BA in godsdienstwetenschappen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Hoe ontstaan ​​religies? Hoe beïnvloeden ze mensen en samenlevingen? Welke rol speelt religie in verschillende culturen en conflicten?

Je komt religie tegen in alle culturen, over de hele wereld. Wereldwijd zijn er niet minder dan 10.000 religieuze denominaties. Religie kan de drijvende kracht achter mensen zijn en hun gedrag beïnvloeden op economisch, politiek, sociaal en psychologisch gebied. Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn er veel conflicten, gevoeligheden en politieke discussies waarin religie een rol speelt. Religiewetenschappen is dus een zeer actueel sociaal studieprogramma dat moeilijke kwesties raakt. Deze kwesties zijn belangrijk voor beleidsmakers, voor onderwijs en voor journalisten. Religieuze Studies experts zijn nodig in een wereld waarin religie een vast onderdeel van het dagelijks leven is.

De centrale vraag die je jezelf zult gaan stellen is niet in welke mate religies 'waar' zijn, maar hoe religie het leven van mensen beïnvloedt en wat mensen ermee doen. De interactie tussen religie, cultuur en samenleving staat centraal in deze bacheloropleiding. Tijdens je studie zul je je kennis verdiepen in verschillende aspecten van de belangrijkste religies in de wereld (islam, boeddhisme, hindoeïsme, christendom en jodendom). Je zult verschillende perspectieven gebruiken om religieuze uitdrukkingen - teksten, rituelen en beeldende kunst - te analyseren en in hun culturele context te plaatsen. Omdat er zoveel belangrijke factoren zijn in het bestuderen van religie in relatie tot mens en maatschappij, zijn religieuzendeskundigen breed opgeleide sociale wetenschappers, met ervaring in antropologie, sociologie, psychologie, politieke wetenschappen, filosofie en ethiek.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • Beste BA Religiewetenschappen-programma in Nederland, bij top 100 universiteiten;
 • Een interdisciplinair programma dat volledig in het Engels wordt gegeven;
 • Medewerkers worden internationaal erkend voor de hoge kwaliteit van onderzoek;
 • Internationaal personeel en internationaal klaslokaal;
 • Kleine klassen met intensieve begeleiding;
 • Het programma relateert het nieuwste onderzoek en theorieën aan actuele ontwikkelingen;
 • Gedoceerd aan een niet-confessionele universiteit;
 • Groningen is een levendige maar veilige plek om te wonen.

Programma

Jaar 1

In het eerste jaar bestudeer je de grote wereldreligies (boeddhisme, hindoeïsme, islam, christendom en jodendom). U zult de historische oorsprong van deze religies en hun hedendaagse manifestaties overwegen. Je maakt kennis met verschillende benaderingen van de studie van religie, waaronder psychologie, sociologie, antropologie en filosofie. Je gaat vragen behandelen als: Wat is een religieuze ervaring? Wat zijn de claims op waarheid die door religies worden gedaan?

cursussen

 • Concepten en methoden 1 (7.5 EC)
 • Jodendom (7,5 EC)
 • Anthropology of Religion (7.5 EC)
 • Hindoeïsme en Boeddhisme (7,5 EC)
 • Christendom (7,5 EC)
 • Psychology and Sociology of Religion (7.5 EC)
 • Islam (7.5 EC)
 • Religie en filosofie (7,5 EC)

Jaar 2

In het tweede jaar leer je verschillende perspectieven te gebruiken om religieuze uitdrukkingen - teksten, rituelen en beeldende kunst - te analyseren en in hun culturele context te plaatsen. Daarnaast volg je lezingen over de sociale impact van religie. Welke invloed heeft religie op een seculiere samenleving? Welke media gebruiken religieuze groepen om hun imago te promoten? Is de rol van religie in de politiek in het Westen anders dan in het Oosten? Wat is de positie van vrouwen in een migrantengemeenschap?

cursussen

 • Concepten en methoden 2 (7.5 EC)
 • Rituals in Theory and Practice (7.5 EC)
 • The Sacred Image (7.5 EC)
 • The Text Awakens (7.5 EC)
 • Religie, media en populaire cultuur (7.5 EC)
 • Religie en politiek (7.5 EC)
 • Ethiek en seculariteit (7,5 EC)
 • Religie, diversiteit en identiteit (7,5 EC)

Jaar 3

In het derde jaar kun je opleidingsonderdelen van andere opleidingen volgen, zes maanden in het buitenland studeren of stage lopen. Je gaat ook onderzoek doen binnen de door jou gekozen specialisatie, bijvoorbeeld bij immigranten: ervaren ze hun religie anders in hun nieuwe thuisland? Je rapporteert over je onderzoek in je bachelorscriptie.

cursussen

 • Optionele module (7.5 EC, optioneel)
 • Koran Arabisch 1 (7.5 EC, optioneel)
 • Spiritualiteit en seculiere religie (7,5 EC, optioneel)
 • University Minor (15 EC, optioneel)
 • Recht en religie (7,5 EC, optioneel)
 • Koran Arabisch 2 (7.5 EC, optioneel)
 • Religion, Space and Place (7.5 EC, optioneel)
 • Specialisatie 1: Lived Religion (15 EC, optioneel)
 • Specialisatie 2: Culturele impact van religie (15 EC, optioneel)
 • Bachelorproef (10 EC)
 • Thesis Seminar (5 EC)

Studielast

Gemiddeld 28 uur les en zelfstudie per week.

leerplan

In het eerste jaar zul je de grote wereldgodsdiensten bestuderen en de historische oorsprong van deze religies en hun hedendaagse manifestaties beschouwen. Je maakt kennis met verschillende benaderingen van de studie van religie. In het tweede jaar leer je verschillende perspectieven te gebruiken om religieuze uitingen te analyseren. In het derde jaar kun je je eigen programma vormgeven.

