Bachelor in de handelswetenschappen

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Bachelor of Arts in Management

Het programma van de Bachelor of Arts in Management stelt de student in staat om een gedegen kennis van bedrijfsprocessen en analytische technieken te verwerven, alsmede goede technische vaardigheden. Afgestudeerden van het programma kunnen beginnen aan hun loopbaan in een vakgebied van hun specialisatie en betrokken raken bij verschillende posities op verschillende niveaus of hun academische weg volgen met het verdere Master-programma in Management dat een breder scala aan fundamentele methodologieën en praktische ervaring biedt.

Bachelor of Arts in Business Administration

De Bachelor in Business Administration stelt studenten in staat middelen, tijd en personeel te beheren om projecten effectief te starten en te voltooien. Het programma combineert tal van disciplines op het gebied van communicatie, financiën, economie, bedrijfsbeheer en andere, waardoor studenten op verschillende gebieden kunnen werken in de rol van senior management, strategische consultants en onafhankelijke experts in de toekomst.

 • Taal Engels
 • Duur: 6 semesters (3 jaar): 5 semesters stage / scriptie
 • Startdata: oktober en februari
 • Credits: 185 ECTS
 • Toegekende graad: Bachelor of Arts in Business Administration

cursussen

Cursussen voor Bachelor of Arts in Management zijn onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën: Core-cursussen (100 ECTS / 25 cursussen) die verplichte en specialisatiecursussen zijn (40 ECTS / 10 cursussen) die worden geïntroduceerd tijdens het 2e en 3e jaar van het programma en Seminars (15 ECTS). Aan het einde van de studie is de student verplicht om een bachelorscriptie (30 ECTS) of een stage (30 ECTS) in te vullen.

Voorbeelden van cursussen

BACOR101 - Boekhouding I

De cursus introduceert de belangrijkste boekhoudkundige theorieën en de belangrijkste financiële principes die worden gebruikt bij de financiële besluitvorming. De cursus leert over het opstellen en analyseren van financiële overzichten en het evalueren van de financiële toestand van een bedrijf. Studenten zullen ook leren over moderne boekhoudtechnologieën die kunnen worden geïmplementeerd voor de voorbereiding van financiële informatie.

BACOR102 - Inleiding tot micro-economie

Deze cursus biedt een inleiding tot micro-economische concepten. De cursus begint met een analyse van de dynamiek van vraag en aanbod en hun interactie onder verschillende marktstructuren, geeft een overzicht van de consumentkeuzetheorie en vast gedrag onder verschillende marktstructuren, en bespreekt de rol van de overheid in een markteconomie en de concepten van externaliteit en marktfalen. De cursus biedt theorieën en real-world toepassingen van economische principes.

BACOR103 - Marketing Management

De nadruk van deze cursus introduceert studenten op de essentiële principes van marketing, de marketingfunctie, marketing systemen, het marketingconcept en marketing management. Het doel van deze cursus is om studenten te helpen de principes van Marketing Management en de toepassing ervan in praktijksituaties in de echte wereld te begrijpen. Van cursusdeelnemers wordt verwacht dat zij het vermogen verkrijgen om het marketingconcept in ondernemingen toe te passen. De strategische benadering van marketing zal studenten in staat stellen om een breed begrip van consumenten en de marketingprestaties van bedrijven te verbeteren, vooral die welke opereren in een internationale markt / omgeving.

BACOR104 - Bedrijfsethiek

Deze cursus onderzoekt de principes gedragscode, conflict en morele dilemma van interesse, nepotisme (vriendjespolitiek) en individuele en groepsintegriteit. Bedrijfsethiek is een morele analyse van bedrijfsactiviteiten en -praktijken. Studenten bestuderen zakelijke acties en beslissingen in het licht van morele principes en waarden, en de vraag of ethische waarden al aanwezig zijn in bedrijfs- en marktactiviteiten, of dat de introductie van ethiek in het bedrijfsleven fundamentele veranderingen in het bedrijf zal veroorzaken. Studenten meten hoe zaken onze individuele en sociale levens beïnvloeden en wat ze moeten doen, en onderzoeken welke rol zaken en waarden daarin in onze samenleving spelen. Studenten observeren problemen en conflicten die zich voorspelbaar voordoen in bedrijven die morele aspecten voor hen hebben. Deze cursus biedt een introductie in het concept van waarden, moraal, evenals culturele overtuigingen en opvoeding op alle gebieden van het bedrijfsleven, van consumentenrechten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Beslissingen van ploegendirecteuren of bedrijfspresidenten kunnen van invloed zijn op duizenden individuen of hele gemeenschappen. Consumenten verwachten en eisen tegenwoordig integriteit, eerlijkheid en transparantie op alle niveaus van hun omgeving. Het begrijpen van die verwachtingen is de sleutel tot het communiceren van kernwaarden en gedrag, niet alleen voor werknemers, maar ook voor de samenleving in het algemeen.

BACOR105 - Ondernemerschap

Deze cursus is bedoeld om studenten te helpen bij het evalueren van de zakelijke vaardigheden en toewijding die nodig zijn om met succes een ondernemende onderneming te runnen en de uitdagingen en voordelen van ondernemerschap te beoordelen. Ondernemerschap verwijst naar het proces van het ontwikkelen van nieuwe zakelijke ondernemingen of het uitbreiden van een bestaand bedrijf. Centraal in deze activiteit staan ondernemers: risiconemende individuen die verandering en nieuwe kansen willen bewerkstelligen, zowel voor zichzelf als voor de bedrijfsgemeenschappen waarin zij actief zijn. Zulke personen spelen in veel landen een belangrijke rol in handel, handel en economische groei.

Studenten leren over hun beslissingen en hun doelen om te bepalen hoe ondernemerschap een rol kan spelen in hun leven. Studenten maken kennis met het ondernemerschap vanuit een economisch perspectief en de concepten van duurzame milieupraktijken en sociaal ondernemerschap. De cursus richt zich op het creëren van sociale en economische waarde door het ontwikkelen van kerncapaciteiten van het genereren van ideeën, kansenherkenning, middelenverwerving en management van bedrijven. Studenten leren ondernemerskansen vormgeven, beoordelen de financiële haalbaarheid terwijl ze een ondernemerservaring hebben. Deze ervaring omvat het vormen van teams, het opstellen van bedrijfsmodellen, het praten met partners en klanten, het beoordelen van de haalbaarheid, en het lanceren van een nieuwe onderneming of initiatief.

BACOR106 - HR-beheer

Studenten maken kennis met het management van het personeel van een organisatie door het ontwerpen en implementeren van effectief personeelsbeleid en -procedures. Onderwerpen zijn onder meer de behoefte aan human resources management en de groeiende professionaliteit; personeelsplanning inclusief werknemersrelaties; functieontwerp en -analyse; werving en selectie; een vergoeding; de ontwikkeling van medewerkers; gezondheid en veiligheid op de werkplek.

De human resource-functie van moderne organisaties is van cruciaal belang, omdat mensen onze belangrijkste hulpbron zijn. De cursus is een evaluatie van principes, praktijken, theorie en actuele problemen waarmee organisaties worden geconfronteerd in verband met het aantrekken, selecteren en behouden van een productieve beroepsbevolking in de competitieve werkomgeving van vandaag.

BACOR107 - Bedrijfscommunicatie

Het doel van de cursus is om een beter begrip van communicatie in de zakelijke sfeer te ontwikkelen en om teamworkvaardigheden te verbeteren. Deze cursus gaat in op theoretische aspecten van communicatie en biedt mogelijkheden om te oefenen en meer ervaring op te doen in een zakelijke omgeving.

BASEM101 - Industriële bezoeken

Het industriële bezoek heeft zijn eigen belang in de loopbaan van een student die een professionele opleiding volgt. Het wordt beschouwd als een onderdeel van het curriculum van de universiteit, voornamelijk te zien in technische / BBA-cursussen.

Doel van het industriële bezoek is om studenten inzicht te geven in de interne werking van bedrijven. Theoretische kennis is niet voldoende voor het maken van een goede professionele carrière. Met als doel verder te gaan dan de academici, biedt het industriële bezoek de student een praktisch perspectief op de wereld van het werk. Het biedt studenten de mogelijkheid om praktisch te leren door middel van interactie, werkmethoden en werkgelegenheidspraktijken.

