Software Engineering bij BIT loopt voorop in nationale softwareprogramma's en is een belangrijk programma bij het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie. Het programma, met software-engineering als het belangrijkste onderwerp, omvat de ontwikkeling van softwaresystemen en software engineering. Het programma dekt voornamelijk basistheorie, kennis en vaardigheden op het gebied van software engineering en computerwetenschap, software-analyse en -ontwikkeling, computerapplicatiesystemen en het ontwerp en de ontwikkeling van computernetwerksystemen.

Afgestudeerden, met geavanceerde engineeringmethoden, tools en technieken op het gebied van software-engineering, zullen worden ingezet op het gebied van software systeemanalyse, ontwikkeling en onderhoud.

De kerncursussen omvatten C programmeertaal, datastructuren, ontwerp en analyse van algoritmen, discrete wiskunde, computerorganisatie, besturingssystemen, grondbeginselen van compileren, computernetwerken, databasetheorie en -ontwerp, software-engineering, software-eis engineering en modellering, software-architectuur en Ontwerppatronen en Software Project Management en Software Testing Technology.

Opleiding te volgen in:
  • Engels

Zie 5 andere vakken van Beijing Institute Of Technology »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
sep 2019
Duration
4 jaar
Prijs
30,000 CNY
Collegegeld: 30000 CNY - Aanvraagkosten: 600 CNY
Op locaties
Op datum
Begindatum
sep 2019
Aanmeldingslimiet

sep 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum