BSc in menselijke geografie en planning

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Menselijke geografie en planning Ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen? Ben je gefascineerd door kaarten? Durf jij kritische vragen te stellen over de wereld waarin je leeft?

Denkt u dat u kunt helpen om onze wereld verder te ontwikkelen tot een duurzame samenleving? Dan is Human Geography & Urban and Regional Planning (in het Nederlands: Sociale Geografie en Planologie) wellicht de juiste keuze voor jou.

Waarom is de werkloosheid in sommige regio's hoger dan in andere? Wat zijn de sociale en economische gevolgen in ontvolkingsgebieden? Hoe ga je om met verschillende instellingen om nieuwe woonwijken te plannen en te bouwen? Menselijke geografen onderzoeken de samenleving in een ruimtelijke context. Onze studenten leren zich te concentreren op ruimtelijke verschillen omdat sociale fenomenen zich voordoen op specifieke plaatsen, op specifieke tijden en met specifieke effecten. De bacheloropleiding bestaat uit vier leerlijnen; 'Ruimtelijk ontwerp'. 'Ruimtelijke ordening', 'Water, infrastructuur en milieu' en 'Onderzoek'. In het eerste jaar maak je kennis met alle thema's binnen de domeinen Human Geography & Urban and Regional Planning. In het tweede jaar blijft het programma je kennis verdiepen en je vaardigheden verbeteren. In het derde jaar mag je gedeeltelijk je eigen programma invullen. Je kunt cursussen volgen van onze faculteit, maar je kunt ook een minor volgen of stage lopen in een gerelateerd vakgebied. Er zijn ook mogelijkheden om een internationale universiteit te bezoeken en aanverwante cursussen te volgen. Ten slotte schrijf je je bachelorscriptie om te bewijzen dat je de kennis en vaardigheden hebt opgedaan die nodig zijn om een menselijke geograaf en / of stedenbouwkundige en regionale planner te worden.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

Als je Human Geography & Urban and Regional Planning wilt studeren, is Groningen een perfecte keuze. De kracht van het programma ligt in de combinatie van vijf gebieden: economische geografie, vastgoedstudies, bevolkingsstudies, culturele geografie en planning. Er heerst een open sfeer en het is gemakkelijk om contact op te nemen met andere studenten en docenten.

Programma

Jaar 1

cursussen

 • Reflectie op menselijke geografie en ruimtelijke ordening (5 EC)
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening (ruimtelijke ordening 1) (10 EC)
 • Economische geografie (10 EC)
 • Statistieken 1 (5 EC)
 • Geografische informatiesystemen (10 EC)
 • Inleiding tot academisch onderzoek (5 EC)
 • Populatie Geografieën (10 EC)
 • Rural-Urban Relations (5 EC)

Jaar 2

cursussen

 • Migratie en ontwikkeling (10 EC)
 • Fysieke geografie (5 EC)
 • Mensen, plaats en cultuur (10 EC)
 • Gerelateerde keuzevakken: Healthy Ageing, Geografieën van de Verenigde Staten, Bevolking en Ontwikkeling of Real Estate Principles (5 EC)
 • Governance Dynamics (10 EC)
 • Statistieken 2 (5 EC)
 • Landschappen (5 EC)
 • Methods of Academic Research (HGP) (10 EC)

Jaar 3

cursussen

 • Minor of optionele modules (30 EC)
 • Geografie, planning en de Europese Unie (5 EC)
 • Filosofie van de sociale wetenschappen (5 EC)
 • Bachelorproject (15 EC)
 • Veldwerk in het buitenland (5 EC)

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel
 • Gemiddeld 15 weken
 • Maximaal 30 EC

Toelatingseisen

Keuze van opleidingscheque

Studenten die zich vóór 1 mei aanmelden, kunnen de faculteit om een passende opdracht vragen, maar dit is niet verplicht. Studenten die zich na 1 mei aanmelden, zijn verplicht een passende opdracht te doen om toegelaten te worden tot het programma. Aanmelding na 1 mei is alleen mogelijk voor studenten met een Nederlands diploma.

Toelatingseisen

Specifieke vereisten Meer informatie
taaltest

Alleen voor internationale studenten:

Vergelijkbaar met IELTS International English Language Testing System (Academic version) 6.0 (TOEFL: iBT 80), met minimale scores:

 • Luisteren 5.5 (TOEFL: 15)
 • Lezen 6.0 (TOEFL: 18)
 • Schrijven 6.0 (TOEFL: 20)
 • Spreken 6.0 (TOEFL: 20)
 • Vrijstellingen: moedertaalsprekers of houders van diploma's uit de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Ierland.
wiskunde toets Studenten moeten een Nederlands VWO-diploma hebben met Wiskunde C, anders moeten studenten een HBO-diploma hebben met Engels op VWO-niveau of een internationaal diploma gelijkwaardig aan een Nederlands VWO-diploma met Wiskunde C.
vooropleiding Studenten moeten een Nederlands VWO-diploma hebben met Wiskunde C en Engels, anders moeten studenten een internationaal diploma hebben dat gelijkwaardig is aan een Nederlands VWO-diploma.
andere toelatingsvoorwaarden andere toelatingsvoorwaarden

Taalvereisten

tentamen

Minimale score

IELTS algemene band 6
TOEFL op internet gebaseerd 80

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2021 01 september 2021
EU / EER-studenten 01 mei 2021 01 september 2021
niet-EU / EER-studenten 01 mei 2021 01 september 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 9500 full time

De Nederlandse regering is voornemens het wettelijk collegegeld voor specifieke groepen eerstejaars bachelorstudenten te halveren vanaf het academiejaar 2018/19.

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Afgestudeerden met een bachelordiploma in menselijke geografie en stedelijke en ruimtelijke ordening besluiten vaak om een masterdiploma te volgen in een gerelateerd vakgebied. Onze masterdiploma's geven je toegang tot carrières in het bedrijfsleven, de overheid en onderzoek.

Geschikte banen zijn te vinden in de wereld van lokale plannings- en overheidsinstanties, academische en niet-academische onderzoeksinstituten, internationale organisaties (of NGO's), advies- / adviesbureaus en elders. We hebben bijvoorbeeld alumni die voor woningcorporaties werken, waar ze onderzoeken welke woningtypen in nieuwe woonwijken moeten worden gebouwd, gezien de beoogde bewoners. Tijdens het programma bieden we ondersteuning voor je loopbaanvoorbereiding. De Career Services worden geleverd door de Careers Company en de UG Career Services.

Vacature voorbeelden

 • Adviseur ruimtelijke ordening bij een adviesbureau
 • Projectmanager bij een lokale overheidsinstelling
 • Leraar middelbare school aardrijkskunde

Onderzoek

Human Geography en Urban & Regional Planning zijn gebaseerd op onderzoek. Je bent niet alleen opgeleid om onderzoeker te worden, maar docenten gebruiken ook hun eigen onderzoek en anderen om het onderwijs zo recent en relevant mogelijk te houden. Het onderwijs dat je krijgt, is dan ook mede gebaseerd op het onderzoek dat momenteel aan de faculteit wordt gedaan!

Het onderzoek aan de faculteit bestaat uit verschillende thema's die zijn samengevat in het onderzoeksprogramma: tWIST - op weg naar welzijn, innovatie en ruimtelijke transformatie. Je zult deze thema's in je opleiding zien.

Het is niet voldoende om nieuwe inzichten in onderzoek te vinden, daarom leren we u om zelf onderzoek te doen in cursussen zoals GIS, waar u leert kaarten te gebruiken bij de analyse en presentatie van ruimtelijke informatie. Je doet ook elk jaar veldwerk.

Prominente onderzoekers

 • Professor Dirk Strijker
 • Dokter Sierdjan Koster
 • Dokter Tialda Haartsen
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder