BSc Economics

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Wijze van aanwezigheid: Full-time

Het ministerie van economie is een van de belangrijkste afdelingen van het land die gespecialiseerd zijn in politieke economie en heterodoxe benaderingen van economie en in de economie van ontwikkeling. Onderzoek en onderwijs vindt plaats over verschillende onderwerpen en is uniek in zijn diepgang en bereik van regionale en gespecialiseerde dekking, waaronder onderwerpen uit het hedendaagse bankwezen en financiële economie van het milieu, gendereconomie, wereldwijde economische theorie, evenals de economische ontwikkeling van een verscheidenheid aan regio's van Japan tot het Midden-Oosten. BSc Economics aan SOAS University of London biedt je training in micro-economie, macro-economie en kwantitatieve methoden waarmee je een succesvolle carrière in een aan economie gerelateerd beroep kunt nastreven of verder kunt studeren. Bovendien onderscheidt de afdeling SOAS Economics zich door een pluralistische en kritische benadering te bieden van economische theorie, beleid en reële toepassingen.

Waarom economie studeren aan SOAS ?

 • Wij bieden de breedste portfolio van modules over economie en politieke economie.
 • Onze ongeëvenaarde focus op de studie van ontwikkelingslanden en opkomende economieën biedt u een meer kritische benadering van de economische theorie.
 • Onze academische medewerkers zijn specialisten in een ongeëvenaard scala van opkomende en ontwikkelende economieën, en een breed spectrum van theorie- en beleidsdebatten.
 • Theoretische concepten en debatten worden vakkundig toegepast op reële kwesties in de landen van Afrika, Azië en het Midden-Oosten, evenals in de mondiale economie en onderlinge afhankelijkheden daarin.
 • U kunt uw programma flexibel structureren met behulp van onze Open Options-modules om te profiteren van de expertise van onze andere afdelingen, inclusief de mogelijkheid om een taal te leren.
 • Wij zijn specialisten in het leveren van talen. Je beheersing van een taal van SOAS onderscheidt je van afgestudeerden van andere universiteiten.

werk

Een bachelordiploma in economie van SOAS geeft je een solide basis in analytisch en kritisch denken, statistische en computervaardigheden en kennis van economische principes en hun toepassing op concrete situaties.

De verkregen vaardigheden omvatten:

 • Expertise in sleuteleconomie en politieke economie theorieën vanuit een pluralistische houding, waarbij zowel orthodoxe als heterodoxe meningen worden gewaardeerd.
 • Expertise in de opkomende economieën van Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
 • Het vermogen om lateraal te denken, een globaal perspectief te nemen en kritisch te redeneren.
 • Statistische en computervaardigheden.
 • Analytische vaardigheden.
 • Communicatie- en presentatievaardigheden.

Afgestudeerden van de afdeling hebben verschillende succesvolle carrières nagestreefd, vaak met Aziatische of Afrikaanse banden, in internationale organisaties, bedrijven en de industrie, banken, accountancy, journalistiek, consultancy, onderwijs en hoger onderwijs. Velen zijn doorgegaan met het lezen van postdoctorale diploma's, hetzij in de eigen bloeiende master- en onderzoeksprogramma's van het ministerie of elders.

Afgestudeerden zijn gaan werken voor een aantal organisaties, waaronder:

 • BBC World Service
 • Bloomberg LP
 • Kapitaaleconomie
 • Deloitte
 • Goldman Sachs
 • Grant Thornton
 • Myers Clark Chartered Accountants
 • PWC
 • Standard Chartered Bank

Soorten rollen die afgestudeerden zijn gaan doen, zijn onder meer:

 • Assistent econoom
 • Afgeleide werknemer
 • Financieel analist
 • Freelance uitzending journalist
 • Afgestudeerde fiscale stagiair
 • Beleidsgegevensbeheer
 • Monitoring analist
 • Risico Consultant
 • Sustainability Consultant
 • Stagiair Chartered Accountant

Structuur

Bij SOAS in het eerste jaar begint de student de studie van de belangrijkste taal van het oude Nabije Oosten, Akkadisch (Babylonisch en Assyrisch) in het spijkerschrift, en neemt een module in de literatuur van het Nabije Oosten. Ondertussen begint de student aan de UCL met de studie van de geschiedenis van het oude Mesopotamië en Egypte (afdeling Geschiedenis) en volgt een inleidende module in de archeologie van het Nabije Oosten (Instituut voor Archeologie).

In het tweede jaar wordt verder Akkadisch op SOAS genomen en het is in dit stadium mogelijk om ook een tweede taal (normaal Hettitische) te beginnen. Bij UCL vervolgt de student de geschiedenis van het oude Nabije Oosten en bestudeert de archeologie van het Midden-Oosten in de historische perioden.

