Bachelor in Engelse taal en literatuur

Algemeen

Beschrijving van opleiding

123156_masarykuniversity_keystone.png

In het programma Engelse taal en literatuur krijgt u een overzicht van de geschiedenis, culturen en literatuur van Engelstalige landen, voornamelijk het VK, de VS, Canada en Australië. Je leert ook over taalkundige basistheorieën en maakt kennis met de theorie en praktijk van vertalen . Lezingen en kleine groepsseminars zijn ontworpen om het analytisch en kritisch denken van studenten te ontwikkelen. De nadruk wordt ook gelegd op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het werken op onafhankelijke en creatieve manieren, evenals het correct gebruiken van zowel geschreven als gesproken Engels in verschillende contexten en omgevingen.

Afgezien van vertaalcursussen, zijn alle lessen, instructie en examens in het Engels. Onze faculteit omvat zowel Tsjechen als moedertaalsprekers en ons standaard curriculum wordt regelmatig aangevuld met intensieve cursussen en gastcolleges en seminars aangeboden door internationale experts op hun respectieve gebieden. Onderwerpen die door internationale gasten worden behandeld, variëren van hedendaagse popcultuur, interdisciplinaire en creatieve pedagogiek tot specifieke culturele fenomenen. In het verleden hebben we bijvoorbeeld cursussen gegeven over Anglo-Amerikaanse tv-series, stadswandelingen in literaire contexten of de culturele betekenissen van de Lord of the Rings-trilogie, enz.

Tijdens je studie zul je je taalvaardigheden verbeteren tot niveau B2-C1 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Je leert ook in Engelse presentaties voor te bereiden, argumentatieve essays te schrijven en films en literaire teksten kritisch te beoordelen. Je leert ook onderzoek te doen en een scriptie te schrijven. Studenten van de Engelse afdeling worden aangemoedigd om naar onze partneruniversiteiten in Europa en Noord-Amerika te reizen via het Erasmus-programma of via andere beurzen en beurzen.

Het Department of English and American Studies ondersteunt een aantal buitenschoolse activiteiten. Elk jaar repeteren onze studenten in de theatergroep The Gypsywood Players van het departement een toneelstuk; studenten organiseren een Halloween-feest en Creativity Night through Escape (de English Students Club). Studenten beheren en publiceren ook een spraakmakend studentenmagazine Re: Views en een afdelingsnieuwsbrief, de KAArdian .

Is het programma Engelse taal en literatuur geschikt voor u?

Als je meer wilt weten over hoe taal, literatuur en film werken, als je graag discussieert en kritisch nadenkt over wat je leest en bekijkt, als je van de geschiedenis en cultuur van Engelstalige landen houdt, dan is dit programma de juiste keuze een voor jou!

Werkervaring

Voor dit programma is geen praktische training of werkervaring vereist. Studenten kunnen echter naar het buitenland reizen via het Erasmus stageprogramma waarmee ze praktische ervaring opdoen in verschillende functies in bijvoorbeeld Engelstalige scholen, vertaalbureaus, enz.

Afgestudeerde bestemming

De afgestudeerden van de Engelse literatuur- en taalbachelorsopleiding kunnen op een complex niveau communiceren in zowel geschreven als gesproken Engels en ze zijn uitgerust met kennis van de historische, sociale en culturele context van Engelstalige landen. Afgezien van het vinden van banen in het veld - Engels onderwijzen op taal, basis- en middelbare scholen en in vertaling - kunnen onze afgestudeerden ook werk vinden in banen en functies die onafhankelijk, kritisch denken, creativiteit en uitstekende communicatie- en taalvaardigheden vereisen. Dit kunnen bijvoorbeeld redactionele werkzaamheden, functies in de uitgeverij, toerisme, de ngo-sector of internationale afdelingen van bedrijven zijn.

Studie-opties

Studies met één persoon
Aanbevolen studieplan

1. Semester 2. Semester

Benodigde cursussen

 • Engelse grammatica I (hoorcollege)
 • Engelse grammatica I (seminar)
 • Inleiding tot Amerikaanse studies I
 • Inleiding tot Britse studies I
 • Inleiding tot de taalkunde
 • Inleiding tot literatuurwetenschappen I (hoorcollege)
 • Inleiding tot literaire studies I (seminar)
 • Praktisch Engels I

Benodigde cursussen

 • Engelse grammatica II (hoorcollege)
 • Engelse grammatica II (seminar)
 • Inleiding tot Amerikaanse studies: onderwerpen in cultuur
 • Inleiding tot British Studies II
 • Inleiding tot de literatuurwetenschap II
 • Inleiding tot fonetiek en fonologie Praktisch Engels II
3. Semester 4. Semester

Benodigde cursussen

 • Academisch schrijven
 • Gesproken vloeiendheid

Selectieve cursussen

 • Praktijk Amerikaanse literatuur: begin tot 1865
 • Brits rijk en imperialisme: verhalen
 • Britse literatuur 1830-1890: Victorians
 • Hedendaagse kwesties in de Amerikaanse en Britse cultuur en politiek
 • Engelse literatuur van de middeleeuwen
 • Inleiding tot morfologie en Lexicologie
 • Inleiding tot de sociolinguïstiek

Benodigde cursussen

 • Inleiding tot vertalen
 • Praktisch examen Engels

Selectieve cursussen

 • Amerikaanse Geografieën
 • Amerikaanse literatuur: 1865-1910
 • Aspecten van moderne Ierse literatuur en cultuur
 • Britse literatuur: 1890-1945
 • Engelse literatuur van de Renaissance
 • Inleiding tot Afro-Amerikaanse geschiedenis en cultuur
 • Inleiding tot semantiek
 • Inleiding tot stilistiek
5. Semester 6. Semester

Benodigde cursussen

 • Bachelorscriptieseminar I
 • Examen mondelinge taalvaardigheid Engels

Selectieve cursussen

 • Britse literatuur 1770-1830: romantici
 • Britse literatuur: 1945 tot heden
 • Hedendaagse Australische literatuur
 • Genre Studies: American Science-Fiction Film
 • Inleiding tot functionele syntaxis
 • Britse poëzie, cultuur en maatschappij na 1945
 • Amerikaanse literatuur: 1910 tot 1960

Benodigde cursussen

 • Bachelor's thesis
 • Bachelor's Thesis Seminar II

Selectieve cursussen

 • Amerikaanse literatuur: 1960 tot heden
 • Blackness in Amerikaanse film
 • Etnografie van Noord-Amerikaanse inheemse volkeren
 • Gay Studies
 • Zeventiende-eeuwse poëzie, gedachte en cultuur
 • Het noorden: culturele representaties van Noord-Engeland, Schotland en Wales
Gecombineerde studies zijn ook beschikbaar.

Verdere studies

Studenten kunnen doorgaan met hun studie in een van de volgende masterprogramma's: een op filologie gerichte master in Engelse taal en literatuur; een gebiedsstudie Master's degree in Noord-Amerikaanse culturele studies; een masterdiploma in de lerarenopleiding hoger secundair onderwijs in de Engelse taal- en letterkunde; en de vertaalgeoriënteerde masteropleiding English Language Translation.

Toelatingseisen

Toelating wordt aangeboden aan aanvragers die worden geselecteerd door een toelatingsexamencommissie op basis van een complexe beoordeling van de taalvaardigheden, aanbevelingen en motivatie van de aanvrager.

Dit betalende programma staat open voor afgestudeerden van middelbare scholen.

U hoeft niet persoonlijk naar Brno te komen om het toelatingsexamen te doen. Het resultaat van het toelatingsproces is afhankelijk van de kwaliteit van de documenten die u verstrekt. Die worden beoordeeld door de toelatingscommissie en u wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de resultaten.

Aanvragers wordt gevraagd het volgende in te dienen:

 1. Indiening van twee aanbevelingsbrieven, waarvan er één afkomstig moet zijn van een leraar.
 2. Indiening van een doelverklaring (maximaal 500 woorden) in het Engels, waarin wordt uitgelegd waarom de aanvrager wil studeren in deze geaccrediteerde opleiding in het Engels en waarom de aanvrager wil studeren aan deze afdeling.
 3. Blijk geven van Engelstalige vaardigheden op B2-niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Taal door het indienen van een van de volgende certificaten (niet meer dan een jaar oud op het moment van indienen van de aanvraag):
  • IELTS Academic met een score van 6,5 of hoger
  • Cambridge Certificate of Advanced English met een cijfer A of B
  • Cambridge Certificate of Proficiency in het Engels
  • TOEFL iBT score van 79 of hoger
  • Kandidaten die zijn afgestudeerd aan een middelbare school in een Engelstalig land (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en de Engelstalige landen van het Caribisch gebied, Afrika en Azië), hebben de zei school voor twee of meer jaar, hoeft geen testscores in te dienen.
 4. Indiening van een transcript van middelbare schoolstudies, waarin moet worden vermeld:
  • Datums waarop u de instelling hebt bezocht
  • Titels van cursussen en examens die u hebt voltooid
  • Cijfers (cijfers) die je hebt ontvangen, inclusief op schoolexamens (A-niveaus, etc.)
Hoe te solliciteren

Voor gedetailleerde informatie over het aanvraagproces, zie de facultaire website: href = "https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english

Deadline voor aanmelding

1 januari - 30 april

Verlengde aanmelddeadline voor herfst 2020-intake (eerste semester online)

1 mei - 31 augustus

Erkenning van buitenlands onderwijs

Meer informatie over erkenning van buitenlands onderwijs is hier te vinden: href = "https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english/recognition-of-foreign-education

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

The Faculty of Arts is one of the four founding Masaryk University faculties. From the very beginning, the faculty has focused on developing both traditional humanities-oriented disciplines (i.e. hist ... Lees meer

The Faculty of Arts is one of the four founding Masaryk University faculties. From the very beginning, the faculty has focused on developing both traditional humanities-oriented disciplines (i.e. history, philosophy, classical philology and Slavonic, Germanic and Romance philologies) as well as areas comprising new directions in university instruction and research, e.g. sociology, psychology, art history, and musicology. Lees Minder