BA in filosofie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Filosofie betrekt en analyseert kritisch de eeuwige vragen van menselijke ervaringen, zoals de aard van kennis, betekenis, redenering, moraliteit, het karakter van de wereld, God, vrijheid, menselijke natuur, rechtvaardigheid en geschiedenis. Filosofie is dus van belang voor iedereen die op een reflectieve en kritische manier wil leven en handelen. Bovendien ontwikkelt de filosofiestudent kritisch redeneervermogen, scherpzinnigheid in tekstuele analyse en overtuigende schrijfvaardigheden die nuttig zijn voor toepassing in alle disciplines en loopbanen.

Filosofie, breed gedefinieerd, is het systematische onderzoek naar enkele van de problemen van het menselijk bestaan. Deze problemen zijn er die niet kunnen worden aangepakt door de methoden van de wetenschappen, en degenen waarvan de structuren zijn gebaseerd op strikt rationeel argument. In die zin is de studie van de filosofie, door de brede humanistische achtergrond die het biedt, altijd een essentieel, misschien wel het meest essentieel onderdeel geweest van een liberale opvoeding.

Ontwikkeling van capaciteiten om kritisch te reflecteren, analyseren en denken, die het resultaat zijn van de studie van de filosofie, stelt de student in staat om alle inzichten die uit andere disciplines afkomstig zijn te begrijpen en te correleren. De gevarieerde perspectieven die de filosofie biedt, van de gebieden religie, ethiek, politiek en kunst, begeleiden de student bij zijn zoektocht naar een gezond gevoel voor waarden. Tegelijkertijd voegt de filosofie een onderscheidende nadruk toe op zingevingsvragen, van linguïstische uitdrukkingen tot het leven zelf, en roept ze op tot rechtvaardiging van aanspraken op kennis uit welke bron dan ook.

De hoofddoelen van het programma zijn om een ​​belangrijke bijdrage te leveren aan het vrij onderwijs van universiteitsstudenten, om majors voor te bereiden op gevorderde studies in hun vakgebied, en om studenten te helpen bij hun verschillende toekomstige professionele activiteiten door hen vertrouwd te maken met toegepaste filosofie.


Leerbehoeften

Benodigde cursussen

1. Geschiedenis van de filosofie cursussen omvatten PHIL 222: Geschiedenis van de antieke filosofie, PHIL 231: Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie, PHIL 241: Geschiedenis van de moderne filosofie, PHIL 390: Klassieke politieke theorie, PHIL 391: moderne politieke theorie.

2. De cursussen hedendaagse filosofie omvatten PHIL 332: Hedendaagse filosofie, PHIL 362: Wijsbegeerte, PHIL 364: Critical Race Theory, PHIL 365: Environmental Ethics, PHIL 367: Post-Colonialism, PHIL 370: Rethinking Race and Gender, PHIL 373: Advanced Feminist Philosophy, PHIL 392: Contemporary Political Theory.

3. Een van de volgende: PHIL 393: Seminar in Ethics, PHIL 394: Seminar in Epistemology, PHIL 395: Seminar in Metaphysics, PHIL 396: Seminar in History of Philosophy, PHIL 397: Seminar in Social and Political Philosophy.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values ... Lees meer

Northeastern’s diverse academic offerings, student population and learning opportunities are just a few of the reasons NEIU is a unique and vibrant place to earn a degree. Our mission, vision, values and support services are all here to help you reach your full potential. We invite you to take a closer look at our programs. We look forward to discussing your options with you. Lees Minder