BSc in internationaal gebouwde omgeving

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Wilt u weten hoe u uw land en steden in de toekomst toegankelijk kunt houden? Wilt u problemen in achtergestelde wijken in kaart brengen? En wilt u de ideale woonwijk van de toekomst ontwerpen? Built Environment is het programma voor jou.

Internationale ruimtelijke ontwikkeling

In onze globaliserende en verstedelijkende wereld wordt steeds meer belang gehecht aan steden die zijn gebouwd voor menselijk welzijn, met aantrekkelijke woon- en werkomgevingen, toegankelijkheid van het verkeer, verkeersveiligheid en duurzaamheid. In het studieprogramma International Spatial Development, een differentiatiegebied van Built Environment, verken je ruimtelijke ontwikkeling vanuit een geïntegreerd perspectief, gebaseerd op stedenbouw, stedenbouw en mobiliteit - kijkend over landsgrenzen heen.113637_BuiltEnvironment_shutterstock_13301665.jpg

Studieprogramma

Dit programma begint met een brede basis van kennis van de gebouwde omgeving. Gedurende je opleiding heb je verschillende specialisatiemogelijkheden. Verschillende aspecten op het gebied van ruimte en mobiliteit komen aan bod: gedrag, ontwerp, planning en onderzoek. Je leert hoe je veilige wegen ontwerpt, stedenbouw efficiënt beheert, mensen beïnvloedt in het maken van slimme vervoerskeuzes en strategisch denken en ontwerpen.

Je leert ook te plannen en ontwerpen, vanuit het perspectief van gebiedsontwikkeling in de breedste zin van het woord. Je maakt schetsen en ontwerpen voor landgebruik en je gaat schaalmodellen bouwen. In dit proces houd je rekening met verschillende externe factoren: is alles financieel haalbaar; hoe reageren stakeholders; is alles in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving?

In ontwerpworkshops volg je lessen van specialisten uit het veld die je alles leren over de vereiste ontwerpvaardigheden. Je werkt samen met medestudenten aan projecten. Je volgt cursussen en trainingssessies in kleine groepen. U kunt gedetailleerde informatie over planning, cursussen en projecten vinden in de studiegids van Built Environment.

Jaar 1

Het eerste jaar gaat over exploratie en integratie. Je wordt vertrouwd gemaakt met de uitgebreide discipline. De cursussen en projecten zijn gecentreerd rond de volgende thema's:

 • Dutch Design
 • Duurzame (stedelijke) mobiliteitsplanning
 • Smart Cities and Societies
 • Water beheersing
 • Planning voor een onzekere toekomst: flexibel ruimtegebruik
 • Energie

Jaar 2

Tijdens het tweede jaar ga je door met de cursussen en projecten van het eerste jaar. Aan het einde van het tweede jaar kun je kiezen om een specialist te worden:113638_AvT022019-26.jpg

Strategische ontwerper
In deze rol richt je je op het integreren van strategisch ontwerp met het proces van vormgeving van de samenleving. Je doel in dit proces is het ontwerpen van toekomstige steden.
Projecten en cursussen: stedenbouw, ontwerp, sociologie en teken- en visualisatievaardigheden (door Illustrator en Photoshop te gebruiken).

Stedenbouwkundige
Deze rol heeft alles te maken met het ontwikkelen van een langetermijnvisie op planning en tegelijkertijd ruimte te bieden aan alle belanghebbenden om samen te werken en hun eigen ideeën te realiseren. U optimaliseert en aligneert de woon-, werk-, mobiliteits- en recreatieve omstandigheden.

Projecten en cursussen: onderzoeksmethoden, kwaliteit van leven, financiële controle, duurzaamheid en milieu, governance en projectbeheer.

Sustainable Urban Mobility Manager
De belangrijkste focus omvat gedragsveranderingen in mobiliteit. Denk maar aan het promoten van actieve vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen. Je optimaliseert het gebruik van het openbaar vervoer en neemt slimme werk- en mobiliteitsoplossingen op in het dagelijks leven van mensen.
Projecten en cursussen: reisgedrag en veiligheid, mobiliteitsmanagement en hun relatie tot stedelijke planning en ontwerp (inclusief wegontwerp).

Jaar 3

In het derde jaar volg je een major met een diepgaande focus op ruimtelijk ontwerp, technologie / engineering, energie en management. Je voert ook twee stages uit, die beide drie maanden duren. Deze stages bieden u on-the-job-ervaring en laten u leren terwijl u werkt in een bedrijf dat past bij uw interesses en ambities. Je stage kan bij een internationaal bedrijf in Nederland of in het buitenland zijn. Multinationals, adviesbureaus of overheidsdiensten zijn voorbeelden van geschikte bedrijven.