Tijdens het derde jaar worden vervolgmodules in het Akkadisch en archeologie of geschiedenis gevolgd en een studieproject geschreven over een oud onderwerp uit het nabije Oosten. Om het laatste jaar af te ronden, zal normaal gesproken een breed scala aan opties beschikbaar zijn om specialisatie in taal of geschiedenis of archeologie of een combinatie van twee van deze opties mogelijk te maken. De student wiens primaire interesse in taal is, kan Sumerisch, hiërogliefisch Egyptisch, bijbels Hebreeuws, Noordwest Semitisch epigrafie, Aramees of Ugaritisch bestuderen, afhankelijk van beschikbaarheid. Niet-taalopties omvatten verdere modules in de antieke geschiedenis, Egyptologie en de archeologie van het oude Nabije Oosten.

Single honours

Studenten nemen 120 studiepunten samengesteld uit Core, Verplichte en optionele modules.

Kernmodules: deze zijn verplicht en moeten worden behaald in het jaar dat ze worden gevolgd voordat de student kan doorgaan naar het volgende jaar.

Verplichte modules: deze zijn verplicht, maar in het geval van een mislukking kunnen studenten dit meenemen naar het volgende jaar, op voorwaarde dat ze het mislukte element of examen opnieuw afleggen en behalen.

Optionele modules: deze zijn ontworpen om studenten te helpen bij het ontwerpen van hun eigen intellectuele reis met behoud van een goed begrip van de basisprincipes.

Jaar 1 (voor studenten met A-niveau of gelijkwaardig in wiskunde)

Core Modules

 • Inleiding tot economische analyse
 • Vergelijkende groei en ontwikkeling
 • Kwantitatieve methoden voor economen

Plus

Kies Taal of Niet-taal open optiemodules ter waarde van 30 credits

Verplichte module

 • Essay Writing Workshop - Undergraduate Economics

Jaar 2 (voor studenten met A-niveau of gelijkwaardig in wiskunde)

Core Modules

 • Macro-economische analyse
 • Micro-economische analyse
 • econometrie

plus

Kies modules uit Lijst A tot een waarde van 30 credits.

of

Kies Taal of Niet-taal open optiemodules ter waarde van 30 credits.

Jaar 3 (voor studenten met A-niveau of gelijkwaardig in wiskunde)

Verplichte module

 • Wereldwijd economisch beleid

plus

Kies modules uit Lijst B met een waarde van 105 credits.

of

Kies modules ter waarde van 75 studiepunten uit onderstaande lijst B.

plus

Kies Taal of Niet-taal open optiemodules ter waarde van 30 credits.

Jaar 1 (voor studenten zonder A-niveau of equivalent in wiskunde)

Core Modules

 • Inleiding tot economische analyse
 • Inleiding tot kwantitatieve methoden voor economen
 • Vergelijkende groei en ontwikkeling

Verplichte module

 • Essay Writing Workshop - Undergraduate Economics

plus

Kies Taal of Niet-taal open optiemodules ter waarde van 30 credits.

Jaar 2 (voor studenten zonder A-niveau of gelijkwaardig in wiskunde)

Core Modules

 • Micro-economische analyse
 • Macro-economische analyse
 • Kwantitatieve methoden voor economen

plus

Kies modules uit Lijst A tot een waarde van 30 credits.

of

Kies Taal of Niet-taal open optiemodules ter waarde van 30 credits.

Jaar 3 (voor studenten zonder A-niveau of gelijkwaardig in wiskunde)

Verplichte module

 • Wereldwijd economisch beleid
 • econometrie

plus

Kies modules ter waarde van 75 studiepunten uit onderstaande lijst B.

of

Kies modules ter waarde van 45 studiepunten uit onderstaande lijst B.

plus

Kies Taal of Niet-taal open optiemodules ter waarde van 30 credits.

(Let op: er zijn maximaal 60 credits van toepassing voor modules voor regionale economische ontwikkeling)

Lijst A

 • Kwesties in ontwikkelingseconomie
 • Bankieren en financiën
 • Internationale economie

Lijst B

 • Toegepaste econometrie voor tijdreeksgegevensanalyse
 • Toegepaste econometrie voor data-analyse van dwarsdoorsneden
 • De economie van het milieu
 • Gender Economics (UG)
 • Economische ontwikkeling van Afrika: micro-economische benaderingen
 • Economische ontwikkeling van Afrika: macro-economische benaderingen
 • De economische transformatie van China
 • China en wereldontwikkeling
 • Politieke economie van ontwikkeling en verandering in het Midden-Oosten
 • Onderwerpen in de politieke economie van het hedendaagse Midden-Oosten
 • Economische ontwikkeling van Japan
 • Economische ontwikkeling van Zuidoost-Azië
 • Economische ontwikkeling in de regio Azië-Pacific
 • Politieke economie van ontwikkeling en verandering in Zuid-Azië
 • Onderwerpen in de politieke economie van hedendaags Zuid-Azië
 • Onafhankelijk studieproject in economie
 • Geschiedenis van economisch denken en methoden
 • Grenzen aan groei?
 • Kwesties in ontwikkelingseconomie
 • Bank- en FinanciewezenInternationale economie

Belangrijke mededeling

De informatie op de programmapagina weerspiegelt de beoogde programmastructuur tegen de gegeven academische sessie.

Toelatingen en toepassingen

Om een universitair diploma aan te vragen bij SOAS (inclusief studenten die willen overstappen van een andere universiteit), moet u een aanvraag indienen via de UCAS, de centrale applicatie-organisatie van de Britse universiteit. Een aanvraagformulier en details van cursussen zijn te vinden op hun website. UCAS brengt de kosten van een aanvrager in rekening voor de behandeling van de aanvraag.

U kunt een aanvraag indienen voor maximaal vijf keuzes van instellingen voor hoger onderwijs of een cursus op het UCAS-formulier. Hoe u de keuze gebruikt, is aan u. Met andere woorden, je zou kunnen solliciteren om hetzelfde vak te volgen, bijvoorbeeld economie, aan vijf verschillende universiteiten, of vijf verschillende cursussen aan dezelfde universiteit, of een combinatie van vak en instelling. U hoeft ook niet alle vijf de keuzes te gebruiken. Wat u ook kiest, u moet uw keuzes vermelden in de volgorde waarin ze in het UCAS-handboek staan.

Toelatingseisen

 • Voorkeursonderwerpen: minimaal Graad B (graad 6 in de nieuwe structuur) bij GCSE voor mensen zonder wiskunde op A-niveau
 • A-niveaus: AAA - AAB
 • IB: 37 (666 om HL)

Alternatieve toelatingseisen

 • BTEC: DDD
 • Toegang tot HE: Minimaal 30 Credits op niveau 3 bij Distinction
 • Scottish Highers: AAAAA
 • Scottish Advanced Highers: AAA
 • Irish LC: 360 punten van 5 vakken van het hogere niveau in groep C1 of hoger
 • Voortgezette plaatsing: 4 5 5 (twee semesters - UCAS Groep A) plus US HSGD met GPA 3.0
 • Euro Bacc: 85%
 • Frans Bacc: 15/20
 • Duitse Abitur: 1.5
 • Italië DES: 85/100
 • Oostenrijk Mat: 1.5
 • Polish Mat: totaal 80% inclusief 3 onderwerpen op uitgebreid niveau

Toelatingsvoorwaarden Engels in het Engels

Je moet kunnen aantonen dat je Engels voldoende hoog is om succesvol je cursus bij SOAS volgen en af te ronden. Houd er rekening mee dat we onze Engelse taalvereisten serieus nemen en als u niet exact hieraan voldoet, kan uw aanvraag voor SOAS worden afgewezen. Het is niet mogelijk om te onderhandelen als uw scores onder onze vereiste niveaus liggen, in de verwachting dat ze, omdat ze 'dichtbij genoeg' zijn, zullen worden geaccepteerd. Het is belangrijk dat u goed, ruim van tevoren plant, zodat uw Engelse taaltest op tijd komt en zodat u tijd hebt om de test indien nodig opnieuw te doen. We accepteren geen redenen van ongemak of financiële moeilijkheden voor het niet indienen of opnieuw afleggen van een Engelse test.

Internationale studenten

Voor studenten uit de EU en internationale landen die een visum nodig hebben, accepteren onvoorwaardelijke toegangsscores kwalificaties van verschillende landen, evenals een reeks internationale kwalificaties en tests.

Als een Tier 4-inreisvisum vereist is, kan een ZELF, zoals UKVI IELTS, nodig zijn. Om deze reden raden we alle Tier 4-visumstudenten aan om de UKVI IELTS Academic-test te kiezen als de test van eerste redmiddel.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

SOAS University of London welcomes the brightest minds to study on its central London campus with like-minded individuals who feel passionately about contemporary world issues.

SOAS University of London welcomes the brightest minds to study on its central London campus with like-minded individuals who feel passionately about contemporary world issues. Lees Minder
Londen , Singapore + 1 Meer Minder