BA in Product Design

Algemeen

Beschrijving van opleiding

DEZE CURSUS WORDT GEHOUDEN IN DE ITALIAANSE TAAL.

De productontwerper houdt zich bezig met het maken en ontwerpen van producten voor de industrie. Deze professional is in staat om het proces van innovatie in al zijn fasen te managen: creatief, sociaal en technologisch. Zijn rol is in feite die van het begrijpen en voorzien van de behoeften van de markt, ze in de context van de organisatie plaatsen en ze vertalen naar een concreet project voor uiteindelijke productie op industriële schaal. Zijn ontwerpcultuur moet groot zijn en zowel theoretische aspecten als specifieke technische aspecten van het project omvatten.

Professioneel profiel: Productontwerper, Conceptontwerper, Art Director, Systeemontwerper, onderzoeksassistent voor materialen, componenten, technische apparaten.

De productontwerper is verantwoordelijk voor het definiëren van alle componenten van het product die zowel fysiek als emotioneel in wisselwerking staan ​​met de consument en die het mogelijk maken deze te gebruiken voor zijn uiteindelijke bedoeling. De cursus bestudeert de ontwikkeling van zowel theoretische als praktische kennis van industriële systemen, technologische hulpmiddelen en productieprocessen en materialen, en geeft de student praktische studie in de relatie tussen industrie en markt.

Het eerste jaar dat Product Design is gewijd aan het onderwijzen van de fundamenten, de basistraining over de cultuur, de hulpmiddelen en de regels die een projectmatige aanpak onderscheiden en karakteriseren.

Het tweede jaar concentreert zich op de methoden en het ondersteunde projectontwerp. De student verwerft kennis en competentie op specifieke professionele gebieden, door middel van praktische ervaringen, de studie van technische disciplines en kenmerken van de cultuur, met bijzondere aandacht voor de evolutie van de context, de markten en de gebruikte taal.

Het derde jaar is gewijd aan een geavanceerd ontwerpproject in een professionele omgeving, waarbij ervaring wordt opgedaan met wat van een professionele ontwerper op verschillende gebieden wordt verlangd.

Het afstudeerproject is zowel complex als gedetailleerd, uitgevoerd in samenwerking met organisaties en bedrijven die samenwerken met het European Design Institute en die op zoek zijn naar originele en innovatieve oplossingen.

De studenten worden aangemoedigd om volledig autonoom te worden, in staat om coherente beslissingen te nemen op basis van redenering, om relationele vaardigheden te demonstreren en om precieze verantwoordelijkheden op te nemen. De semi-professionele ervaring vertegenwoordigt voor de afgestudeerden een 'speciaal voordeel' bij het betreden van het personeel. De training wordt uitgevoerd door professionals uit verschillende bedrijfssectoren; op deze manier kunnen de zeer vloeiende overgangen die we op de echte werkmarkten zien, zowel nationaal als internationaal, een directe verbinding vinden met de studenten die deelnemen aan deze actuele en relevante cursussen.

Het schema zoals hierboven beschreven vormt het verplichte programma dat alle studenten moeten invullen en waarop de examens of andere vormen van verificatie zullen worden gebaseerd. Tijdens het driejarige programma is er de mogelijkheid om deel te nemen aan designworkshops, culturele seminars, wedstrijden, conferenties, speciale projecten en bedrijfs- en fabrieksbezoeken. Deelname aan deze activiteiten is een aanvulling op het studieplan waarvan zij een integraal onderdeel vormen. Net zoals op dezelfde manier, vormen de andere georganiseerde activiteiten, zowel persoonlijk als in het laboratorium, een integraal onderdeel van de cursus.

De cursus wordt erkend door het Italiaanse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (MIUR) als Academisch Diploma Niveau I (180CF).

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The leading city of the world in terms of the sheer scale of its cultural heritage, in its 30 centuries of history it’s been the first and the largest metropolis of the world.

The leading city of the world in terms of the sheer scale of its cultural heritage, in its 30 centuries of history it’s been the first and the largest metropolis of the world. Lees Minder