BBA in International Logistics Management

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Zorg je ervoor dat iPads op tijd in de winkelschappen verschijnen? Verhinder je dat ziekenhuizen lange wachtlijsten hebben? Of hebt u de leiding over bezoekersstromen op een luchthaven? Alles is mogelijk!

Logistiek gaat over het organiseren en plannen van goederenstromen, informatie en mensen op een tijdeffectieve manier en tegen de laagst mogelijke kosten, rekening houdend met duurzaamheidskwesties. Het programma Logistiek Management richt zich op economische en financiële aspecten van logistiek.

Studie overzicht

Naast het verwerven van specialistische kennis, ontwikkel je tijdens het programma allerlei competenties die je later nodig zult hebben om je werk goed te kunnen uitvoeren. Je doet dit door, onder andere, projectmatig te werken aan 'real life-opdrachten' uit de industrie. Naast projecten volg je lezingen, gastcolleges en seminars, cursussen, trainingen en coachingsessies. Je neemt ook een aantal stages en neemt deel aan excursies en studiereizen. Het hele studieprogramma is erg praktijkgericht. Het totale pakket is optimaal afgestemd op de eisen van het beroep en de mogelijkheid om verder te studeren.

Jaar 1

In het eerste jaar leer je wat logistiek betekent voor verschillende soorten bedrijven, welke verschillen er zijn tussen bedrijven en hoe je alle logistieke processen in een bedrijf of organisatie kunt onderzoeken. Zo maak je kennis met onderwerpen als inkoop- en inkoopbeheer, recht en transportmanagement. Hiertoe volg je lezingen, seminars, trainingssessies of gastcolleges die vaak gekoppeld zijn aan een groepsopdracht. In de excursiedag van het eerste jaar zul je zien hoe logistiek wordt toegepast in allerlei soorten bedrijven; je zult de theorie uit de voorgaande weken in de praktijk zien - een eye-opener! Omdat logistiek een internationale specialisatie is, wordt er veel aandacht besteed aan logistiek in een internationale context.

Jaar 2

In het tweede jaar is er meer keuzevrijheid. Je vergroot je kennis van de logistiek door vertrouwd te raken met intermodaal transport, productiesystemen en automatiseringstechnieken. Naast deze kennisuitbreiding kun je aan het einde van het jaar een grondige kennis opdoen met een specifiek accent:

 • Supply management: het juiste aantal goederen of diensten dat op het juiste moment beschikbaar is.
 • Productielogistiek: coördinatie, monitoring en optimalisatie van het productieproces.
 • Transport: vervoer van producten of diensten op een veilige, snelle, duurzame en zo goedkoop mogelijke manier van leverancier naar klant.
 • Warehousing: de optimalisatie van de setup van magazijnen.
 • Zorglogistiek: processen in de zorgsector met betrekking tot optimale goederenstromen (apparatuur en medicijnen), informatie en mensen (patiënten en bezoekers).
 • Eventlogistiek: coördinatie, monitoring en optimalisatie van logistieke processen met betrekking tot evenementen.

Jaar 3

In het derde jaar worden werken in de beroepspraktijk en studeren aan de Breda University of Applied Sciences afgewisseld. Je gaat tweemaal stage lopen voor een periode van drie maanden bij bijvoorbeeld een productiebedrijf, handelsonderneming, ziekenhuis of transportbedrijf. Voor de stage kun je kiezen voor hetzelfde accent als voor het specifieke thema in het tweede jaar, maar je kunt ook een ander gebied van logistiek verkennen. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

 • Verbetering van de klantenservice bij een transportbedrijf.
 • Het uitvoeren van een analyse van een wagenpark.
 • Het uitvoeren van een analyse van de goederenstromen of bezoekers.
 • Een inkoopplan opstellen.
 • Het ontwerpen van de setup van een magazijn.

