vakken binnen die minor volgen.

De sluitstukcursus wordt aangeboden tijdens het laatste semester van de major van een student en biedt een onschatbare gelegenheid om ten volle gebruik te maken van alle kennis die tijdens de opleiding is opgedaan voor een realistisch probleem. Door gebruik te maken van de unieke toegang van het College tot Brusselse beleidskringen en internationale organisaties, biedt de bekroonde cursus Capaciteit van International Affairs studenten de mogelijkheid studenten een semester door te brengen als nauw beleidsadviseur voor een hooggeplaatste diplomaat over een zeer relevant buitenlands beleid. De cursus is waardevol omdat studenten aan echte casestudy's worden toevertrouwd net op het moment dat ze het laatste semester van hun bacheloropleiding beginnen en een eerste ervaring met het beroepsleven krijgen. De cursus, die in 2013 de LISBOAN Award for Outstanding Teaching won (uitgereikt door een netwerk van meer dan 60 topuniversiteiten), geeft studenten een onmisbaar inzicht in het functioneren van de EU en kritische vaardigheden die waardevol zijn in hun toekomstige loopbaan.

cursussen

Kerncursussen (42 sp.)

 • Inleiding tot academisch schrijven
 • Wereldwijde ethiek
 • Introductie van statistieken
 • Wereldwijde ethiek, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling I
 • Intermediate Qualitative Research Methods
 • Tussenliggende kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Wereldwijde ethiek, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling II

Belangrijke vereisten (84 sp.)

 • Inleiding tot de economie
 • Wereldgeschiedenis sinds 1945
 • Inleiding tot internationaal en Europees recht
 • Wereldwijde politiek
 • Inleiding tot vergelijkende regionale studies
 • Macro-economisch beleid
 • Internationale betrekkingen tussen de oorlogen
 • Regionale geschiedenis van internationale betrekkingen: Afrika
 • Regionale geschiedenis van internationale betrekkingen: Azië
 • Humanitair recht
 • Theorieën van internationale betrekkingen
 • Vergelijkende politieke systemen
 • Geavanceerde internationale betrekkingenstheorieën
 • Capstone in International Affairs
 • BA Thesis in International Affairs - Seminar I (geavanceerde onderzoeksmethoden)
 • BA Thesis in International Affairs - Seminar II (Senior Seminar)

Major keuzevakken (30 sp.)

Studenten moeten vier grote keuzevakken volgen. Grote keuzevakken zijn POL- of ZIS-cursussen op 200 of 300 niveaus die niet als een belangrijke vereiste worden beschouwd. Andere cursussen, inclusief zomercursussen, kunnen alleen worden geteld als een belangrijk keuzevak met schriftelijke toestemming van de afdeling Internationale Zaken.

Mochten studenten dat wensen, kunnen ook grote keuzevakken uit het volgende worden gehaald:

 • Geschiedenis van genocide
 • Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
 • Hedendaagse conflicten in Europa en daarbuiten begrijpen
 • Etnisch conflict, verzoening en wederopbouw na de oorlog
 • Global Terrorism, Counter-Terrorism and (De-) Radicalization
 • Politiek van de Europese Unie
 • De EU-aanpak van democratisering en mensenrechten
 • Internationale organisaties en wereldwijde governance
 • De Verenigde Naties en Global Governance
 • Een inleiding tot het moderne Midden-Oosten
 • Amerikaans buitenlands beleid voor het Midden-Oosten
 • Russisch buitenlands beleid
 • Hedendaagse politieke debatten
 • Politieke theorie voor internationale aangelegenheden
 • Internationale politieke economie
 • NAVO- en transatlantische benaderingen van veiligheid
 • De EU en militaire benaderingen van veiligheid
 • Internationale benaderingen van staatsopbouw, hervorming en goed bestuur
 • Europees en globaal bestuur van migratie
 • Beleid in de Europese Unie
 • De regering en politiek van mondiale mogendheden
 • Global Economic Governance
 • Milieuwet
 • Internationale bankwet en financiële regelgeving
 • Mededingingsrecht
 • Comparative Constitutional Law
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Europese organisaties
 • Internationale commerciële arbitrage
 • Inleiding tot internationaal en Europees recht
 • Inleiding tot juridische principes en theorieën
 • Juridische aspecten van migratie
 • Wereldwijde politiek
 • Advanced Business Law
 • EU-constitutioneel recht
 • Juridische analyse, onderzoek
 • Mensenrechten
 • Wet van de interne markt van de EU
 • Wereldwijde praktijk van bedrijfscommunicatie
 • Marketing communicatie
 • Stage

Gratis keuzevakken (24 sp.)

Studenten kiezen ook drie gratis keuzevakken uit een van de Bachelor-niveau cursussen aangeboden door Vesalius College of een van de eerder genoemde partnerinstellingen.

Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor vakken binnen hun major, een andere major of buiten het curriculum van alle majors (dwz taalcursussen).

leerdoelen

 • De bachelor heeft een grondige kennis van de belangrijkste actoren en de belangrijkste processen in Europese en mondiale / internationale aangelegenheden en is in staat om deze kennis toe te passen in de huidige internationale aangelegenheden.
 • De bachelor heeft een aantoonbaar inzicht in de theoretische en historische kaders in de academische literatuur over internationale aangelegenheden. Hij / zij kan deze kaders toepassen om de huidige processen en dynamiek in internationale aangelegenheden te begrijpen en te interpreteren.
 • De bachelor heeft inzicht in de brede maatschappelijke context en kan deze maatschappelijke context meenemen in de analyse en interpretatie van actuele problemen in internationale aangelegenheden.
 • De bachelor kent en is in staat om gemeenschappelijke kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden toe te passen en kan deze toepassen op het gebied van internationale aangelegenheden.
 • De bachelor heeft een open en academische ingesteldheid, gekenmerkt door nauwkeurigheid, kritische reflectie en academische nieuwsgierigheid.
 • De bachelor is in staat een multidisciplinair perspectief toe te passen in zijn analyse van internationale aangelegenheden.
 • De bachelor is in staat om in een multicultureel team te werken.
 • De bachelor erkent het belang van levenslang leren.
 • De bachelor is in staat om helder, vloeiend en accuraat te communiceren; zowel in een schriftelijk verslag als in een mondelinge presentatie.
 • De bachelor kan ethische oordelen opnemen in zijn analyse van actuele problemen in internationale aangelegenheden en beoordeelt de impact van deze ethische oordelen op de oplossingen die worden voorgesteld voor de lopende internationale aangelegenheden.

107641_ScreenShot2019-01-14at5.14.07PM.png

* Studenten die niet aan de bovengenoemde deadlines voor aanvragen kunnen voldoen, moeten contact opnemen met het Admissions Office .

Laatst bijgewerkt op okt 2019

Over de school

Vesalius College is one of the few higher education institutions in Brussels that offers European-focused Bachelor’s degrees solely taught in the English language. Founded in 1987 by the Vrije Univers ... Lees meer

Vesalius College is one of the few higher education institutions in Brussels that offers European-focused Bachelor’s degrees solely taught in the English language. Founded in 1987 by the Vrije Universiteit Brussel and Boston University, Vesalius College offers American-style education that includes small classes, low student-teacher ratios and participatory classroom experiences. Vesalius College takes full advantage of its location in the Capital of Europe with guest lectures from European policymakers, diplomats, business leaders, journalists and other experts. With a diverse student body drawn from all corners of the globe (50 + nationalities), Vesalius College provides an enriching academic and cultural experience. Lees Minder