Bachelor in digitaal zakendoen

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

De noodzaak voor de oprichting van een BSc in Digital Business is gebaseerd op het feit dat in de meeste bedrijfssectoren, zoals banken, detailhandel, hotels, muziek en boekingen, producten, diensten en marketing steeds digitaler zijn geworden. Deze digitale revolutie heeft de aard van deze bedrijfstakken en de manier waarop bedrijven concurreren en adverteren veranderd, maar ook de manier waarop ze hun producten prijzen. Toekomstige leidinggevenden en managers moeten zowel de economie, de bedrijfspraktijken als de kernelementen van de onderliggende technologie begrijpen.

De BSc in Digital Business heeft tot doel een toegangspoort te bieden voor studenten met een "globaal ondernemende mentaliteit" voor internationale carrières in gedigitaliseerde bedrijven van de 21e eeuw. Dit unieke programma zal een van de weinige ter wereld zijn waarin studenten zich zullen concentreren op het leren beheren van digitale systemen en hoe ze deze systemen kunnen gebruiken om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen, om complexe en diverse teams te begeleiden bij digitale projecten, en tot slot, hoe je nieuw talent rekruteert. Meer specifiek heeft de Bachelor in Digital Business tot doel:

 • Bied theoretische en praktische kennis om studenten in staat te stellen digitale bedrijven te beheren en te opereren in de hedendaagse digitale omgeving.
 • Laat studenten kennismaken met het belang van digitale marketing voor digitale bedrijven en stel hen in staat digitale marketingtools te gebruiken om een marketingstrategie op te bouwen.
 • Ontwikkel kennis in het gebruik van nieuwe technologieën, software, webapplicaties en digitale communicatienetwerken.
 • Bied inzicht in de digitale transformatie van bedrijven en hoe de hedendaagse politieke, economische en sociale context digitale bedrijven beïnvloedt.
 • Geef kennis in onderzoeksmethoden en technieken die nuttig zijn om onderzoeksprojecten en onafhankelijk onderzoek te ontwikkelen.
 • Presenteer en leg de principes uit van bedrijfsbeheer, wereldwijd ondernemerschap, financiën en boekhouding, studenten uit te rusten met vaardigheden voor het werken in digitale zaken of het creëren en runnen van hun eigen digitale bedrijf.
 • Leg de risico's uit die verband houden met cyberbeveiliging en geef kennis over hoe ze op een veilige manier kunnen werken.
 • Ontwikkel de professionele vaardigheden en het ethische gedrag van studenten terwijl ze hen in staat stellen effectief in groepen te werken, diversiteit respecteren, duidelijk communiceren met anderen, zelfmanagement ontwikkelen en oplossingen bieden voor echte problemen.

Leerresultaten

Na het behalen van de BSc in Digital Business wordt van de studenten verwacht dat ze:

 • PLO1: Verkrijg theoretische en praktische kennis op het gebied van digitale zaken en begrijp de moderne trends van de digitale bedrijfstransformatie.
 • PLO2: competenties behalen in de analyse van de digitale bedrijfsstrategie, leiderschap en financiering, en de hedendaagse politieke, economische en sociale context van de digitale bedrijfsomgeving begrijpen.
 • PLO3: Begrijp en implementeer sleutelconcepten met betrekking tot digitale marketing, waaronder consumentengedrag, e-commerce marketing en social media marketing.
 • PLO4: analyseren, ontwerpen en beheren van systemen die worden gebruikt door digitale bedrijven; computers, databases, big data en communicatienetwerken.
 • PLO5: Kennis verwerven in het toepassen van ICT-methoden en -tools, en computerprogramma's implementeren, beheren en onderhouden die worden gebruikt door digitale bedrijven.
 • PLO6: Kennis ontwikkelen in onderzoeksmethoden en onderzoeksprojecten uitvoeren over relevante onderwerpen en kwesties.
 • PLO7: Begrijp en gebruik digitale technologie en architectuur bij het runnen van een digitaal bedrijf en erken het belang van ontwrichtende technologieën, webapplicaties en softwarebeheer, inclusief digitale zakelijke kwesties van cyberbeveiliging.
 • PLO8: Communicatieve vaardigheden ontwikkelen, zowel mondeling als schriftelijk, om effectief te communiceren met klanten en leveranciers, en de vereisten, specificaties en het ontwerp van producten of diensten te communiceren.
 • PLO9: Werk effectief samen in diverse groepen en werk als lid van een team in real-life probleemoplossende problemen.
 • PLO10: Begrijp de belangrijke rol van professioneel en ethisch gedrag in de zakenwereld en digitale bedrijven.

social media, icon, hand

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de BSc in Digital Business, moeten kandidaten beschikken over een Secondary School Certificate met een cijfer van niet minder dan 14/20 of gelijkwaardig, of een International Baccalaureate Diploma met minstens 26 punten, of een ander gelijkwaardig diploma secundair onderwijs. De algemene toelatingscriteria zijn gebaseerd op het type en de kwaliteit van eerdere studies, het cijfer behaald in eerdere studies en de geschiktheid van de kandidaat voor de aangevraagde BSc in Digital Business.

De programmacoördinator wordt actief betrokken bij de beoordeling van aanvragen en zijn goedkeuring is vereist voordat een student wordt toegelaten tot de Bachelor in Digital Business.

Een student die de Bachelor in Digital Business aanvraagt, moet de volgende documenten indienen:

 • Aanvraagformulier
 • ID / paspoortkopie
 • Secondary School Leaving Certificate
 • Engelstalig certificaat
 • Twee pasfoto's

Onderwijs-, leer- en beoordelingsmethoden

De bachelormethodiek omvat een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges, seminars, tentamens, projecten, presentaties, opdrachten, case-study applicaties en onafhankelijk onderzoek. Bovendien is het ontworpen om een academische ervaring te bieden die verder gaat dan die van het traditionele klaslokaal, waarbij de informatiestroom voornamelijk van de instructeur naar de student gaat. De bedoeling van de Bachelor in Digital Business is dat elke deelnemer door actieve deelname aan de leerprocedure een bijdrage levert aan het onderwijs van de hele klas. De BSc in Digital Business volgt een studentgerichte strategie op basis van een mix van verschillende technieken voor actief leren, met als doel real-life scenario's en theoretische kennis in te bedden in de kern van de activiteiten van de bachelor om studenten uit te rusten met de nodige professionele vaardigheden en up-to-date kennis op het gebied van digitaal zakendoen. Om deze reden zijn formatieve beoordelingen (niet beoordeeld) en simulatiespellen opgenomen en in kaart gebracht in elke syllabus. Daarnaast is de BSc in Digital Entrepreneurship opgenomen in het NUP-initiatief getiteld Neapolis Experiential Studying Tasks-NEST, dat streeft naar het bouwen van de summatieve opdrachten in samenwerking met ons externe netwerk van bedrijven en organisaties. Bovendien wordt de leerervaring verbeterd door te werken aan simulatiegames om de reële behoeften van digitale bedrijven te begrijpen.

30% of 40% van het eindcijfer van de studenten in elke cursus komt overeen met hun prestaties in de tussentijdse beoordeling en andere interactieve beoordeelde activiteiten, terwijl 60% of 70% - respectievelijk met tussentijdse beoordeling - overeenkomt met hun prestaties in de eindexamens. Om een voldoende te halen in een cursus, moeten studenten een voldoende halen (dwz 50% of hoger) in alle beoordelingscomponenten.

Programmastructuur

De totale duur van studies in BSc in Digital Business is acht academische semesters. Elke cursus duurt een academisch semester. Voor het succesvol afronden van hun studie moeten studenten in totaal 240 ECTS behalen.

Planning

De BSc in Digital Business is als volgt opgebouwd:

Semester 1

 • ECON101 Principes van micro-economie
 • BUSN100 Inleiding tot het bedrijfsleven
 • MATH103 Inleiding tot de wiskunde
 • CS111 Inleiding tot informatica
 • CS112 Programmeerprincipes I

Semester 2

 • CS124 Beheer van informatiesystemen
 • BUSN203 Zakelijke financiën
 • STAT103 Statistieken I
 • BUSN104 Principes van marketing
 • ECON102 Principes van macro-economie

Semester 3

 • DBA201 Digital Business
 • DBA202 Digitale economie
 • BUSN207 Marketingbeheer
 • BUSN301 Human Resource Management
 • CS233 Lineaire algebra

Semester 4

 • ACCN203 Financiële analyse en bedrijfswaardering
 • BUSN103 Bedrijfsrecht
 • CS232 Communicatienetwerken
 • BUSN303 Beheer van kleine bedrijven
 • BUSN412 Onderzoeksmethoden

Semester 5

 • BUSN302 Consumentengedrag
 • DBA304 Digitaal leiderschap
 • DBA301 Disruptive Technologies
 • DBA306 Beheer van sociale media
 • ACCN401 Corporate Governance & Business Ethics (keuzevak)
 • DBA205 Trading Technology (keuzevak)

* In het 5e semester moeten studenten een van de twee keuzevakken kiezen.

Semester 6

 • DBA303 Digitale marketing
 • DBA305 Digitalisering van ondernemerschap
 • DBA302 Global Enterprise: cultuur, management en digitalisering
 • CS363 Principes van cyberbeveiliging
 • CSE05 Data Science en Big Data (keuzevak)
 • CSE03 Distributed Ledger Technologies (keuzevak)
 • CS352 Software Project Management (keuzevak)

* In het 6e semester moeten studenten een van de drie keuzevakken kiezen.

Semester 7

 • DBA404 E-commerce
 • BUSN401 Bedrijfsstrategie
 • DBA403 Social Media Marketing
 • BUSN408 Zakelijke besluitvorming (keuzevak)
 • DBA401 Entrepreneurship Finance (keuzevak)
 • BUSN411 plaatsing (keuzevak)

* In het 7e semester moeten studenten kiezen voor BUSN411 of de andere twee keuzevakken.

Semester 8

 • BUSN408 Projectbeheer
 • DBA403 Webapplicatietechnologieën
 • DBA401 Digital Innovation Management
 • BUSN411 Proefschrift
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Neapolis University in Cyprus is a young yet dynamic, fast-growing university operating since 2010 in the heart of the charming town of Pafos, on the west coast of the island of Cyprus, offering under ... Lees meer

Neapolis University in Cyprus is a young yet dynamic, fast-growing university operating since 2010 in the heart of the charming town of Pafos, on the west coast of the island of Cyprus, offering undergraduate, graduate, and Ph.D. programs in both Greek and English. Enrolling at Neapolis University in Cyprus enters students into a high standard, stimulating, and enjoyable environment. The biggest advantage of Neapolis is the quality and dedication of its faculty, most of whom have considerable experience teaching and doing research in European and American Universities. Based on such faculty and on an ambitious strategy, it is quickly becoming one of the best private universities in Cyprus. Lees Minder