Je voert bij voorkeur de tweede stage in het buitenland uit. In de periode tussen de twee stageperiodes zul je op school werken aan diepgaande kennis over de inhoud van het logistieke vakgebied. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de verschillende supply chains, e-commerce en ondernemerschap.

Jaar 4

Aan het begin van het vierde jaar volg je een minor: een verdiepte minor waarin je je verder specialiseert in het vakgebied, of je gaat anders een kijkje nemen net buiten de grenzen van je vakgebied door een minor te volgen verruim uw perspectieven. In de tweede helft van het vierde jaar voer je bijvoorbeeld een afstudeeropdracht uit voor een bedrijf of organisatie met complexe logistieke stromen. Je kunt opnieuw kiezen voor sectoren waar je in het derde jaar stage hebt gelopen of anders een heel ander gebied van logistiek.

Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn onderzoek naar het veranderen van een vervoerswijze, het verbeteren van de supply chain, het introduceren van automatiseringsprocessen of het toepassen van aanbodmodellen. Je schrijft een afstudeerscriptie over deze opdracht die je tijdens het examen verdedigt.

Pre-master

Je kunt ook het vierde jaar gebruiken om een pre-mastercertificaat te behalen, zodat je direct in aanmerking komt voor het volgen van Master of Science-programma's in bedrijfsgerelateerde studies in management en marketing bij partnerinstituten.

Toelatingseisen

Voor dit programma zijn de toelatingseisen:

Een equivalent van de Nederlandse diploma's havo of vwo moet over het algemeen worden ingeschreven voor een opleiding aan de Breda University of Applied Sciences .

Zoek alsjeblieft je opleidingsniveau op in de lijst van niet-Nederlandse diploma's in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem.

Na ontvangst van uw aanvraag, zullen wij u informeren of u voldoet aan de onderwijsvereisten. Bij twijfel wordt uw diploma door de Nuffic (Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs) beoordeeld voor advies.

Test van Engels als vreemde taal

U moet ook voldoende resultaten van een van deze tests aantonen:

 • CAE (Cambridge Advanced Certificate) of CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • IELTS-test (minimale overall band score van 6.0, en minimum subscore van 6.0 voor spreken)
 • TOEFL-test (minimum score van 80 op internet en minimum subscore van 20 voor spraak)

Vrijstelling van het afleggen van de Engelse test

U hoeft geen Engelstalige testresultaten in te dienen om een ​​Engelstalig programma te mogen volgen als:

 • je bent een Nederlandse havo of vwo- afgestudeerde
 • de instructietaal van de middelbare school of universiteit die u hebt gevolgd of bezoekt, is Engels in een Engels sprekend land met moedertaal (dwz een van de volgende landen: Australië, Canada (exclusief Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de De Verenigde Staten van Amerika)
 • je hebt een diploma behaald dat is opgenomen in de diplomalijst opgesteld door de Nuffic en een van je examenvakken was Engels.

3-jarig nummer

Als je diploma van het middelbaar onderwijs vergelijkbaar is met het Nederlandse vwo-diploma, kom je mogelijk in aanmerking voor toelating tot het driejarig traject.

Na je bachelor

Na voltooiing van dit programma bent u een expert in het koppelen van logistieke processen, goederenstromen en communicatie. Je begint waarschijnlijk in een junior- of assistent-positie en kan je naar een managementpositie werken. U kunt uw carrière starten, bijvoorbeeld als logistiek analist, planner, ICT-consultant, inkoopmanager, supply chain manager of projectmanager. Transportbedrijven, productiebedrijven, multinationals en vele andere organisaties zijn altijd op zoek naar logistieke talenten.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Breda University of Applied Sciences is a medium-sized, government-funded higher education institute. More than 7,000 Dutch and international students from some 100 countries are studying at our insti ... Lees meer

Breda University of Applied Sciences is a medium-sized, government-funded higher education institute. More than 7,000 Dutch and international students from some 100 countries are studying at our institute. Lees Minder