Jaar 4

Je begint je vierde jaar met een minor. U kunt kiezen tussen: Samenleving en Ruimte, Ruimte en Mobiliteit of Ontwerp.

In het tweede semester van het vierde jaar voer je een afstudeerproject van 20 weken uit. Net als bij je plaatsing, zal de afstudeeropdracht bij een internationaal bedrijf in Nederland of in het buitenland zijn.
Voorbeelden van mogelijke afstudeeropdrachten zijn:

 • Onderzoeken van reistijdschattingen in files met behulp van GSM-signalen;
 • Onderzoek naar recreatief verkeer in een ruimtelijke ontwikkeling;
 • Ontwerpen voor een betere kwaliteit van leven in spontane nederzettingen.

Gedurende dit jaar kunt u ook kiezen voor de pre-master Strategic Strategic Business Management and Marketing (SBM). Succesvolle afronding van deze track geeft je directe toegang, na de opleidingen Breda University of Applied Sciences , tot verschillende Master of Science-programma's in bedrijfsgerelateerde studies in management en marketing aan de partneruniversiteiten van de Breda University of Applied Sciences . Een paar voorbeelden zijn de universiteiten van Maastricht, Tilburg, Brussel (B) en Warwick (VK). Dit pre-masterprogramma sluit ook direct aan op de academische master Bachelor of Science Leisure Studies van de Breda University of Applied Sciences . Op deze manier kun je binnen vijf jaar een academische masterdiploma halen of, na een driejarig traject te hebben gevolgd, zelfs binnen vier jaar.

Studielast

Het gemiddelde aantal uren studie is 32 uur per week. Hoeveel uur per week je daadwerkelijk studeert, is sterk afhankelijk van de persoon en verschilt per week. De laatste weken van een blok en de examenweken zijn relatief druk.113636_Facility_shutterstock_671100625.jpg

Toelatingseisen

Naast de wettelijk vastgestelde toelatingseisen vragen we om een aantal kwaliteiten die je kunnen helpen om een succesvolle spelontwerper te worden.

Je moet zijn:

 • Creatief
 • Een probleemoplosser
 • ondernemend
 • Teamgericht
 • Een multimodale communicator
 • Verliefd op het maken van games (niet alleen om ze te spelen!)

Voor dit programma zijn de toelatingseisen:

Een equivalent van de Nederlandse diploma's havo of vwo moet over het algemeen worden ingeschreven voor een opleiding aan de Breda University of Applied Sciences .

Zoek alsjeblieft je opleidingsniveau op in de lijst van niet-Nederlandse diploma's in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem.

Na ontvangst van uw aanvraag, zullen wij u informeren of u voldoet aan de onderwijsvereisten. Bij twijfel wordt uw diploma door de Nuffic (Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs) beoordeeld voor advies.

Test van Engels als vreemde taal

U moet ook voldoende resultaten van een van deze tests aantonen:

 • CAE (Cambridge Advanced Certificate) of CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • IELTS-test (minimale overall band score van 6.0, en minimum subscore van 6.0 voor spreken)
 • TOEFL-test (minimum score van 80 op internet en minimum subscore van 20 voor spraak)

Vrijstelling van het afleggen van de Engelse test

U hoeft geen Engelstalige testresultaten in te dienen om een ​​Engelstalig programma te mogen volgen als:

 • je bent een Nederlandse havo of vwo- afgestudeerde
 • de instructietaal van de middelbare school of universiteit die u hebt gevolgd of bezoekt, is Engels in een Engels sprekend land met moedertaal (dwz een van de volgende landen: Australië, Canada (exclusief Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de De Verenigde Staten van Amerika)
 • je hebt een diploma behaald dat is opgenomen in de diplomalijst opgesteld door de Nuffic en een van je examenvakken was Engels.

3-jarig nummer

Als je diploma van het middelbaar onderwijs vergelijkbaar is met het Nederlandse vwo-diploma, kom je mogelijk in aanmerking voor toelating tot het driejarig traject.

Na je bachelor

Dit programma bereidt je voor op een carrière in het creëren en optimaliseren van internationale woonomgevingen en in het ontwerp, de functies en de toegankelijkheid van gebieden of locaties. Je wordt getraind om een professional te worden die in staat is om op de internationale markt te opereren. Je werkt als Strategic Designer, Urban Planner en Manager van Sustainable (Urban) Mobility bij (inter) nationale bedrijven.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Breda University of Applied Sciences is a medium-sized, government-funded higher education institute. More than 7,000 Dutch and international students from some 100 countries are studying at our insti ... Lees meer

Breda University of Applied Sciences is a medium-sized, government-funded higher education institute. More than 7,000 Dutch and international students from some 100 countries are studying at our institute. Lees Minder