Bachelor in de wijsbegeerte

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Is de wereld zoals wij denken dat hij is? Wat weten we? Hoe kunnen we onderscheid maken tussen goed en slecht? Goed en fout? Welke antwoorden u ook op deze vragen geeft, ze zullen afhangen van - en vorm geven aan - een filosofische opvatting. In het bestuderen van filosofie leer je de betekenis en de implicaties van dergelijke vragen. Je leert ook hoe je deze vragen kunt formuleren en hoe je de verschillende antwoorden die dergelijke vragen door de eeuwen heen hebben gekregen, kunt evalueren. In feite heeft de filosofie altijd zulke fundamentele vragen behandeld, vragen die vaak worden genegeerd omdat de antwoorden als vanzelfsprekend worden beschouwd. U wordt dus niet alleen getraind in een discipline en een methode, maar leert ook de geschiedenis ervan. Filosofie heeft een lange geschiedenis en als je deze geschiedenis bestudeert, zul je je realiseren dat de betekenis van grote filosofische vragen - zoals 'Wat is de ziel?', 'Wat is wetenschap?' of 'Wat is moreel?' - kan in de loop van de tijd ingrijpend veranderen. Maar wat ze vandaag bedoelen, hangt gedeeltelijk af van de antwoorden van denkers uit het verleden.

De filosoof: een onafhankelijke denker
Door de bacheloropleiding Filosofie aan de VU Amsterdam te volgen, word je een onafhankelijke denker. Je leert niet alleen over de fundamentele vragen van de filosofie, maar ook over de relatie tussen filosofie, wetenschap en maatschappij. Je wordt getraind om kritisch na te denken over alle aspecten van filosofische kwesties, zowel de fundamentele theoretische aspecten (logica, epistemologie, wetenschapstheorie) als de praktische en maatschappelijke (ethiek, politiek, maatschappijleer). Ons programma is bedoeld voor ambitieuze studenten die de wereld willen begrijpen en er een betere plek van willen maken. Filosofie is niet alleen een kennisgebied en een sleutelelement van onze cultuur, maar ook een nuttig hulpmiddel: als u filosofie studeert, ontwikkelt u specifieke vaardigheden, zoals kritisch denken, analyseren en evalueren van teksten, een argumentatie opbouwen en reageren op bezwaren. Onze bacheloropleiding Filosofie is ontworpen om je alle noodzakelijke cursussen te bieden voor het verwerven van een solide voorbereiding in de filosofie en voor het ontwikkelen van competenties die essentieel zijn voor de filosofie, maar ook zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt.


Filosofie in het Engels: The International Bachelor Program aan de VU Amsterdam
Filosofie overstijgt nationale grenzen: het is een discipline die wereldwijd en internationaal is. Daarom biedt ons bachelorprogramma Filosofie cursussen in het Engels. Je kunt kiezen uit twee specialisaties: de ene is volledig in het Engels - zowel internationale als Nederlandse studenten zullen een geweldige kans vinden om hun vaardigheden te ontwikkelen in de lingua franca van vandaag - en de andere is tweetalig: je leert lezen, becommentariëren, analyseren en stel filosofische teksten op in zowel het Nederlands als het Engels.


Waarom filosofie aan de VU Amsterdam ?
Onze bacheloropleiding Filosofie is ontworpen om je alles te bieden wat nodig is om een onafhankelijk denker te worden. Je krijgt les in relatief kleine groepen, waar je voldoende gelegenheid hebt om kritische discussies aan te gaan en je eigen inzichten te ontwikkelen in interactie met je medestudenten. Als je geïnteresseerd bent in wat filosofie voor de wetenschap en de samenleving als geheel kan betekenen, is de VU Amsterdam een uitstekende keuze. We hebben een hechte campus, sterk maatschappelijk bewustzijn en nauwe interactie met andere disciplines. Met ons programma kun je ook filosofie studeren als tweede hoofdvak.


Filosofie als tweede hoofdvak
Het flexibele en toch specifieke karakter van een filosofische opleiding, en de vaardigheden die je ermee opdoet, maken filosofie ideaal als een tweede major: het stelt je in staat om te reflecteren op het onderwerp van je eerste major, door zowel je diepgaande specialistische kennis als je aanvullende kennis toe te passen filosofische kennis en vaardigheden. Dit geldt met name in de interdisciplinaire en diverse context van de VU Amsterdam . Filosofie is een essentieel onderdeel van elk VU-onderwijsprogramma, dus je hebt voldoende gelegenheid om met medestudenten te praten over de relatie tussen filosofie en (om maar een paar voorbeelden te geven) wetenschap, recht, kunst of religie.


Dit is wat je gaat doen
Het bestuderen van filosofie aan de VU Amsterdam vraagt om actieve participatie, intensieve studie en grote ambitie. We bevorderen dit alles tijdens werkseminars, waarin we u begeleiden bij het nastreven van kennis. Er wordt van je verwacht dat je een onafhankelijke houding aanneemt ten opzichte van leren in het algemeen, actief deelneemt aan groepsbijeenkomsten en je goed voorbereidt op colleges.


Eerste jaar - Tijdens het eerste jaar neem je deel aan basiscursussen in logica, epistemologie, metafysica en ethiek, en ook aan inleidende cursussen in de geschiedenis van de filosofie: algemene enquêtes van oude, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofische tradities bieden je met de basis voor het uitbreiden van je kennis: je verwerft een breed begrip van het veld van filosofie en haar methodologie, en van de verschillende onderzoeksvragen die dat veld definiëren.

Tweede jaar - In het tweede jaar zul je je kennis zowel herzien als verfijnen: je volgt cursussen in ethiek, wetenschapsfilosofie en filosofie van de geest, en je gaat dieper in op het werk; sommige speciale cursussen zullen worden gewijd aan het lezen en analyseren van klassieke filosofische teksten, andere zullen betrekking hebben op de Arabische filosofie en diversiteit in filosofie. Waaruit heeft de Griekse filosofische traditie aanleiding gegeven in andere contexten dan de westerse?

Derde jaar - In het eerste semester van het derde jaar kun je een minorprogramma van je eigen keuze volgen, waarmee je je kennis van een specifiek filosofisch onderwerp kunt verdiepen of kennis kunt maken met een andere discipline. Het laatste semester staat in het teken van het schrijven van je BA-scriptie. U kiest een onderwerp dat u van bijzonder belang vindt, in overleg met uw supervisor. In deze laatste fase pas je de kennis die je hebt opgedaan en de onderzoeksvaardigheden die je tot nu toe hebt geleerd, toe om een origineel werk te produceren waarin je je eigen filosofische opvattingen ontwikkelt.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over ... Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over 26,000 students from all over the world. Students and staff of 122 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Curious about student life at VU Amsterdam? Click here to ask our International Student Ambassadors. Lees Minder