BSc in biowetenschappen en technologie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Kunnen we nieuwe organen genereren uit cellen? Hoe werken biologische moleculen zoals eiwitten en DNA? Vraag je je af in hoeverre het mogelijk is om met biotechnologie betere medicijnen, enzymen of voedsel te produceren?

In deze opleiding in Life Science and Technology, leer je hoe je antwoorden op vragen als deze kunt vinden. Deze opleiding combineert elementen uit verschillende disciplines, waaronder biologie, farmacie, natuurkunde, scheikunde en engineering. Je leert hoe je deze kennis kunt gebruiken om medische toepassingen te maken die mensen verbeteren of hun kwaliteit van leven verbeteren.

Onze studenten en onderzoekers bestuderen de ingewikkelde details van levende organismen, maar proberen ook levensechte systemen te bouwen van moleculen die niet leven. Als we in staat zijn om zo'n synthetische cel te bouwen, zullen we de vereisten voor het leven veel beter begrijpen, en we kunnen deze cellen misschien gebruiken als fabrieken voor nieuwe biomoleculen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de dingen die we verkennen. Tegen de tijd dat u dit programma start, zijn er ongetwijfeld nog tal van andere nieuwe onderzoeksprojecten opgestart. Je zult vast iets vinden dat je interesse wekt.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • De beste bacheloropleiding in Life Science and Technology in Nederland volgens de Dutch Higher Education Guide 2018.
 • Onze faculteit is de thuisbasis van de 2016 Nobelprijswinnaar in de scheikunde, Ben Feringa, en de Nobelprijswinnaar in de natuurkunde, Frits Zernike.

Programma

leerplan

U krijgt een solide basis in de principes die ten grondslag liggen aan een breed scala aan geavanceerde technologieën die worden gebruikt in de biowetenschappen en hun toepassingen. Het eerste jaar behandelt basisonderwerpen die essentieel zijn voor de gebieden biologie, scheikunde en natuurkunde.

Het programma begint met cursussen zoals Optica, Celbiologie, Moleculen en Calculus (een subveld van Wiskunde) en gaat door met Menselijke Fysiologie, Thermodynamica, Analytische Chemie en Programmering. Je volgt ook praktische cursussen.

In het tweede jaar ga je verder met cursussen over de breedte van de natuurwetenschappen, maar er zullen ook cursussen worden gegeven over meer technologisch georiënteerde onderwerpen, zoals biotechnologie en beeldvorming.

Tijdens het derde jaar biedt het programma studenten de mogelijkheid om te kiezen tussen specialisaties in Chemie, Biomoleculaire Wetenschappen, Nanowetenschappen, Medische Farmaceutische Wetenschappen of Biomedische Wetenschappen. Deze specialisaties bereiden je voor op gerelateerde masteropleidingen. Je rondt je bacheloropleiding af met een bachelorproject in het specialisme van je keuze. Excellente studenten kunnen hun kennis verdiepen en verbreden met een extra programma aangeboden door het University of Groningen Honours College.

Een bacheloropleiding bestaat uit in totaal 180 ECTS. Credits per jaar: 60 ECTS; de meeste cursussen zijn 5 ECTS.

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel
 • Maximaal 30 EC

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke vereisten Meer informatie
extra onderwerp

Wiskunde, scheikunde, natuurkunde

Dit is slechts een indicatie van de vereiste achtergrondkennis. De toelatingscommissie bepaalt of de specifieke inhoud van deze opleiding voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de bacheloropleiding waarvoor je hebt gesolliciteerd.

taaltest Vaardigheid in het Engels is een toelatingseis voor alle Engelstalige opleidingen.
vooropleiding

Secundair onderwijs gelijkwaardig aan het Nederlandse voorbereidend wetenschappelijk onderwijs is vereist.

Dit is slechts een indicatie van het vereiste algemene niveau van de eerdere opleiding van de aanvrager.


Registratie procedure

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot de bacheloropleiding. Aanvragen worden continu geëvalueerd. U hoeft niet te wachten tot de deadline om te solliciteren.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2021 01 september 2021
EU / EER-studenten 01 mei 2021 01 september 2021
niet-EU / EER-studenten 01 mei 2021 01 september 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 14.000 full time

De Nederlandse regering is voornemens het wettelijk collegegeld voor specifieke groepen eerstejaars bachelorstudenten te halveren vanaf het academiejaar 2018/19.

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Tijdens de opleiding Life Science & Technology ontwikkel je een wetenschappelijke manier van denken waarmee je praktische problemen oplost. Dit analytische perspectief is bruikbaar in allerlei vakgebieden, dus na je afstuderen heb je volop carrièremogelijkheden.

Wil je onderzoeker worden?

