Bachelor in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuven)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Geïnteresseerd in de studie van theologie en religie? In Leuven bieden we een internationaal gerenommeerde Bachelor in Theologie en Religiewetenschappen. In een driejarig programma (volledig of in deeltijd) worden studenten ingewijd op alle gebieden die samen de christelijke theologie vormen; daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de bijdrage van religieuze studies, klassieke en moderne talen en filosofie. In sommige gevallen kunnen studenten een voortgezette status krijgen en als zodanig toelating tot de verkorte Bachelor in de theologie en godsdienstwetenschappen (tussen 45 en 120 ECTS).

Waar gaat de Bachelor in Theologie en Religiewetenschappen over?

De Bachelor in de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (ook beschikbaar in deeltijd) zal:

 • uw huidige begrip van de christelijke traditie en de geschiedenis van de kerk te verdiepen;
 • uw kennis van moderne en Bijbelse talen, filosofie en andere menswetenschappen verbeteren;
 • helpen je je aannames opnieuw te onderzoeken en je geloof in een gesprek met de hedendaagse cultuur kritisch te verdiepen, te verbreden en te rijpen;
 • Bereid je voor op een meer gespecialiseerde studie in de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen na de succesvolle afronding van de bacheloropleiding.
 • Dit programma kan ook in deeltijd worden gevolgd.

Structuur

De bacheloropleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen tracht een bijdrage te leveren aan de algehele vorming en ontwikkeling van de studenten en hen voor te bereiden op een onafhankelijke theologische en interdisciplinaire reflectie op de katholieke geloofstraditie. Tegelijkertijd wil het programma ook de interesse in de onderlinge relaties tussen de verschillende christelijke kerken en tussen het christendom en de andere wereldreligies stimuleren.

Faculteit

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap heeft een rijke geschiedenis en traditie opgebouwd sinds de oprichting in 1432. De faculteit richt zich op het opleiden van studenten en onderzoekers in wetenschappelijk onderbouwde en methodologische reflectie en toepassing, waarbij theologie en religieuze studies elkaar wederzijds verrijken. Alle facultaire programma's worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven en staan ​​open voor studenten van alle nationaliteiten. De faculteit heeft momenteel studenten uit meer dan zestig landen en dus uit vrijwel alle delen van de wereld.

Deadline voor aanmelding

 • 1 maart 2018 (voor niet-EER burgers)
 • 1 juni 2018 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online applicatiesysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en verzenden via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaams diploma kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Het collegegeld voor het academiejaar 2018-2019 wordt vastgesteld in het voorjaar van 2018. Raadpleeg de website voor de meest recente informatie: www.kuleuven.be/tuitionfees.

Is dit het juiste programma voor mij?

Naast het voldoen aan de algemene en facultaire toelatingseisen, moeten aanvragers beschikken over:

 • een besef van geschiedenis; het vermogen om stukjes concrete historische informatie met elkaar te relateren en ze langs een tijdelijke lijn te lokaliseren;
 • belangstelling voor religieuze attitudes, gebruiken en tradities;
 • bewustzijn van de publieke rol van religie, rituelen en manifestaties binnen en buiten de eigen omgeving;
 • een eerste kennismaking met de christelijke traditie en de geschiedenis van de kerk; vertrouwdheid met het basisvocabulaire van de christelijke traditie, inclusief termen als 'profeet', 'Bijbel', Jezus van Nazareth, enz .;
 • het vermogen om abstracte inzichten en schematische presentaties samen te vatten en toe te passen; het vermogen om doctrines, rituelen en praktijken te onderscheiden.

Carrièrepaden

Na hun afstuderen besluiten de meeste bachelorstudenten om verder te studeren aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap om een ​​onderzoeksmaster en vaak zelfs een doctoraat te behalen. Studies aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen bereiden studenten voor op een verscheidenheid aan loopbanen in sectoren zoals bijvoorbeeld onderwijs, bedrijven, uitgeverijen, de media en de sociaal-culturele sector.

Doelen

Het curriculum Theologie en Religiewetenschappen is gericht op de interdisciplinaire en wetenschappelijke studie van de katholieke geloofstraditie in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving en de wereld. Academische vorming die bedoeld is om mannen en vrouwen voor te bereiden op rijpheid in zaken die te maken hebben met theologie en religieuze studies, moet niet alleen de grote lijnen van de onderzoekstraditie op deze gebieden doorgeven, maar ook aandacht besteden aan ontwikkelingen op de verschillende gebieden van onderzoek dat daaraan bijdraagt. Daarom trachten de onderwijsprogramma's van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een bijdrage te leveren aan de algehele vorming en ontwikkeling van de studenten en hen voor te bereiden op een onafhankelijke theologische en interdisciplinaire reflectie op de katholieke geloofstraditie. Tegelijkertijd willen de programma's ook de interesse in de onderlinge relaties tussen de verschillende christelijke kerken en tussen het christendom en de andere wereldreligies stimuleren.

