Lees de Officiële Beschrijving

Officiële Programma Beschrijving

Filosofische studies

Bacheloropleiding zonder toelatingsproef • 5 plaatsen beschikbaar voor niet EU-burgers Het primaire doel van de driejarige Filosofische Studies natuurlijk, gestructureerd in een enkel programma, is dat van een solide basiskennis van de traditionele gebieden van de filosofie, zowel vanuit een historisch en theoretisch standpunt. Voldoende ruimte wordt gegeven aan de geschiedenis van de filosofie, traditioneel gestructureerde van oude tot hedendaagse filosofie, met bijzondere aandacht voor het lezen van de klassiekers van het filosofisch denken. Logisch-linguïstische instructie biedt de tools voor de studie van de hedendaagse analytische filosofie. Een derde gebied, vertegenwoordigd door de ethisch-politieke, sociologische en esthetische studies, concentreert zich op gelijktijdigheid en de complexe relatie tussen filosofie en menswetenschappen. De strikt filosofische opleiding wordt aangevuld met historische studies, met als doel het bevorderen van de toegang van studenten tot traditionele carrièremogelijkheden zoals lesgeven.

In het algemeen, de cursus is gericht op analytisch, kritisch en argumentatieve vaardigheden van studenten te ontwikkelen. Dit kan worden bevorderd door de combinatie van twee factoren: het beperkt aantal studenten in de loop evenals de gunstige numerieke verhouding tussen de professoren en studenten; beide omstandigheden bieden kansen, niet mogelijk in andere cursussen, voor actieve deelname tijdens lezingen en seminars. De cursus biedt een solide theoretische basis voor de ontwikkeling van interdisciplinaire vaardigheden die kunnen worden toegepast in verschillende professionele omgevingen die sterk kan verschillen van de traditionele leer carrières: beroepen die verband houden met het publiceren, informatie, het opstellen van culturele evenementen, interculturele bemiddeling, public relations en organisatie van het werk en het personeel in de publieke en private bedrijven.

TOELATINGSEISEN

Voor toelating tot de cursus moet de student een middelbare hogere school diploma, of een andere kwalificatie in het buitenland genomen en erkend als gelijkwaardig in overeenstemming met de huidige wetgeving. Andere educatieve en culturele vereisten kunnen in overeenstemming met artikel 10 van de Universiteit van de Academische verordeningen nodig zijn. Dergelijke vereisten worden gespecificeerd in de loop Manifest.

Echter, geen bijzondere expertise in specifiek filosofische of historisch-filosofische vaardigheden zijn vereist. In de eerste dagen na de start van de cursus, zullen de studenten een schriftelijk test om hun vermogen tot expressie en argumentatie te controleren. Studenten tonen ernstige problemen op dit gebied zal een voorbereidende cursus van drie maanden volgen, over het onderwerp van de filosofie en "kritisch denken", in overeenstemming met een benadering die in veel landen van de Europese Unie.

KEY LEERRESULTATEN

Een primaire doelstelling voor de opleiding in de filosofie, gestructureerd in een enkele syllabus, is die van het verstrekken van een geconsolideerde basis in de traditionele gebieden van de filosofie, die kunnen worden geïdentificeerd in de sectoren binnen de M-FIL / 01-08, allemaal deel uit van deze cursus syllabus. Aanzienlijke ruimte is gewijd aan de geschiedenis van de filosofie, onderverdeeld in de traditionele gebieden, alsmede op morele en politieke filosofie, met extra lessen op het gebied van de sociologie en de geschiedenis van het politieke denken. De opname van de logica en taalkundige vakgebieden is ontworpen om studenten vaardigheden te ontwikkelen in argumentatie, en het is ook een voorbereiding voor meer gedetailleerde analytische filosofische studies.