Veel afgestudeerden worden onderzoekers, voor een korte tijd of als een langetermijncarrière. Het soort onderzoek hangt af van de discipline waarin u zich specialiseert en van de thema's die een rol spelen in uw werkomgeving. Je kunt je docenten vragen om interessante ideeën voor onderzoek te suggereren tijdens je opleiding. Ze houden allemaal van wat ze doen en zullen graag studenten helpen die geïnteresseerd zijn in hun specifieke vakgebied. Het onderzoek dat je uiteindelijk doet, hangt af van welke thema's op dat moment actueel zijn, en natuurlijk wat jou interesseert!

Andere opties

Naast het worden van een onderzoeker zijn er nog veel meer andere opties. Je kunt een manager of supervisor van een bedrijf of projectgroep worden als je er het talent voor hebt en je enige ervaring als bestuurslid naast je studie opdoet en misschien een paar relevante keuzevakken volgt. Uw kennis van een breed scala aan disciplines zal u helpen om het werk van een breed scala aan specialisten, zoals technici, natuurkundigen en chemici, te begrijpen. Je kunt ook een functie vinden als beleidsadviseur, persvoorlichter, docent, onderwijsconsulent of wetenschapsjournalist.

Vacature voorbeelden

 • Onderzoeker
 • Biomedische technoloog
 • Beleidsadviseur
 • Productontwikkelaar
 • Gezondheidsadviseur
 • Gedragswetenschapper
 • Informatie medewerker
 • Docent / docent

Onderzoek

Onze bacheloropleiding life science and technology is verbonden aan de volgende onderzoeksinstituten van de University of Groningen :

GBB - Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute

GBB heeft de ambitie om onderzoek van de hoogste standaard uit te voeren op het gebied van biomoleculaire wetenschappen, met een focus op eiwitten. We willen de structuur en dynamiek van eiwitten begrijpen in relatie tot hun functie en activiteit; om de functionele rol van eiwitten in levende cellen te ontrafelen; en om inzicht te krijgen in de fundamentele eigenschappen van eiwitten die relevant zijn voor toepassing in de gezondheid en de toekomstige biogebaseerde economie.

Onderzoeksgroepen: Bioinformatica, Biotransformatie en Biokatalyse, Cel Biochemie, Elektronenmicroscopie, Membraan Enzymologie, Microbiële Fysiologie, Moleculaire Celbiologie, Moleculaire Genetica, Moleculaire Microbiologie, Moleculaire Dynamica, Moleculaire Systeembiologie, NMR, Eiwitkristallografie

Stratingh Institute for Chemistry

De missie van het Stratingh Institute for Chemistry is het uitvoeren van uitstekend onderzoek en onderwijs in moleculaire en supramoleculaire chemie. Kernactiviteiten in de chemische wetenschappen zoals bioorganische chemie, organische chemie, moleculaire anorganische chemie en moleculaire materiaalchemie zijn ingebed in het instituut. Het onderzoeksprogramma is gericht op synthese, katalyse, functionele materialen, bio-organische chemie / chemische biologie en systeemchemie / complexe moleculaire systemen.

Zernike Institute for Advanced Materials

Onze missie is het ontwerpen en wetenschappelijk bestuderen van materialen voor functionaliteit. De kracht van ons instituut ligt in gerichte, nieuwsgierigheidsgestuurde, symbiotische studies van functionele materialen waarbij onderzoekers uit de natuurkunde, scheikunde en biologie betrokken zijn. Onze belangrijkste drijfveer is de wens om te begrijpen hoe dingen werken op microscopisch niveau, ook bekend als de moleculaire schaal. Dit is het rijk van nanowetenschap en nanotechnologie. Op dit gebied bestrijkt het Zernike Institute for Advanced Materials de hele keten van het synthetiseren van materialen, het bouwen van apparaten, het karakteriseren van materialen en apparaten en het onderzoeken van de theoretische basis van hun eigenschappen.

GRIP - Groningen Research Institute of Pharmacy

Onderzoekers van GRIP streven ernaar om nieuwe en innovatieve medicijnen en therapieën te vinden en willen het gebruik van bestaande medicijnen verbeteren. De onderzoeksambitie van GRIP is om bij te dragen aan het hele gebied van de farmaceutische wetenschappen, van basisgebieden zoals chemische analyse en synthese tot farmaceutische praktijken en patiëntgericht onderzoek. Het overbruggen van de kloof tussen de fundamentele natuurwetenschappen (zoals scheikunde en natuurkunde) en de medische / klinische wetenschappen op het gebied van geneesmiddelen is een van de kernactiviteiten van het instituut. Kennis uit verschillende onderzoeksdisciplines wordt gecombineerd in het ontwerp en de evaluatie van optimale geneesmiddelen, producten en therapieën die beschikbaar worden gesteld aan de samenleving. Ons onderzoek heeft een grote maatschappelijke impact met verschillende geneesmiddelen of aanverwante producten die intern op de markt of in klinische proeven zijn ontwikkeld, verschillende spin-offs, een sterke portfolio van patenten en onderzoek dat rechtstreeks bijdraagt aan de beleidsvorming in de gezondheidszorg.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder