Bachelor in de internationale liberale kunsten: podiumkunsten

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Bachelor in de internationale liberale kunsten: podiumkunsten

Westerse film

Deze cursus dient als inleiding tot de theoretische, sociale en artistieke tradities die essentieel zijn voor een goed begrip van de dramatische kunst van de westerse fase en het scherm. Het geeft studenten toegang tot een breed scala aan werken door de eeuwen heen, en moedigt hen aan om na te denken over dergelijk materiaal als onderdeel van een groter algemeen beeld van de westerse kunst / maatschappij in het algemeen.

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten in staat zijn om: (i) de belangrijkste termen, mensen en tradities te identificeren die belangrijk zijn in de geschiedenis van theater en film maken in het Westen, (ii) weten hoe primaire toegang te krijgen en te lezen bronnen om een ​​kritisch perspectief te nemen op het uitvoeren van kunst, de zorgen en intenties van secundaire bronnen te identificeren en een bewustzijn van verschillende benaderingen te ontwikkelen om betekenis te geven aan dergelijke kunst, (iii) begrijpen hoe zowel film als theater zowel een artistieke als sociale constructie is, het dragen van boodschappen die verder gaan dan hun eigen tijd of plaats, (iv) uitvoerig schrijven over de belangrijkste momenten in de kunstgeschiedenis door een argument naar voren te brengen en het op een duidelijke en coherente manier te ontwikkelen, en (v) te leren articuleren en verfijnen ideeën in discussies en presentaties.

Japanse film

Deze cursus dient als inleiding tot de theoretische, sociale en artistieke tradities die essentieel zijn voor een goed begrip van de dramatische kunst van de Japanse fase en het scherm. Het geeft studenten toegang tot een breed scala aan werken door de eeuwen heen, en moedigt hen aan om na te denken over dergelijk materiaal als onderdeel van een groter algemeen inzicht in de Japanse kunst / samenleving.

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten in staat zijn om: (i) de belangrijkste termen, mensen en tradities te identificeren die belangrijk zijn in de geschiedenis van Japans theater en film maken, (ii) weten hoe toegang te krijgen tot primaire bronnen en deze te lezen een kritisch perspectief op het uitvoeren van kunst aannemen, de zorgen en bedoelingen van secundaire bronnen identificeren, en een bewustzijn ontwikkelen van verschillende benaderingen om dergelijke kunst te begrijpen, (iii) begrijpen hoe zowel film als theater zowel een artistieke als een sociale constructie is, die boodschappen draagt die verder gaan dan hun eigen tijd of plaats, (iv) uitvoerig schrijven over de belangrijkste momenten in de kunstgeschiedenis door een argument naar voren te brengen en het op een duidelijke en samenhangende manier te ontwikkelen, en (v) te leren hoe ideeën te formuleren en te verfijnen in discussies en presentaties.

Manga

Deze cursus dient als een introductie tot de geschiedenis, sociale impact en artistieke tradities die essentieel zijn voor een goed begrip van de belangrijke rol van anime en manga in de moderne Japanse geschiedenis. Het zal studenten kennis laten maken met de belangrijkste spelers in het verhaal van de ontwikkeling van de Japanse populaire mediacultuur, en hen de mogelijkheid bieden om zich direct in te zetten voor de productieprocessen en om de unieke kenmerken van de meest zichtbare culturele export van Japan te onderzoeken.

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten in staat zijn om: (i) de belangrijkste termen, mensen en tradities te identificeren die belangrijk zijn in de geschiedenis van de Japanse visuele mediacultuur, (ii) weten hoe toegang te krijgen tot primaire bronnen om een kritisch perspectief op de Japanse populaire cultuur, identificeer de zorgen en intenties van secundaire bronnen, en ontwikkel een bewustzijn van verschillende benaderingen om betekenis te geven aan dergelijke kunst, (iii) begrijp hoe strips en animaties verbonden zijn met andere vormen van cultuur, en vertegenwoordigen meer dan de wegwerpmedia van de jongeren, (iv) schrijf grondig in over de sleutelmomenten in de Japanse populaire cultuurgeschiedenis door een argument naar voren te brengen en het op een duidelijke en samenhangende manier te ontwikkelen, en (v) te leren ideeën te formuleren en te verfijnen in discussies en presentaties.

Filmgeschiedenis

Deze cursus dient als een diepgaande verkenning van de belangrijkste spelers, economie, sociale impact en verschillende genres die cruciaal zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van film als een vorm van uitvoerende kunst. Het helpt studenten met enige achtergrondkennis over het onderwerp, om de kunst van het scherm te zien vanuit verschillende contexten, en laat zien dat de geschiedenis van het 'zilveren scherm' ook de grootste erfenis is van de mensheid van de 20e eeuw .

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten in staat zijn om: (i) eerder verworven kennis van film als een historisch object toe te passen op een breder en meer globaal bereik, (ii) hebben ze het vermogen ontwikkeld om film direct te analyseren, evenals primaire bronnen op film en uitdrukking geven aan een verfijnd perspectief op de zorgen en intenties van verschillende filmmakers / filmgebruikers, (iii) begrijpen hoe film was / is verbonden met de geschiedenis van de 20e eeuw, en hoe dergelijke media hielpen / helpen vorm te geven onze eigen kijk op een steeds globalere samenleving, (iv) in staat zijn om gedetailleerde kritiek te produceren over een bepaalde periode, genre, sociale context en / of regisseur, en (v) hun presentatievaardigheden verder te verfijnen door middel van open discussie en formeel debat binnen de klasse.

Japans traditioneel theater

Deze cursus dient als een diepgaande verkenning van de belangrijkste mensen, politiek, sociale impact en verschillende vormen die essentieel zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van het theater als een vorm van uitvoerende kunst in de Japanse geschiedenis. Het helpt studenten met enige achtergrondkennis over het onderwerp, om de Japanse podiumkunsten vanuit verschillende contexten te zien, en laat zien dat de geschiedenis van het theater in dit land is geworteld in een krachtige, zelfs mystieke vorm van eerbied voor de Kami.

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten in staat zijn om: (i) eerder verworven inzicht in het theater toe te passen als een historisch object voor een goed begrip van de belangrijkste vormen van kunst (Kabuki, Noh, Bunraku, Kagura, etc.), (ii ) hebben het vermogen ontwikkeld om theaterkunsten rechtstreeks te analyseren, evenals primaire bronnen op het podium en een verfijnd perspectief te geven op de zorgen en intenties van verschillende toneelschrijvers / acteurs, (iii) begrijpen hoe de Japanse fase was / is verbonden met de geschiedenis van het land, en hoe dergelijk materiaal heeft geholpen / mede vorm heeft gegeven aan onze eigen kijk op Japan als een natie, (iv) in staat is om gedetailleerde kritiek te leveren over een bepaalde periode, genre, sociale context en / of acteurs, en (v) verfijning hun presentatievaardigheden verder door open discussie en formele prestaties binnen de klasse

Vergelijkende Theatre Aesthetics

Deze gevorderde cursus stelt studenten in staat om de werken van enkele van de grootste geesten van de klassieke fase, zowel in Japan als in het Westen, grondig te verkennen. Deze cursus is in de eerste plaats gewijd aan de esthetiek van theater (design, kostuum, performance, muziek, etc.) maar het pakt ook het sociale en politieke kader aan waarin kunst werd geplaatst, als een manier om de manier te demonstreren waarop alle kunst wordt ontwikkeld als antwoord op de zorgen van ons eigen leven.

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten in staat zijn om: (i) de symbolen en de betekenis van verschillende theatertradities te herkennen, te begrijpen en te kunnen verklaren, (ii) het vermogen om theaterkunst direct te analyseren verder hebben geperfectioneerd en in staat te zijn geweest om een ​​verfijnde mening te geven over de intentie van zulke meesters als Zeami en Shakespeare, (iii) te begrijpen hoe de schoonheid van een bepaald 'nationaal stadium' was / is gebonden aan de esthetiek van meer dan alleen zichzelf, maar was / is een uitbreiding van een collectief 'karakter' waarin de stemmen van velen tot op de dag van vandaag te horen zijn, (iv) een uitgebreide en kritische these over hun gekozen theatervorm kunnen produceren en (v) hun presentatievaardigheden verder verfijnen door open discussie en betwist debat binnen de klas.

Seminar (podiumkunsten)

De rol van het seminar is om de succesvolle afronding van het Graduation Research Project (GRP), een afstudeereis voor alle studenten, te ondersteunen. In dit seminarie zullen we kijken naar het thema dat elke student heeft gekozen voor het Writing-Across-Curriculum (WAC) -programma, waarop de GRP is gebaseerd, door de lens van theorieën, paradigma's en concepten uit de sector van de podiumkunsten. . Studenten zullen om de beurt hun onderzoek presenteren in verschillende stadia van de ontwikkeling van hun scriptie. Hun collega's zullen, onder toezicht van de seminarie-instructeur, elke presentatie bespreken en bekritiseren om de presentatoren de kans te geven hun eigen proefschrift te verfijnen. Door dergelijke interacties leren peers problemen met hun eigen projecten te vermijden.

Doelen

Aan het einde van deze cursus hebben de studenten: (i) een belangrijk wereldprobleem geanalyseerd vanuit het perspectief van de kunstcriticus, (ii) hun eigen onderzoeksproject op een hoog niveau van bekwaamheid uitgevoerd en (iii) een kwalitatief hoogstaand document geschreven afstudeerscriptie in hun eigen gekozen gebied.

Workshop: handelen I

Deze cursus verkent Stanislavski-gebaseerde principes en de Dramamethode om een ​​basisbegrijpingsvermogen van de grondbeginselen van acteren te ontwikkelen. Deze cursus maakt gebruik van stem-, spraak- en fysieke oefeningen, improvisatie, tekst / subtekstanalyse en scènewerk om een ​​gevoel van zelfbewustzijn, waarheidsgetrouwe spontaniteit en het vermogen om te "praten en luisteren" met anderen op het toneel te ontwikkelen binnen specifieke theatrale omstandigheden . De interdisciplinaire vaardigheden van kritisch denken en analyseren, communicatie, economie van expressie en beweging, en detailgerichte observatie zullen samensmelten in de creatieve en fantasierijke wereld van het podium. Studenten zullen karakter- en scènevoorwaarden verkennen zoals gedefinieerd door socio-economische status, culturele / politieke factoren, tactieken, doelstellingen, obstakels en stijl. Met behulp van focus- en concentratieoefeningen en spel leren studenten eenvoudig en eerlijk te spelen, alleen en met andere acteurs.

Doelen

Aan het einde van deze cursus kun je: (i) de gegeven omstandigheden van een personage in een script analyseren om speelbare doelen en attributen voor te bereiden, (ii) vertrouwen, gemak en vertrouwen opbouwen en voor anderen spreken, en (iii) ) nieuwe perspectieven te krijgen door verbanden te leggen tussen geacteerde rollen (karakter, onderwerp) en het eigen academische veld en studies.

Workshop: acteren II

Deze les is bedoeld voor studenten met een grotere interesse in acteren en zal zich richten op monologen en auditie-technieken. We bereiden de studenten voor op auditie en handelen alleen op het podium door twee contrasterende klassieke en hedendaagse monologen voor te bereiden en te repeteren. Studenten zullen komische en dramatische teksten onderzoeken en personage- en scriptsituaties analyseren met behulp van technieken die zijn vastgesteld door Stanislavsky. Studenten zullen deelnemen aan theatergames en oefeningen die de acteur creatief en fysiek openstellen en lichaam, geest en stem trainen. We zullen ook werken aan solo- en tweekoppige audities voor het lezen van koude.

Doelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten in staat zijn om: (i) onmiddellijk effectieve en viscerale prestaties te leveren van twee contrasterende monologen in zowel klassieke als hedendaagse stijlen, (ii) tekst en subtekst in een script te lezen en te begrijpen en de gegeven situaties te analyseren (wie, wanneer, waar, waarom, wat en hoe) nodig voor een volledige karakterafbakening, en gebruik de "what-if" -filosofie om tot een speelbaar en geloofwaardig personage te komen, (iii) leer hoe je jezelf professioneel en zelfverzekerd kunt gedragen in de standaard auditiescenario, (iv) presenteren zich met vocaal vertrouwen en fysiek gemak in spreken in het openbaar of in lezingen, en (v) ideeën kritisch, creatief en academisch onder leeftijdsgenoten formuleren en communiceren.

Workshop: Regie

Deze cursus geeft praktische ervaring met het begeleiden van theaterstukken gebaseerd op Stanislavskiaanse principes voor het creëren van een psychologisch echte uitvoering. De cursus introduceert scriptanalyse, inclusief thema's, beelden, historische / politieke / sociaaleconomische factoren en karakters. We zullen werken aan het formuleren van de visie en het concept van de regisseurswereld en de compositie en prentbewerking van een podium verkennen op een viscerale en opwindende manier. Studenten, als regisseurs, zullen ervaring opdoen met het uitvoeren van audities, casten en uitvoeren van repetities en zullen de vocabulaire krijgen die nodig is om met acteurs te werken. Studenten presenteren een spel van 10 minuten onder hun eigen leiding. Interdisciplinaire vaardigheden ontwikkeld in deze cursus omvatten tekstanalyse, onderzoek en kritisch denken; communicatie; mensen- en tijdmanagement; en teamsamenwerking in de richting van een gemeenschappelijk creatief doel.

Doelen

Aan het einde van deze cursus, zullen studenten in staat zijn om (i) een script te analyseren en de presentatie ervan op alle niveaus te sturen, de intentie van het script en jezelf als de regisseur te begrijpen en een duidelijk doel en visie voor jouw productie te creëren, (ii ) spreek de taal van het theater uit tijdens het regisseren van acteurs en efficiënt communiceren van ideeën met uw productieteam (toneelmanager, decor, rekwisieten, verlichting, enz.), en (iii) gebruik van onderzoeks- en analysevaardigheden om echte verbindingen te leggen tussen de inhoud van je producties en je academische studies.

Workshop: Noh Theater

Deze cursus behandelt de geschiedenis en technieken van het noh-drama, dat een 650-jarige geschiedenis heeft in Japan en door de UNESCO tot immaterieel cultureel erfgoed is uitgeroepen. Utai (Noh Chanting) vormt de basis van noh, en het speelt de rol van het script en het lied. Via Utai, drukt men de gevoelens, het emotionele landschap van het drama uit en leert men de juiste houding en buikademhaling. Ondertussen leren studenten ook Mai, of de dansbewegingen van noh, die bewegingen toevoegt. Door Kamae (pose, stijl) en Suriashi (glijdende voeten) te verwerven, zullen studenten in staat worden gesteld om een ​​toegewezen nummer als hoofdrolspeler uit te voeren en de uiterst verfijnde bewegingen te leren die de sierlijke elegantie van noh kenmerkten. De workshop wordt afgesloten met een voorstelling geheel door studenten, waarin ze laten zien wat ze hebben geleerd in Utai en Mai. Omdat deze cursus bestaat uit handleidingen voor beginnende studenten, is het aantal studenten beperkt tot 10.

Doelen

Door in het aangewezen stuk te oefenen, krijgen de studenten kennis uit de eerste hand van noh, en leren ze ook de fundamenten van een mooie houding en prestaties. Herhaalde beoefening leidt tot verfijning en verdieping van meningsuiting, en hierdoor zullen studenten hun begrip van de speciale wereld die geen drama creëert van Mu (Wonderbare Leegte) verdiepen. Studenten verwerven vaardigheden die gelijk zijn aan die van Koten Geino Kenkyukai (Yamanashi Gakuin Society for the Study of Traditional Arts) waar mensen regelmatig oefenen. Deze cursus werd volledig in het Japans gegeven.

instructeurs:

Darren Ashmore

Adjunct Instructors:

  • Brett Farnsworth
Laatst bijgewerkt op jan 2018

Over de school

Picturesquely located at the foot of Mt Fuji, in the heart of what was known in medieval times as Kai Country, the YGU Sakaori campus, home to the iCLA complex (Residential Halls and classroom buildin ... Lees meer

Picturesquely located at the foot of Mt Fuji, in the heart of what was known in medieval times as Kai Country, the YGU Sakaori campus, home to the iCLA complex (Residential Halls and classroom building), iCLA is only 90 minutes West of Tokyo, and offers students unique opportunities to immerse themselves in the very essence of Japan and its culture. Lees Minder