Bachelor of Art Safety Management

Algemeen

24 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

In de bacheloropleiding " Safety Management" (BA) staat de kwalificatie voor een interdisciplinair georiënteerd, ondernemend denken centraal. Het doel is om het huidige en langdurige zeer relevante onderwerp 'veiligheid' vanuit verschillende perspectieven toepassingsgericht te benaderen.

Veiligheid is een centraal thema geworden van moderne samenlevingen in het licht van de vele actuele risico's, bedreigingen en bedreigingen zoals terrorisme, dagelijkse criminaliteit of natuurrampen. Allereerst is het een publiek goed dat onder de verantwoordelijkheid van de staat valt te beschermen. Het veelvoud en de complexe kwetsbaarheid enerzijds en de gevoeligheid voor het behoud van materiële en immateriële waarden en goederen anderzijds, maken van de veiligheid een privéartikel dat in toenemende mate in vraag is.

Daarom is de behoefte aan expertise op het gebied van beveiligingsmaatregelen toegenomen, hetgeen zowel binnen de bedrijven zelf als door de inzet van gespecialiseerde beveiligings- en beveiligingsdiensten moet worden gerealiseerd. In de loop van de privatisering van staats- en gemeentelijke taken wordt deze behoefte ook erkend en geëist door tal van openbare instellingen.

In antwoord op deze grote vraag is er een groeiende markt voor beveiligingsprofessionals en de behoefte aan professioneel personeel, ook op managementniveau. Het moet gekwalificeerd zijn om verantwoordelijk te zijn voor het bouwen en handelen in de beveiligingsarchitectuur van bedrijven en organisaties. De hiervoor benodigde competenties kunnen alleen op managementniveau worden verworven via een passende universitaire graad.

Doelstellingen van de bachelorstudie "Safety Management (BA)"

De DIPLOMA University-bacheloropleiding "Security Management" (BA) bereidt de toekomstige beveiligingsmanagers voor op hun veelzijdige taken in de beveiligingsindustrie en in bedrijfsveiligheid. Door dit te doen, leert hij ze de vereiste zakelijke, sociale en juridische vaardigheden en geselecteerde technische kennis.

De studenten zullen kunnen werken in de verschillende beroepsdomeinen van private en publieke veiligheid in leidinggevende functies of als zelfstandige, omdat zij de wetenschappelijke basis kennen van de deelnemende disciplines en de instrumenten voor veiligheidsbeheer veilig kunnen toepassen. Ze kunnen vanuit een zakelijk oogpunt beveiligingsstrategieën voor verschillende activiteitsdomeinen in de beveiligingsindustrie analyseren en plannen.

Modules en evenementen

De opleiding volgt een concept waarbij enerzijds vakgerelateerde onderwerpen systematisch worden opgebouwd en aangeleerd, anderzijds nemen de specialisaties en de praktische delen toe naarmate de studieduur langer wordt. De verworven inzichten vloeien aan het einde van het onderzoek over in de toepassingsgerichte studie-inhoud.

Naast methodologische fundamenten, communicatie en zakelijk Engels worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Veiligheid en risico - politieke en sociale context
 • Foundations of Business Administration
 • Juridische basis van de beveiligingsindustrie
 • Veiligheid in de context van de economie
 • Information Security Management
 • Human Resource Management
 • Financieel en kostenbeheer
 • Toegepast beveiligingsbeheer
 • corporate management
 • Misdaad en samenleving
 • Verdere aspecten van technische veiligheid
 • veiligheidsoperaties

specialisatie

Daarnaast een van de keuzemodules

 • Zakelijke beveiliging
 • Beveiliging communicatie en consulting

gekozen worden. Beide toepassingsgebieden zijn in de praktijk gewild en maken professioneel gebruik mogelijk in verschillende huidige actieterreinen op het gebied van beveiliging.

Carrière - Je carrièremogelijkheden na het afstuderen

De behoefte aan beveiligingsexpertise is toegenomen. In antwoord op deze grote vraag is er een markt voor beveiligingsprofessionals, en met name de behoefte aan professioneel managementpersoneel. De trend naar de globalisering van de Duitse economie en de toenemende gevoeligheid voor risico's en gevaren van ondernemersactiviteiten en de gelijktijdige intrekking van overheidsbeschermingsmaatregelen zullen het beroep van beveiligingsmanager in de toekomst nog belangrijker maken.

Beveiligingsgerelateerde taken worden uitgevoerd door academisch opgeleide beveiligingsmanagers op drie belangrijke activiteitsdomeinen: in de beveiligingsindustrie, in bedrijfsveiligheid en in de beveiliging van autoriteiten en organisatie (BOS).

Naast tal van technische beroepen (bijv. IT-beveiligingsbeheer) zijn activiteiten als onafhankelijke beveiligingsadviseurs, beveiligingsfunctionarissen, verzekeraars, recherchebureaus en kredietbureaus mogelijk als interessante vakgebieden.