Ten aanzien van de inhoud van de specifieke gebieden van kennis bijgebracht door de cursus zullen de studenten een bevredigende greep (a) van de voornaamste teksten door een behoorlijk aantal klassieke auteurs op het gebied van de filosofie te bereiken; (B) van de verschillende concepten van de filosofische methode, (c), van de richtingen waarin het argument over de theorie van de kennis in beweging is, (d) van de voornaamste functies op het gebied van morele en politieke filosofie, (e) van de belangrijkste posities op het gebied van de filosofie van de geest (studenten die geïnteresseerd zijn is de kans op direct het bijwonen van lezingen door gezaghebbende hedendaagse neurowetenschappers), (f) van de fundamentele begrippen van de moderne logica en de filosofie van de taal.

Studenten in de cyclus van drie jaar zijn verplicht om kennis te combineren met betrekking tot historische onderwerpen met hun puur filosofische studies. De redenen hiervoor zijn te vinden aan de ene kant in de traditioneel nauwe relatie tussen geschiedenis en filosofie, en aan de andere kant in de noodzaak van contextualiseren moreel en politiek-filosofische begrippen tegen een achtergrond van fundamentele historische en maatschappelijke kennis. Historische onderwerpen zijn verplicht vergezeld van lezingen in het algemeen sociologie, in overeenstemming met de Universiteit van Parma's geconsolideerde aanpak van aandacht voor de hedendaagse situatie. Om dit is het doel van het geven van studenten professioneel aanzienlijk werkgelegenheidspotentieel, zoals toegang tot onderwijs toegevoegd.

Een onafhankelijke academische benadering is gemaakt dat de vaardigheden van leerlingen in de analyse, hun kritische oordeel en hun argumentatie ontwikkelt. Op hetzelfde moment, de stichting training aangeboden door de cursus biedt een solide basis voor verdere studie in de verschillende gebieden van de hedendaagse filosofisch onderzoek - de geschiedenis van de filosofie, morele en politieke filosofie, en analytische filosofie.

Wat het aantal "met ten minste één EU taal en Italiaanse, effectief schriftelijke en mondelinge vorm binnen het specifieke gebied van gebruik en de uitwisseling van algemene informatie" 3 kredieten worden toegewezen aan de taal onderzoek, die geeft een beoordeling van de in aanmerking te komen of onverkiesbaarheid. De Universiteit van de taal-centrum biedt de nodige pedagogische ondersteuning, volgens methoden die bepaald wordt door de Universiteit en de Faculteit der Letteren. Tijdens het examen, zal specifiek aandacht worden besteed aan ervoor te zorgen dat studenten tonen bekendheid met belangrijke delen van de vreemde taal literatuur met betrekking tot het gekozen thema.

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN

De cursus garandeert toegang tot de Master's Degree opleiding in de filosofie, en deze is geconfigureerd op een zodanige wijze te integreren met de volgende cyclus van twee jaar. Op hetzelfde moment, de cursus biedt ook toegang tot de mogelijkheid van het onderwijs op middelbare scholen, in klassen van geschiedenis en filosofie, met toegang tot de respectieve opeenvolgende cursussen zonder enige hiaten in voorbereiding. Daarnaast is de cursus, binnen de beperkingen voorgesteld door de duur van drie jaar, biedt een solide basis voor professionele rollen in de communicatie, culturele vorming, uitgeverijen, de promotie en de multimediale verspreiding van cultuur, en de communicatie, organisatie en planning van activiteiten uitgevoerd door publieke en private sector structuren.

Eindexamen EVENTUELE

Essay en de respectieve discussie. Het essay moet bestaan ​​uit een aantal pagina variërend van ongeveer dertig tot vijftig. Het zal een gestructureerd bibliografie. Studenten moeten de hypothese of de houding die zij voornemens zijn met duidelijkheid te nemen, met behulp van relevante lijnen van het betoog te presenteren. Bovendien moeten zij hun gekozen onderwerp in het desbetreffende wetenschappelijke vakgebied contextualiseren.

Opleiding te volgen in:
Italiaans

Zie 1 andere vakken van University of Parma »

Deze cursus is Campus based
Begindatum
Oct. 2019
Duration
3 jaar
Voltijd
Op locaties
Op datum
Begindatum
Oct. 2019
Aanmeldingslimiet

Oct. 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum