Bachelor in de geografie van het toerisme

Algemeen

Beschrijving van opleiding

128329_10688127_1565461213686321_4556456435111296030_o.jpg 128331_25075052_930752377087987_4319583349508357242_o.jpg 128330_25157953_930751983754693_7528956047890359195_n.jpg 128332_31770595_1015157015314189_7192342999701913600_n.jpg

 • Faculteitsnaam: Faculteit Geografie, Toerisme en Sport
 • Studiedomein: aardrijkskunde
 • Naam van het universitaire programma: geografie van toerisme

Korte beschrijving van de universitaire opleiding

In overeenstemming met de interdisciplinaire ontwikkeling van het hoger onderwijssysteem, is de specialisatie Geography of Tourism bedoeld om specialisten op te leiden voor toerisme, maar ook voor instellingen die zich bezighouden met onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. De originaliteit van deze specialisatie voldoet aan bepaalde praktische behoeften, wetende het belang dat toerisme momenteel geniet. In deze context volgen afgestudeerden de juiste opleiding om in het toerisme te werken, volgens de structuur van het curriculum. Een belangrijk doel tijdens de schoolperiode is om te zorgen voor een overdracht van praktische vaardigheden voor de genoemde activiteiten, uitgevoerd tijdens de stage- en praktijkperiode en tijdens studies door hun betrokkenheid bij verschillende projecten. Ook zullen theoretische en praktische opleidingen de noodzakelijke professionele mijlpaal zijn voor hun integratie op de arbeidsmarkt. Het richt zich op de interdisciplinaire studie die het bewustzijn vergroot over de complexe kwesties waarmee toerisme te maken heeft.

 • Soort studies: Voltijds
 • De standaard duur van studies (in jaren): 3
 • Aantal ECTS-studiepunten: 180

Academische kalender

 • 1 oktober - eind februari - cursussen, examens, de vakantie voor studenten en sessie voor herkansingen - eerste semester.
 • Eind februari - half juni - cursussen, examens, de vakantie voor studenten, de zomertraining - tweede semester.
 • Half juni - half september - sessie voor herkansingen en diploma-examen.

Toelatingseisen

De toelating voor kandidaten uit de EU, EER en Zwitserland bestaat uit 2 fasen: het verkrijgen van de erkenning van eerdere studies van het Ministerie van Nationaal Onderwijs (certificaat uitgegeven door het Nationaal Centrum voor de erkenning en gelijkwaardigheid van diploma's); Deelname van de kandidaten aan de toelating georganiseerd door de Universiteit van Oradea. 1e fase: Aanvragen van de erkenning van studies (certificaat uitgegeven door het Nationaal Centrum voor de erkenning en gelijkwaardigheid van diploma's). Kandidaten die zijn afgestudeerd in Roemenië hebben geen goedkeuring nodig van het ministerie van Onderwijs. Het aanvraagdossier voor de erkenning van studies moet worden ingediend bij de afdeling Internationale Betrekkingen / Bureau voor Buitenlandse Studenten van de Universiteit van Oradea. Door individuele kandidaten ingediende bestanden worden niet door het ministerie van Onderwijs verwerkt. Voordat het bestand wordt verwerkt, moeten alle kandidaten een niet-restitueerbaar administratiekosten van 150 euro betalen, een vergoeding gevraagd door de Universiteit van Oradea. Het verwerkingsbestand wordt op de bankrekening van de universiteit gestort voordat de aanvraag wordt ingediend en dekt de kosten voor de afgifte van het certificaat. Zodra het verwerkingsbestand is betaald, kan dit niet worden terugbetaald.

De vereiste documenten voor de aanvraag zijn als volgt:

 • Aanvraagformulier voor de Universiteit van Oradea.
 • Aanvraagformulier voor erkenning van studies.
 • High-school Diploma (originele taal) - gelegaliseerde kopie.
 • Transcript of records from High School - kopie.
 • Bachelordiploma en transcript of records (voor afgestudeerde aanvragers) - gelegaliseerde kopie.
 • Identificatiedocument (fotokopie): paspoortpagina's 1,2,3,4 of nationale ID.
 • Bevestiging van betaling van de niet-restitueerbare verwerkingsbijdrage van 150 euro.

De documenten in andere talen dan Engels of Frans worden vertaald in het Engels of in het Roemeens. Al deze documenten worden in een bestand naar de Universiteit van Oradea verzonden naar het volgende postadres. Als een kandidaat in aanmerking komt en het dossier compleet is, stuurt de afdeling Internationale Betrekkingen de documenten door naar het ministerie van Nationaal Onderwijs om het certificaat af te geven volgens welke de kandidaat zijn studie in Roemenië kan voortzetten. Bij niet-erkenning van de graad kan de kandidaat de inschrijving niet voortzetten.

2e fase: inschrijving aan de universiteit; Registratie van de kandidaten voor het toelatingsexamen of dossierwedstrijd gebeurt op basis van de erkenning van studies door het Ministerie van Nationaal Onderwijs samen met het originele dossier dat moet worden ingediend in de wettelijke toelatingstermijnen. Het registratiebestand moet de documenten bevatten volgens de toelatingsmethode van de Universiteit van Oradea.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Toelatingsprocedure

Kandidaten die geen Roemeens spreken, kunnen een studie in het Roemeens aanvragen, op voorwaarde dat ze een jaar voor hun inschrijving een voorbereidende taalcursus volgen. Aan het einde van het voorbereidend jaar zullen de kandidaten een certificaat Roemeens behalen. Indien de kandidaat al kennis heeft van de Roemeense taal, kan hij de Roemeense taaltest afleggen bij de Faculteit Letteren en een taalcertificaat halen. Roemeense taalcertificaten worden alleen geaccepteerd van het Roemeens Taleninstituut of Roemeense universiteiten die zijn geaccrediteerd om dergelijke certificaten af te geven. Het tarief voor de Roemeense taaltest is 300 RON (ongeveer 60 EUR), onder voorbehoud van wijzigingen. Kandidaten die kiezen voor specialisaties die in het Engels worden gegeven, moeten vóór het toelatingsexamen een interview afleggen.

Bel voor sollicitaties

Juli sessie:

 • Registratie en toelatingsexamen: half juli - eind juli.
 • Eindresultaten: begin augustus.

Sessie september:

 • Registratie en toelatingsexamen: eerste week van september - half september.
 • Eindresultaten: eind september.

Aanvraagkosten

 • Registratiekosten: 150 RON (ongeveer 30 Euro)
 • Beroepskosten: 150 RON (ongeveer 30 Euro)
 • Inschrijvingsgeld: 100 RON (ongeveer 25 Euro)
 • 150 Euro: verwerking dossiervergoeding voor erkenning van studies voor buitenlandse kandidaten.

Collegegeld

 • 2900 RON / jaar (onze nationale valuta - ongeveer 610 euro): voor Roemeense en EU-kandidaten;
 • 297 EUR / maand x 9 maanden = 2673 EUR / jaar: voor niet-EU-kandidaten.

Tarief voor de voorbereidende taalcursus (indien nodig):

 • 250 EUR / maand x 9 maanden = 2250 EUR / voorbereidend jaar: voor niet-EU-kandidaten;
 • 2700 RON (onze nationale valuta) / voorbereidend jaar: voor EU-kandidaten.

Aantal beschikbare door de staat gesubsidieerde plaatsen, beurzen voor beurzen en programmabeheerskosten:

 • Studenten uit de Republiek Moldavië profiteren van collegegeldbeurzen.
Laatst bijgewerkt op sep 2020

Over de school

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, inte ... Lees meer

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, intellectual development of the individual, and at the same time to contribute to the social and cultural development of Oradea. These missions are shaped by objectives such as attracting students from all over the world, positioning the university among the best educational institutions in the country and in Europe and conveying a wider community to the significance and importance of academic education and scientific research in general and the one conducted within this university, in particular. The University of Oradea has materialized international relations with 352 institutions from 39 countries. Lees Minder