BA in de geografie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Geografie is een praktische discipline die de verspreiding en beweging van mensen, dingen en ideeën over het complexe oppervlak van de aarde bestudeert. Het biedt een grote intellectuele breedte door de integratie van kennis uit vele disciplines in de sociale en natuurlijke wetenschappen. Tegelijkertijd richt het zich scherp op de ruimtelijke dimensie, waardoor geografen het meest geschikt zijn om complexe vragen te beantwoorden, zoals waarom dingen zijn waar ze zijn, waar ze zich waarschijnlijk in de toekomst zullen bevinden en waar ze zich het best kunnen bevinden. Deze vaardigheden worden op elke schaal toegepast op elk probleem waarbij ruimte en locatie een rol spelen. U kunt bijvoorbeeld bepalen waar u het beste een bedrijf kunt vinden of hoe u het vak kunt voorspellen of beheren. Je zou de dynamiek van de buurt kunnen bestuderen in een veranderende economie of plannen maken voor stedelijke groei en verandering. Men zou kunnen bestuderen natuurlijke gevaren, gebruik van hulpbronnen en distributie, of klimaatverandering; of misschien migratie, suburbanisatie, toerisme. Wanneer locatie relevant is, speelt geografie een cruciale rol.

Veel geografen gebruiken geografische informatiesystemen: computersoftware die kaarten, gegevens en analyse samenvoegt. Het GIS-certificaatprogramma van de afdeling kan als keuzevak in hun major worden opgenomen of kan alleen voor het certificaat worden genomen, buiten de opleiding. Er is ook een minor Geografische Informatiekunde beschikbaar, die ook een Certificaat oplevert.

Naast de vereiste cursussen in aardrijkskunde kunnen studenten ervoor kiezen om zich te specialiseren in stedelijke en sociale geografie of georuimtelijke technieken. De eerste optie richt zich op de studie van grootstedelijke gebieden en de sociaal-ruimtelijke patronen die deze kenmerken. Studenten maken kennis met principes van stedenbouw en stedenbouw en de dynamiek van verstedelijking. De laatste optie omvat instructie in veldmethoden, computergestuurde kaarten, statistieken, geografische informatiekunde en interpretatie van luchtfoto's en satellietbeelden.


Potentiële carrièreopties

 • kartograaf
 • Stadsplanner
 • Community-ontwikkelaar
 • demograaf
 • Environmental Impact Analyst
 • Uitbreiding officier
 • GIS-programmeur / analist
 • GIS Database Manager
 • Industrieel ontwerper
 • Internationale handelsvertegenwoordiger
 • Journalist / Correspondent
 • Landontwikkelaar
 • Land-Use Analyst
 • Locatie analist
 • Kaartcurator / bibliothecaris
 • Boswachter
 • Site Manager
 • Landmeter
 • Leerkracht K-12
 • Transport analist
 • Reisbureau / specialist
 • Urban Regional Planner

Leerbehoeften

Benodigde cursussen
GES-104 World Geography 3
GES-205 Fysische geografie 3
GES-250 Intensief schrijfprogramma: schrijven in GES 3
GES-372 GIS in alle disciplines
of GES-391 Geografische informatiesystemen I
3
Kies een van de volgende: 3
GES-314 Politieke geografie
GES-315 Economische geografie
GES-337 culturele geografie
GES-362 Bevolkingsgeografie
GES-365 Urban Geography
Selecteer een regionale geografie uit de GES-302-serie 3
Selecteer een veldcursus (zie afdelingsopmerkingen) 3
Keuzevakken 15
Uren in totaal 36Laatst bijgewerkt op May 2020

Over de school

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values ... Lees meer

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values and support services are all here to help you reach your full potential. We invite you to take a closer look at our programs. We look forward to discussing your options with you. Lees Minder