BACOR108 - Boekhouding II

Deze cursus is bedoeld om de student kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van boekhouding en financiën. Na voltooiing van de cursus kan de student centrale kwesties in bedrijfsstudies presenteren en bespreken, theoretische modellen toepassen bij het analyseren van problemen in de boekhouding en financiën, gebruikte kennis en vaardigheden gebruiken bij het onder ogen zien en oplossen van problemen in de praktijk en het analyseren van bedrijfsspecifieke problemen.

BACOR109 - Globalisering en internationale zaken

De centrale doelstelling van deze cursus is het strategisch management van multinationale ondernemingen (MNC's) te begrijpen. De cursus onderzoekt de impact van globalisering op het internationale bedrijfsleven en hoe, en waarom, bedrijven besluiten om activiteiten in het buitenland te ontwikkelen en hoe bedrijven succesvol kunnen worden zodra hun activiteiten de nationale grenzen overschrijden. We zullen ook onderzoeken hoe individuen bedrijfsactiviteiten effectief beheren in dergelijke multinationale bedrijven.

BACOR110 - Digitale marketing

In deze cursus leren de studenten over onderwerpen als sociale mediamarketing, e-mailmarketing en mobiele strategieën die u kunt aanpassen om hedendaagse marketingcampagnes voor elk type organisatie te implementeren. Studenten zullen bereid zijn om het personeelsbestand te betreden terwijl je leert tactische en data-gedreven beslissingen te nemen met behulp van sociale media-meting, business intelligence, SEO / SEM, webanalyse en marketinggegevens.

BACOR111 - Inleiding tot de macro-economie

Deze cursus zal studenten kennis laten maken met de basisconcepten van macro-economie. Het legt de nadruk op de instrumenten die in de moderne economie worden gebruikt om uit te leggen hoe de economie als geheel werkt en onderzoekt de diversiteit van meningen over dit onderwerp. Zodra de studenten deze cursus hebben voltooid, zullen ze beter in staat zijn om de oorzaken van inflatie en werkloosheid te begrijpen en de relevantie van het monetaire en fiscale beleid van de regering bij het omgaan met dergelijke economische problemen. Bovendien zullen studenten een solide basis hebben waarop ze kunnen doorstromen naar hogere studies in de macro-economie.

BACOR112 - Informatie systemen

Deze cursus biedt een breed overzicht van de problemen waarmee managers worden geconfronteerd bij de selectie, het gebruik en het beheer van informatietechnologie (IT). In toenemende mate wordt IT gebruikt als een hulpmiddel om bedrijfsstrategieën te implementeren en concurrentievoordeel te behalen, niet alleen om bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Aan de hand van een casestudybenadering zijn onderwerpen zoals informatietechnologie en strategie, informatietechnologie en organisatie en beheer van informatietechnologie.

Toelatingsproces en eisen

 1. Stuur het aanvraagformulier
 2. Krijg feedback van de SSHE-medewerkers
 3. Stuur aanvullende vereiste documenten (eerdere diploma's en CV, indien van toepassing)
 4. Ontvang de bevestiging van inschrijving

We zullen contact met u opnemen zodra u ons de ingevulde aanvraag en de vereiste documenten hebt gestuurd.

Klik

Vereisten

 • Vorige diploma's en cv (indien van toepassing)
 • Scan van uw huidige ID
 • TOELF / IELTS (80/7) Engels bekwaamheidsbewijs of equivalent

Vragen?

Reik naar ons! U kunt dit doen via het formulier hier, of rechtstreeks via e-mail: info@sshe.ch

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

SSHE is a private university based in Switzerland – the heart of Europe’s luxury, finance and hospitality. University has a Swiss Labeled Accreditation EduQua and part of EFMD and ECBE organisations. ... Lees meer

SSHE is a private university based in Switzerland – the heart of Europe’s luxury, finance and hospitality. University has a Swiss Labeled Accreditation EduQua and part of EFMD and ECBE organisations. Lees Minder