Bachelor of Arts: veiligheid studies - niet-militaire uitdagingen in de 21e eeuw

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Beveiliging Studies

(3-jaar Bachelor's Degree Program) Veiligheidsstudies biedt een diepgaande blik op het probleem van de veiligheid, aandacht voor de niet-militaire aspecten, zoals die in verband met de sociale, politieke, economische, informatieve en de milieusector. Veiligheidsstudies analyseert veiligheidsproblemen op lokaal, nationaal en transnationaal niveau door het prisma van internationalisering, en met de nadruk op de menselijke veiligheid, beveiliging en veiligheid management, strategieën die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van bedreigingen.

Het unieke van de studies ligt in de combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Een rijke stageprogramma die een deel van de Veiligheidsraad Studies programma geeft studenten de mogelijkheid om theorie te combineren met hun eerste werkervaring. Als gevolg daarvan, afgestudeerden worden professionals in staat om efficiënte reacties op verschillende veiligheidsproblemen en betrekken bij de besluitvorming binnen de veiligheidssector.

Carrièremogelijkheden

 • De belangrijkste gebieden van de werkgelegenheid zijn:
 • Openbare en privé-beveiliging
 • Administration Structures
 • Gouvernementele, niet-gouvernementele organisaties
 • corporatie
 • Security Monitoring Canters
 • Crisis Management Centers
 • Search and Rescue Instellingen
 • Strategische Studies Instituten
 • Onderwijs en Trainees Centers

Sample job posities:

 • Chief Security Officer
 • Security Manager in de Gemeenschap en Organisaties
 • Communications Officer (CO)
 • Public Relations Officer (PRO)
 • Kwaliteitsmanager
 • Analist
 • Human Resources Officer
 • Inspectie van het milieu

Tijdens de eerste drie semesters, zullen de studenten basiskennis in de beveiliging wetenschap en aanverwante gebieden zoals rechten, economie, strategische en management studies, data-analyse en informatica in de volgende lezing modules te verwerven:

 • Theorie van Veiligheid Wetenschap
 • Geschiedenis van Veiligheid
 • Wet op de Veiligheid
 • Inleiding tot Strategic Management
 • Strategische Planning en Strategische Analyse
 • Regionalisering en institutionalisering van de Veiligheid
 • Actoren in Security Management
 • Hard & Soft Vermogen in de hedendaagse politiek
 • Geo-economie
 • Veiligheid bedreigingen en uitdagingen in Europa
 • Grand strategy in de nationale en internationale veiligheid
 • Security Systems
 • Technologie en Veiligheid
 • Risk Management
 • Inleiding tot Big Data
 • computer science

In de tweede helft van het programma (semester 4-6) studenten hun kennis te verdiepen en het verwerven van cognitieve en praktische vaardigheden in bepaalde aspecten van veiligheid. Socio-politieke veiligheid richt zich op de bedreiging voor de burgers, openbare en particuliere instellingen in een democratisch land als uitdagingen voor de landen die functioneren binnen transnationale en supranationale frameworks: Studenten krijgen de gelegenheid om een ​​aantal keuzevakken uit de aangeboden modules te kiezen. Een essentieel element van de module is de studie van mechanismen en instrumenten die nodig zijn voor het tegengaan van deze bedreigingen, die effectief zijn security management omvatten. De module zal bestaan ​​uit de volgende cursussen:

 • De open samenleving en haar vijanden
 • Uitdagingen en barrières van de Sociale Zekerheid
 • Financiële zekerheid
 • Interculturele conflicten Strategieën
 • Niet-gouvernementele vormen van zekerheid
 • Extremisme - Preventie en bestrijding Strategies
 • Beheer van Openbare Veiligheid
 • Crisis Management Models in Europa
 • Migratie Management in de Europese Unie

Information Security & Strategische Communicatie is gericht tot toekomstige strategische analisten en communicatie managers. Strategische communicatie kan betekenen ofwel communiceren van een concept, een proces, of data die een lange-termijn strategische doelstelling van een organisatie voldoet doordat faciliteren van geavanceerde planning-, of het communiceren over lange afstanden, meestal met behulp van internationale telecommunicatie- of wereldwijde netwerk activa aan acties te coördineren en activiteiten van veiligheids- actoren. Het programma bevat de volgende onderwerpen:

 • Strategie en Strategische Cultuur
 • Strategic Management and Information
 • Modellen of Communications
 • Network Centric Conflicten en informatie-asymmetrie
 • Cyberspace en Cyber ​​Security
 • Propaganda, Persuasion en publieke opinie
 • Media en Conflict
 • Strategische Analyse van de informatie over de bedreiging
 • Big Data en Information Security Management

Milieuveiligheid, naast het bevorderen van vrede en mensenrechten, is ook de motor van de lokale en regionale economische stabiliteit. Strategieën voor aanpassing aan en mitigatie van de klimaatverandering, alsmede het beheer van veiligheidsrisico's zijn de belangrijkste concepten voor duurzame menselijke ontwikkeling. Het doel van deze module is om uitgebreide analyse van kwesties in verband met het milieu veiligheid te bieden, zowel door middel van theorie en case studies. De module zal bestaan ​​uit de volgende cursussen:

 • Theorie en methoden van onderzoek in Environmental Beveiliging
 • Global Environmental Problems
 • Conflicten over natuurlijke hulpbronnen
 • Energiezekerheid - Global, Europese en nationale perspectieven
 • Internationale Organisaties in Environmental Security Management
 • Milieu-veiligheidsbeleid in Europese landen
 • Risk Management Strategies, monitoring en vroegtijdige waarschuwing (overstroming, aardbeving verwoestijning, landgebruik, GGO, enz.)
 • Het beheer van duurzame menselijke ontwikkeling (Health-, Food-, Water, voor biodiversiteit Veiligheid)
 • Adaptation and Mitigation Strategies aan het Climate Change Challenge

Veiligheid en -bevordering is gericht tot de toekomstige veiligheid opvoeders, NGO leiders, onderwijs ambtenaren, promotors en PR-functionarissen in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Het doel van de module is om studenten te bieden de mogelijkheden om vaardigheden die nodig zijn voor de verspreiding van kennis te verwerven, het verstrekken van trainingen en het organiseren van campagnes die verband houden met de veiligheid van personen, regio's en staten. De module zal bestaan ​​uit de volgende cursussen:

 • Gedragspsychologie Crisisbesluitvorming
 • Safety Management Crisisbesluitvorming
 • Awareness Building Beveiliging
 • veiligheid PR
 • Beheer van Prevention Services
 • Onderwijs voor Veiligheid
 • Opvoeding van kinderen en volwassenen
 • Onderwijsmethoden en Methodologie

Studenten kunnen ook gebruik maken van een breed scala aan gespecialiseerde cursussen, zoals eerste hulp, weg redding, water redding, bergredding en massale reddingsoperaties, aangeboden door de Neder-Silezië Academie van hulp- en veiligheidsdiensten Studies Center op ULS (Universiteit van Neder-Silezië) .

Programma is beschikbaar in het Engels.

De universiteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de aangeboden programma te maken.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Founded in 1997, University of Lower Silesia (ULS), located in Wroclaw, Poland, has established a distinct identity as a private institution of higher learning that promotes novel approaches to learni ... Lees meer

Founded in 1997, University of Lower Silesia (ULS), located in Wroclaw, Poland, has established a distinct identity as a private institution of higher learning that promotes novel approaches to learning and forges research links on the national and international level. Lees Minder