Bachelor in Europese studies

Het nieuwe Europa

Europa wordt tegenwoordig geconfronteerd met een snelle ontwikkeling. In de afgelopen twintig jaar is de kaart van Europa veranderd. De hoofddivisie gevormd door de Koude Oorlog is verdwenen. Hoewel er nieuwe conflicten zijn ontstaan en de vorming van nieuwe natiestaten nieuwe grenzen heeft getrokken, wordt Europa vandaag gekenmerkt door een uitgebreide samenwerking over de grenzen heen.

Het vindt plaats op vele niveaus, van nationaal tot regionaal en lokaal, inclusief grensoverschrijdende regionale samenwerking.

Over het programma

Met het nieuwe studieprogramma European Studies, dat zich richt op regionale ontwikkeling, krijgt u de gelegenheid om de ontwikkelingen in Europa te analyseren en te begrijpen, inclusief de regio's in Europa.

Daarom krijg je kwalificaties om deel te nemen aan het proces om Europa in de toekomst vorm te geven door werk in ontwikkelingsprojecten van particuliere ondernemingen, overheidsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties en Europese instellingen.

Campus Sønderborg bevindt zich op de juiste plaats in een historisch betwiste grensregio om studenten een authentiek Europees regionaal perspectief op ontwikkeling en een internationale sfeer te bieden.

Onderwijs


Het programma Bachelor of Science in European Studies bestaat uit 6 semesters - met app. 15 lessen per week. Als student ben jij de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerven van vaardigheden en kennis. Lesgeven wordt aangeboden, maar het bijwonen van colleges is niet de hoofdactiviteit van een student die aan de universiteit is ingeschreven. Vaardigheden en kennis worden niet alleen ontwikkeld in verband met lesgeven, maar op een belangrijkere manier door middel van studies, veldwerk / onderzoek, voorbereiding van opdrachten, en vooral door de interactie met medestudenten.

Lesgeven is lezingen, lesinstructies en individueel toezicht.

Het bachelorproject


Een bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorproject tijdens de zesde zittingsperiode. Dit biedt u de mogelijkheid - meestal in samenwerking met een bedrijf of een organisatie - om de kennis die u heeft opgedaan in de praktijk te brengen. Het project maakt het daarom mogelijk om je te specialiseren in een van de vakken of een van de gebieden waar je tijdens je studie bijzonder in geïnteresseerd bent geraakt.

Toelatingseisen


Hieronder kunt u lezen over de vereisten voor het invoeren van European Studies.

Europese Studies (toelating gebiedscode 19225) vereist het Leaving Certificate van de middelbare school of het equivalente buitenlandse kwalificatie-examen.

Verder moet je aan de volgende toelatingseisen voldoen:

 • Wiskunde - Deens B-niveau
 • Geschiedenis, Ideeëngeschiedenis, Hedendaagse geschiedenis of Sociale studies - Deens B-niveau
 • Engels - Deens B-niveau (vereiste in het Engels)

Van de toelatingseisen kan niet worden afgezien.

Baan en carrière

Verwacht wordt dat de vraag naar goed gekwalificeerde kandidaten met kennis van Europese en regionale kwesties zal toenemen. Banen voor afgestudeerden in Europese Studies zijn te vinden binnen een wijdverbreide arbeidsmarkt die sterk groeit. We verwachten dat er mogelijkheden voor werkgelegenheid zijn op gebieden zoals:

 • Openbaar bestuur, bijvoorbeeld ontwikkelingsbureaus in regio's en gemeenten;
 • Samenwerkingsorganisaties tussen bedrijfsorganisaties en overheidsinstanties op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
 • Onderwijsinstellingen, zoals universiteiten;
 • Particuliere actoren en bedrijven, waaronder adviesbureaus en NGO's.

Afgestudeerden zullen werk vinden in Europese en internationale instellingen, bijvoorbeeld met:

 • De Europese Unie,
 • De Europese Raad,
 • OESO en
 • OVSE.

Het zal ook mogelijk zijn om samen te werken met regionale samenwerkingsinstellingen die zich met Europese of transnationale problemen bezighouden, bijvoorbeeld:

 • De Raad van de Oostzeestaten,
 • De Noordse Raad,
 • Het Centraal-Europees initiatief,
 • De samenwerking tussen de Alpen en de Adriatische Zee of soortgelijke instellingen.

Relevante vacatures zijn ook te vinden in meer dan 150 verschillende geïnstitutionaliseerde of geformaliseerde grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in Europa.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 11 andere vakken van University of Southern Denmark »

Laatst bijgewerkt op June 17, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
sep 2019
Duration
6 semesters
Voltijd
Prijs
- Gratis voor EU / EER-studenten. Prijs voor niet-EU / EER-studenten, per jaar: EUR 6500
Op locaties
Op datum
Begindatum
sep 2019
Aanmeldingslimiet

sep 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum

About the beautiful Sønderborg campus

Meet students of European Studies