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel
 • Voor een gemiddelde van 20 weken
 • Maximaal 30 EC

We hebben verschillende uitwisselingscontracten met universiteiten zowel binnen als buiten Europa, waardoor studenten een deel van hun opleiding aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen. Een andere optie is om stage te lopen of een deel van het onderzoek in het buitenland te doen.

Toelatingseisen

Keuze van opleidingscheque

Als je je vóór 1 mei aanmeldt, neemt onze studentadviseur contact met je op om een skype-bijeenkomst op te zetten om te praten over je motivatie en verwachtingen voor de bacheloropleiding Godsdienstwetenschap.

Toelatingseisen

Specifieke vereisten Meer informatie
Taaltest IELTS: 6.0 (6.0 op elk onderdeel); TOEFL iBT 80 (minimaal 18 sprekende, 21 schrijven) (niet voor native speakers)
Vooropleiding Nederlands VWO-diploma, een Duits Abitur, een Internationaal Baccalaureaat, een Europees Baccalaureaat of een ander diploma dat voldoende is voor acceptatie aan een Nederlandse universiteit.

Taalvereisten

tentamen Minimale score
IELTS algemene band 6
IELTS luistert 6
IELTS lezen 6
IELTS schrijven 6
IELTS aan het woord 6
TOEFL op internet gebaseerd 80

Registratie procedure

Internationale studenten en Nederlandse studenten met niet-Nederlandse kwalificaties worden niet automatisch toegelaten tot een bacheloropleiding aan de University of Groningen . De volledige registratieprocedure duurt langer dan voor Nederlandse studenten met reguliere Nederlandse kwalificaties en bestaat uit drie stappen: aanmelding, toelating en registratie.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2021 01 september 2021
EU / EER-studenten 01 mei 2021 01 september 2021
Niet-EU / EER-studenten 01 mei 2021 01 september 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
Buiten de EU / EER 2020-2021 € 9500 full time

De Nederlandse regering is voornemens het wettelijk collegegeld voor specifieke groepen eerstejaars bachelorstudenten te halveren vanaf het academiejaar 2018/19.

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Als je na je bachelordiploma een vervolgdiploma afrondt, vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Kiest u voor een masteropleiding aan onze faculteit, dan gaat u stage lopen bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden eindigen na het behalen van een masterdiploma in een van de zeven duidelijke functieprofielen:

 • Zorg
 • Beleid en beheer
 • Onderwijs
 • Academia
 • Kerk
 • Cultuur
 • Media

Hieronder vindt u een lijst met vacatures van onze alumni.

 • Zorg: geestelijk verzorger in een zorginstelling, onafhankelijke therapeut.
 • Beleid & Beheer: Beleidsmedewerker / adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker / adviseur van een hulporganisatie, ambassademedewerkers, veiligheidsadviseur militairen, etc.
 • Opleiding: leraar godsdienstwetenschappen, onderwijsambtenaar.
 • Academia: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstituut.
 • Cultuur: medewerkers in een museum.
 • Media: journalist, redacteur.

Bovendien is een aanzienlijk aantal van onze afgestudeerden zelfstandige in een van deze sectoren.

Vacature voorbeelden

Leraar religie en wereldbeelden

Met een minor in onderwijs kun je direct na het behalen van je BA-diploma beginnen als leraar in Religie en Wereldbeelden op middelbare scholen.

Onderwijs en onderzoek

Het programma profiteert direct van baanbrekend onderzoek dat binnen de drie afdelingen van de faculteit wordt uitgevoerd:

 • Joodse, christelijke en islamitische oorsprong. Het onderzoek en onderwijs dat op deze afdeling wordt uitgevoerd, richt zich op de vormende stadia van het jodendom, het christendom en de islam. Je docenten bestuderen hun dynamische onderlinge relatie in de context van oude Nabije-Oosterse, Grieks-Romeinse en laat-antieke culturen.
 • Vergelijkende studie van religie. In deze afdeling komt religie aan bod in al zijn vormen en verschijningen. Historici, antropologen, sociologen en psychologen werken samen om religie kritisch te onderzoeken als een culturele factor die zo invloedrijk is in de moderne wereld. Van bijzonder belang voor het onderzoek en onderwijs op deze afdeling is de kritische analyse van constructies van 'oosterse' en 'westerse' vormen van religie.
 • Christendom en de geschiedenis van ideeën. De geleerden in deze afdeling richten zich op de impact van de christelijke intellectuele traditie in het verleden, evenals de mogelijkheden van toenadering tot religie en het seculiere in onze tijd.

De opleidingsonderdelen worden gegeven door internationaal erkende wetenschappers. Ze geven je een actueel overzicht van de stand van zaken van de vakken die je bestudeert, vaak op basis van eigen onderzoek.

Onderzoekscentra en activiteiten

Veel van het onderzoek houdt verband met de activiteiten van:

 • Centrum voor religie, conflict en globalisering
 • Centrum voor de studie van religie en cultuur in Azië
 • CRASIS: Cultuur, religie en maatschappij in de Grieks-Romeinse oudheid
 • Centrum voor religie en erfgoed
 • Qumran Instituut
 • Agricola Seminar

Deze centra en onderzoeksgroepen nodigen regelmatig sprekers uit en organiseren evenementen waar studenten, Ph.D. studenten en medewerkers voeren levendige discussies.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder