Bachelor in Environmental Engineering

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De bacheloropleiding Environmental Engineering is erop gericht om de student een complex begrip te bieden van milieubescherming met de nadruk op het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Dit programma biedt een diepere kennis van aardwetenschappen, milieuchemie en sanering van milieuvervuiling, inclusief het ontwikkelen van inzicht in het gedrag van verschillende verontreinigende stoffen in de mondiale omgeving. Studenten zullen vaardig worden in het gebruik van verschillende software terwijl ze leren hoe ze milieugegevens kunnen verwerken.

In de eerste twee jaar van hun studie zullen ze verschillende seminar- en veldworkshoplessen volgen. In deze lessen worden studenten bekwaam in het toepassen van hun nieuw verworven kennis en professionele vaardigheden en verbeteren ze hun communicatie, teamwork en intellectuele flexibiliteit. In het derde studiejaar selecteren studenten keuzevakken om hun gewenste focus te versterken.110050_110006_fzp_promo-1.jpg


De opleiding richt zich op het introduceren van de student voor wetenschap en hedendaags onderzoek gekoppeld aan een praktische toepassing voor het beste verminderen van de impact op de natuurlijke en gebouwde omgeving. Afgestudeerden zullen in staat zijn om een verscheidenheid aan onderwerpen met betrekking tot milieubescherming te begrijpen, met inbegrip van recente uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. Afgestudeerden zullen bekwaam worden in hoe ze de negatieve gevolgen van klimaatverandering het best kunnen mitigeren, en wat nog belangrijker is, hoe ze passende maatregelen kunnen voorstellen om de huidige en toekomstige toestand van het milieu te verbeteren. Het doel van het programma is om complexe educatie te bieden in op het gebied van milieuwetenschappen in de context van de grotere EU. Afgestudeerden van het Environmental Engineering-programma kunnen beheersplannen opstellen voor natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem en water, met een uitgebreid inzicht in de processen die bijdragen aan de wereldwijde klimaatverandering.

Afgestudeerden zullen bekwaam worden in het communiceren en werken in teamgeoriënteerde banen en de resultaten van verschillende praktische documentatie combineren, zoals ruimtelijke plannen, beheerplannen, EIA, SEA, milieubeleid of soortgelijke overheids- en regelgevingsstudies. Ze zullen goed geïnformeerd worden in het evalueren van verschillende niveaus van milieuvervuiling, waarbij ze de implicaties van verschillende parameters en (bio) indicatoren begrijpen.

Acceptatie onderzoek:

De aanvrager moet een individueel interview ondergaan op het gebied van ecologische wetenschappen, die in het Engels zal worden gevoerd. Dit interview beoordeelt de taalvaardigheden, de motivatie om te studeren en de geschiktheid van de achtergrond van de kandidaat voor de gekozen opleiding, op basis van eerdere leerresultaten en relaties tussen de vooropleiding van de aanvrager en de educatieve doelen van de studie Environmental Engineering.

110049_110005_mcevII_aero_low-7.jpg

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Faculty of Environmental Sciences was established on 1 July 2007 on the basis of the consent of the Accreditation Commission of the Ministry of Education, Youth and Sports (20 June 2007), and the ... Lees meer

The Faculty of Environmental Sciences was established on 1 July 2007 on the basis of the consent of the Accreditation Commission of the Ministry of Education, Youth and Sports (20 June 2007), and the approval of the CULS Academic Senate (26 June 2007). Lees Minder