Dit bevat:

 • De ontwikkeling van een geïntegreerd referentiekader via introducties in de primaire disciplines van theologie en religieuze studies en de filosofische en sociale wetenschappen die reflectie in theologie en religieuze studies mogelijk maken.
 • De ontwikkeling van basiscapaciteiten specifiek voor een academische vorming in theologie en religieuze studies, inclusief de combinatie van een brede wetenschappelijke interesse en een kritische ingesteldheid met betrekking tot de verschillende manieren waarop het fenomeen religie wordt gepresenteerd en geëvalueerd in de academie, in de samenleving in het algemeen en in de cultuur.
 • Voorbereiding op meer gespecialiseerde studie in de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen na de succesvolle afronding van de bacheloropleiding.

Eindtermen met betrekking tot het programma van de Bachelor of Arts in Theologie en Religiewetenschappen als geheel:

 1. kennis van en inzicht in de fundamentele concepten en methoden van de theologie in relatie tot zijn onderscheiden methodologische perspectieven (literair-historisch: bijbelwetenschappen, geschiedenis van kerk en theologie; systematisch-theologisch: dogmatische theologie, theologische ethiek; pastoraaltheologie).
 2. kennis van en inzicht in de fundamentele concepten en methoden van religieuze studies, interreligieuze dialoog en de studie van de grote wereldreligies.
 3. kennis van en inzicht in de fundamentele concepten en methoden van het kerkelijk recht.
 4. kennis van en inzicht in de fundamentele concepten en methoden van de filosofie, sociale wetenschappen en psychologie met specifieke aandacht voor de manier waarop deze disciplines het fenomeen religie proberen te verduidelijken en te verklaren.
 5. het vermogen om de verworven inzichten in de theologische en niet-theologische disciplines toe te passen op problemen, vragen en verklaringen met betrekking tot religie, fundamentele levensopties en de samenleving.
 6. het vermogen om zaken gerelateerd aan kerk en religie te analyseren en ze in een breder kader te plaatsen.
 7. het vermogen om in een bredere sociale context in discussie te treden over aangelegenheden in verband met theologie en religie en om een ​​redelijk en verantwoord standpunt in dergelijke discussies te innemen.
 8. het vermogen om zelfstandig literatuur op een adequate en adequate manier te assimileren (inclusief literatuur in vreemde talen) op het gebied van theologie en godsdienstwetenschappen.
 9. de onafhankelijke samenstelling van een jaarlijks document onder begeleiding van een promotor. Dit impliceert de zorgvuldige formulering van een welomschreven onderzoeksthema, de assimilatie en analyse van de relevante literatuur, het voorzien in een coherente synthese, articulatie en evaluatie van de daarin vervatte inzichten en de aanvaarding van een eerste, kritisch perspectief met betrekking tot de verworven inzichten.
 10. het vermogen om verworven kennis en competenties op een elementaire manier toe te passen in de context van onderwijs, liturgie en pastoraal werk.
 11. het vermogen om verworven kennis en competenties op een elementaire manier toe te passen op maatschappelijke vraagstukken.
 12. in staat om autonoom te werken en samen te werken.

Verdere studies

direct:

 • Research Master: Master of Advanced Studies in Theologie en Religie (Leuven)
 • Master in de theologie en religiewetenschappen (Leuven)
 • Master in de maatschappij, recht en religie (Leuven)

Wanneer toegestaan:

 • Master in de theologie en de religiewetenschappen (Leuven)
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Welcome to the homepage of the Faculty of Theology and Religious Studies. Our Faculty is one of the oldest theological faculties in the world. Since 1432 the Faculty has touched the lives of countless ... Lees meer

Welcome to the homepage of the Faculty of Theology and Religious Studies. Our Faculty is one of the oldest theological faculties in the world. Since 1432 the Faculty has touched the lives of countless students, who are now working and living all over the world. The Faculty of Theology and Religious Studies conceives itself as situated at the crossroads of the academy, the Church, and present-day culture and society, with a special place for the Catholic tradition. The Faculty’s research and teaching are always characterized by a careful handling of the past, a profound commitment with regard to the present, and a hopeful belief in a better future. Lees Minder