Ba Hons In De Theologie

London School of Theology

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Ba Hons In De Theologie

London School of Theology

Verplichte Modules

Bijbel en volk van God: Toen en Nu

De studie van de Bijbelse Theologie en enkele belangrijke bijbelse teksten. Ook zal het thema van 'het volk van God' worden verkend in diverse afmetingen en aandacht besteed aan de interface tussen oude en hedendaagse teksten.

Theologie Project

Studenten hebben de mogelijkheid van het aangaan van de volledige waaier van theologische en praktische vaardigheden verworven. Elk project moet theologische reflectie en het bewijs van de academische analyse omvatten en kunnen meer algemene opsporingsmethoden bevatten.

Persoonlijke Spirituele & Vaardigheden Vorming 3

Bestaat onder toezicht plaatsing, geestelijke vorming die zal zich richten op de persoonlijke ontwikkeling van de christelijke discipelschap en spiritualiteit in het leven van de kerk.

Optionele modules (2 opties)

De Korinthische Correspondentie

De studie van 1 & 2 Korintiërs, een overzicht van Paul's relatie met de Korintiërs en hoe de overgebleven letters passen in die geschiedenis. Links zal worden gedaan om de hedendaagse ervaring in het bespreken van begrippen als rechten, ethiek, leiderschap, aanbidding, etc.

Exegese van het Nieuwe Testament teksten in het Grieks

Een kritische, exegetische en theologische studie van de Griekse tekst van twee nieuwtestamentische boeken, zoals Hebreeën 1 Peter en Efeziërs.

Persoon en het werk van de Geest

Streeft naar de manier waarop het werk en de persoon van de Heilige Geest zijn geportretteerd in het OT, NT en latere theologische reflectie te begrijpen; Ontwikkelt een eigentijdse leer van de Geest en houdt zich bezig met diverse kerkelijke en theologische kwesties in de 21e eeuw vanuit een geïntegreerde OT, NT, en ST perspectief.

Missionaire theologie en praktijk

Kijkt naar contextualisering en inculturatie; theologie van de religies; strategieën en opties voor missies van vandaag; globalisering, sociale actie; belangrijke praktische kwesties en discussies in de hedendaagse missie; Missie in: Europa, Afrika, Azië, Amerika en de moslimwereld.

Islam

De studie van de geschiedenis van de islam; de ontwikkeling en de belangrijkste thema's van de islamitische politieke denken; Islam en het Westen: kruistochten, kolonialisme en christelijke missies; Islam in Groot-Brittannië; Vrouwen in de islam; Christian-Muslim interacties, onder anderen.

Pastorale Leiderschap in de hedendaagse kerk

Ingegaan op vragen zoals evangelische ecclesiologie, de relatie tussen gender, cultuur en pastoraal leiderschap; de kenmerken en kwaliteiten van een pastorale leider; de aard van leiderschap in een vrijwillig kader, enz.

Ethiek van het christelijk leven en de communautaire

Bevat een inleiding tot de moraalfilosofie, verkenning van een aantal belangrijke figuren in de historische christelijke ethiek en een beoordeling van hun bijdrage, enz.

Intermediate Hebrew

Richt zich op de studie van de drie categorieën van teksten: verhalende, poëzie en recht. Passages zullen worden geselecteerd uit de verhalende en juridische afdelingen van de Pentateuch, Psalmen, Jesaja en Hooglied.

  • Full-time studenten in Niveau 3 zal een totaal van 120 studiepunten (80 verplichte en 40 optionele), geroosterd van maandag tot en met vrijdag te bestuderen. - Deeltijdstudenten in het 1e jaar van Level 3 zal een totaal van 60 studiepunten, (40 verplichte en 20 optionele), ingeroosterd op elke dag te bestuderen. - Deeltijdstudenten in het 2de jaar van Level 3 zal een totaal van 60 studiepunten, (40 verplichte en 20 optionele), ingeroosterd op elke dag te bestuderen.
Deze school biedt programma's in:
  • Engels
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Aug. 2018
Duration
Duur
Deeltijd
Voltijd
Price
Prijs
6,777 GBP
Locations
Verenigd Koninkrijk - Greater London, Engeland
Startdatum: Aug. 2018
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Price
per jaar. 6690 GBP korting vergoeding voor vroege Settlement.