BSc in menselijke geografie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen? Ben je gefascineerd door kaarten? Durf je kritische vragen te stellen over de wereld waarin je leeft?

Gelooft u dat u kunt helpen om onze wereld verder te ontwikkelen tot een duurzame samenleving? Dan menselijke geografie

Waarom is de werkloosheid in sommige regio's hoger dan in andere? Wat zijn de sociale en economische gevolgen in ontvolking van gebieden? Hoe ga je om met verschillende instellingen om nieuwe woonwijken te plannen en te bouwen? Menselijke geografen onderzoeken de samenleving in een ruimtelijke context. Onze studenten leren zich te concentreren op ruimtelijke verschillen, omdat sociale fenomenen op specifieke plaatsen, op specifieke tijdstippen en met specifieke gevolgen plaatsvinden. De bacheloropleiding bestaat uit vier leertrajecten; 'Ruimtelijk ontwerp'. 'Ruimtelijke ordening', 'Water, infrastructuur en milieu' en 'Onderzoek'. In het eerste jaar maak je kennis met alle thema's op het gebied van menselijke geografie

Waarom studeren dit programma in Groningen?

Als je menselijke geografie wilt studeren

Programma

Jaar 1

cursussen

 • Reflectie op menselijke geografie en ruimtelijke ordening (5 EC)
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening (ruimtelijke ordening 1) (10 EC)
 • Economische geografie (10 EC)
 • Statistieken 1 (5 EC)
 • Geografische informatiesystemen (10 EC)
 • Inleiding tot academisch onderzoek (5 EC)
 • Populatie Geografieën (10 EC)
 • Rural-Urban Relations (5 EC)

Jaar 2

cursussen

 • Migratie en ontwikkeling (10 EC)
 • Fysieke geografie (5 EC)
 • Mensen, plaats en cultuur (10 EC)
 • Gerelateerde keuzevakken: Healthy Ageing, Geografieën van de Verenigde Staten, Bevolking en Ontwikkeling of Real Estate Principles (5 EC)
 • Governance Dynamics (10 EC)
 • Statistieken 2 (5 EC)
 • Landschappen (5 EC)
 • Methods of Academic Research (HGP) (10 EC)

Jaar 3

cursussen

 • Minor of optionele modules (30 EC)
 • Geografie, planning en de Europese Unie (5 EC)
 • Filosofie van de sociale wetenschappen (5 EC)
 • Bachelorproject (15 EC)
 • Veldwerk in het buitenland (5 EC)

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel
 • Gemiddeld 15 weken
 • Maximaal 30 EC

Toelatingseisen

Keuze van opleidingscheque

Studenten die zich vóór 1 mei aanmelden, kunnen de faculteit om een passende opdracht vragen, maar dit is niet verplicht. Studenten die zich na 1 mei aanmelden, zijn verplicht een passende opdracht te doen om toegelaten te worden tot het programma. Aanmelding na 1 mei is alleen mogelijk voor studenten met een Nederlands diploma.

Toelatingseisen

Specifieke vereisten Meer informatie
taaltest

Alleen voor internationale studenten:

Vergelijkbaar met IELTS International English Language Testing System (Academic version) 6.0 (TOEFL: iBT 80), met minimale scores:

 • Luisteren 5.5 (TOEFL: 15)
 • Lezen 6.0 (TOEFL: 18)
 • Schrijven 6.0 (TOEFL: 20)
 • Spreken 6.0 (TOEFL: 20)
 • Vrijstellingen: moedertaalsprekers of houders van diploma's uit de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Ierland.
wiskunde toets Studenten moeten een Nederlands VWO-diploma hebben met Wiskunde C, anders moeten studenten een HBO-diploma hebben met Engels op VWO-niveau of een internationaal diploma gelijkwaardig aan een Nederlands VWO-diploma met Wiskunde C.
vooropleiding Studenten moeten een Nederlands VWO-diploma hebben met Wiskunde C en Engels, anders moeten studenten een internationaal diploma hebben dat gelijkwaardig is aan een Nederlands VWO-diploma.
andere toelatingseisen andere toelatingseisen

Taalvereisten

tentamen

Minimale score

IELTS algemene band 6
TOEFL op internet gebaseerd 80

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2020 01 september 2020
EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020
niet-EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020

Collegegeld

Nationaliteit Jaar honorarium Programma vorm
EU / EER 2019-2020 € 2083 full time
niet-EU / EER 2019-2020 € 8900 full time
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time

De Nederlandse regering is voornemens het wettelijk collegegeld voor specifieke groepen eerstejaars bachelorstudenten te halveren vanaf het academiejaar 2018/19.

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Afgestudeerden met een bachelor in de menselijke geografie

Geschikte banen zijn te vinden in de wereld van lokale plannings- en overheidsinstanties, academische en niet-academische onderzoeksinstituten, internationale organisaties (of NGO's), advies- / adviesbureaus en elders. We hebben bijvoorbeeld alumni die voor woningcorporaties werken, waar ze onderzoeken welke woningtypen in nieuwe woonwijken moeten worden gebouwd, gezien de beoogde bewoners. Tijdens het programma bieden we ondersteuning voor je loopbaanvoorbereiding. De Career Services worden geleverd door de Careers Company en de UG Career Services.

Vacature voorbeelden

 • Adviseur ruimtelijke ordening bij een adviesbureau
 • Projectmanager bij een lokale overheidsinstelling
 • Leraar middelbare school aardrijkskunde

Onderzoek

Human Geography and Urban

Het onderzoek aan de faculteit bestaat uit verschillende thema's die zijn samengevat in het onderzoeksprogramma: tWIST - op weg naar welzijn, innovatie en ruimtelijke transformatie. Je zult deze thema's in je opleiding zien.

Het is niet voldoende om nieuwe inzichten in onderzoek te vinden, daarom leren we u om zelf onderzoek te doen in cursussen zoals GIS, waar u leert kaarten te gebruiken bij de analyse en presentatie van ruimtelijke informatie. Je doet ook elk jaar veldwerk.

Prominente onderzoekers

 • Professor Dirk Strijker
 • Dokter Sierdjan Koster
 • Dokter Tialda Haartsen
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder