BIng in elektrische en elektronische engineering met informatietechnologie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het doel van de kwalificatie is het ontwikkelen van een engineering-intellectueel die de engineeringbehoeften van de samenleving als geheel kan identificeren, beoordelen en formuleren, en de geïdentificeerde engineeringproblemen creatief en innovatief kan onderzoeken en oplossen, door wetenschappelijke, wiskundige, technische, economische en andere relevante principes en methoden. De kwalificatie bereidt studenten voor op een technische wetenschap, ontwerp en projectgebaseerde carrière door fundamenteel begrip, gebruik en juiste toepassing van technische methoden, vaardigheden, hulpmiddelen en informatietechnologie. De kwalificatie biedt ook een platform voor levenslang leren.

uitkomsten

De student zal in staat zijn om:

 1. Identificeer, beoordeel, formuleer, interpreteer, analyseer en los engineeringproblemen creatief en innovatief op door kennis van wiskunde, basiswetenschappen en ingenieurswetenschappen uit eerste principes toe te passen.
 2. Plan en beheer kleine technische projecten en demonstreer fundamentele kennis, begrip en inzicht in de principes, methodologieën en concepten die een maatschappelijk verantwoorde (voor lokale en andere gemeenschappen) technische praktijk vormen.
 3. Werk effectief, individueel en met anderen, als lid van een team, groep, organisatie, gemeenschap of in multidisciplinaire omgevingen.
 4. Organiseer en beheer zichzelf en zijn / haar activiteiten op verantwoorde, effectieve, professionele en ethische wijze, aanvaard verantwoordelijkheid binnen zijn / haar competentiegrenzen en oefen een oordeel uit op basis van kennis en expertise.
 5. Plan en voer beperkte onderzoeken, onderzoeken en experimenten uit door de juiste theorieën en methoden toe te passen en voer geschikte gegevensanalyse en -interpretatie uit.
 6. Communiceer effectief, zowel mondeling als schriftelijk, met technisch publiek en de gemeenschap in het algemeen, met behulp van de juiste structuur, stijl en grafische ondersteuning.
 7. Gebruik en beoordeel geschikte onderzoeksmethoden, vaardigheden, hulpmiddelen en informatietechnologie effectief en kritisch in de engineeringpraktijk en toon begrip en bereidheid verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de impact van engineeringactiviteiten op de samenleving en het milieu.
 8. Voer procedureel en niet-procedureel ontwerp en synthese uit van componenten, systemen, werken, producten of processen als een reeks gerelateerde systemen en beoordeel hun sociale, juridische, gezondheids-, veiligheids- en milieueffecten en voordelen.
 9. Gebruik verschillende leerstrategieën en vaardigheden om module-resultaten te beheersen die vereist zijn in fundamentele wiskunde, technische wetenschappen, technisch ontwerponderzoek en aspecten van management, waardoor hij / zij zichzelf voorbereidt op een leven lang leren, om op de hoogte te blijven van kennis en vaardigheden die vereist zijn op het gebied van engineering.
 10. Deelnemen als een verantwoordelijke burger aan het leven van lokale, nationale en mondiale gemeenschappen door professioneel en ethisch te handelen.
 11. Toon, waar van toepassing, culturele en esthetische gevoeligheid in een hele sociale context bij de uitvoering van technische activiteiten.
 12. Ontdek opleiding en carrièremogelijkheden.
 13. Organiseer en ontwikkel ondernemerskansen door technische probleemoplossing, ontwerp, technisch onderzoek en managementvaardigheden.

Toelatingsvoorwaarden en selectiecriteria

 • Raadpleeg facultaire regeling EB3 voor de minimale toelatingseisen voor dit programma.
 • Studenten worden geselecteerd op academische verdienste en een persoonlijk interview, indien nodig geacht.
 • Het aantal studenteninschrijvingen is beperkt.

Promotie vereisten

Zie faculteitsreglement EB4 en EB5, waarin de promotievereisten voor technische wetenschappenprogramma's worden vastgelegd en de vereisten voor het behalen van een met onderscheiding behaalde graad.

Registratie en startdata

Registratie begint in januari en lezingen in februari voor zowel Undergraduate en Postgraduate cursus werkprogramma's.

Alle onderzoeksprogramma's voor Masters en PhD's kunnen het hele jaar door registreren.

Einddatum: Academisch begint in januari en eindigt in december. De deadline van het programma wordt bepaald door de duur van het programma.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Lees meer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Lees Minder