De opleiding kwalificeert de afgestudeerden als verantwoordelijk voor alle functies van private en openbare veiligheid:

 • op de verschillende gebieden van de beveiligingsdienstindustrie (bijvoorbeeld eigendommen en gewasbescherming, geld- en waardetarieven, escorte en persoonlijke bescherming, luchthavenbeveiliging),
 • in het eigen veiligheidsgebied van ondernemingen en middelgrote ondernemingen, zowel in de centrale bedrijfsveiligheid als in een locatiebeveiliging (in het bijzonder handel, industrie, transport, financiën, toerisme en vooral kritieke infrastructuur),
 • in consulting- en verzekeringsmaatschappijen en op aangrenzende werkterreinen binnen grote bedrijven (monitoring, personeelsbeoordeling, compliance, kwaliteit en transportveiligheid, enz.),
 • in internationaal actieve of exportgerichte bedrijven,
 • in instellingen (bijv. verenigingen, non-profitbedrijven, gemeenten),
 • bij federale en staatsautoriteiten met speciale beveiligingstaken (bijv. openbare-orde-kantoren, havenveiligheidsautoriteiten), waarvoor geen speciale carrière-opleiding (politie) vereist is.

De succesvolle graad leidt tot de academische titel van Bachelor of Arts (BA) Beveiliging Management en geeft recht op een volgende masteropleiding, bijvoorbeeld de opeenvolgende opleiding "Business and Law" - majoring in Management of Business Law - of "Business Law with International Aspects" (LL.M. ) aan de DIPLOMA University, waar de management- of juridische kennis verder kan worden ontwikkeld. Vervolgens kan een doctoraat worden gedaan.

In het geval van een beroepsactiviteit kan een masteropleiding voor voortgezet onderwijs, bijv. "General Management" (MBA), worden voltooid aan de DIPLOMA-universiteit.

normaal periode

Afstandsonderwijs: 7 semesters (180 ECTS)

De feitelijke studieperiode kan gedurende maximaal vier semesters gedurende de standaard studieperiode kosteloos worden verlengd.

basislijn

Altijd in het wintersemester (oktober) en het zomersemester (april).

accreditatie

Deze opleiding bevindt zich momenteel in het accreditatieproces van het accreditatiebureau AHPGS.

collegegeld

Beheer van afstandsonderwijs: € 247,00 / maand (totaalbedrag € 11.039,00 inclusief eenmalig examengeld van € 665,00).

studie vorm

Afstandsonderwijs met echte aanwezigheidsevenementen in geselecteerde studiecentra van de DIPLOMA-universiteit en in virtuele vorm (echte aanwezigheidsfasen worden hier vervangen door interactieve virtuele cursussen). Afstandsonderwijs vindt plaats tussen zelfstudie met studieprogramma's en volledige zaterdagseminaries (ongeveer 12-14 zaterdagen per semester) in een van onze geselecteerde landelijke studiecentra of online in de "virtuele collegezaal" van de DIPLOMA Online Campus.

toelatingseisen

Algemene universitaire toegangskwalificatie of Fachhochschulreife of geslaagd voor het masterexamen of volgens de verordening betreffende de toegang van beroepsonderwijs tot de universiteiten in de deelstaat Hessen, dwz voltooiing van een professionele ontwikkelingsopleiding van ten minste 400 uur, een technische school of een beroeps- of administratieacademie of een eindexamen in een door de staat erkend opleidingsberoep gevolgd door ten minste 2 jaar dienstverband en een afzonderlijk toelatingsexamen voor de universiteit.

Neem voor meer informatie over speciale kwalificaties contact op met DIPLOMA Hochschule. Kandidaten die niet aan de bovengenoemde vereisten voldoen, kunnen de cursus aanvankelijk als gastauditors volgen als de toegangsautorisatie binnen het maximum ligt. 2 semesters wordt bereikt.

Voor buitenlandse graden moet gelijkwaardigheid voor toelating worden aangetoond.

statements

Bachelor of Arts (BA)

Afgestudeerden ontvangen een bachelor's degree en diploma, evenals een Diploma Supplement geschreven in het Engels en een transcript of records, die hen internationaal identificeren als academici met een bachelor's degree.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

The DIPLOMA University is a privately run, state recognized university of applied sciences located in the picturesque medieval city of Bad Sooden-Allendorf in North Hesse. The notation Bad identifies ... Lees meer

The DIPLOMA University is a privately run, state recognized university of applied sciences located in the picturesque medieval city of Bad Sooden-Allendorf in North Hesse. The notation Bad identifies the city as a recognized spa destination with a long tradition in medical wellness and health treatment. Besides the main campus there are notable campus extensions in more than 25 cities in Germany and one in Italy. Lees Minder
Bad Sooden-Allendorf , Aalen , Baden-Baden , Berlijn , Bochum , Bonn , Friedrichshafen , Hamburg , Hannover , Heilbronn , Kaiserslautern , Kassel , Kitzscher , Magdeburg , Mainz , Mannheim , München , Ostfildern , Würzburg , Regenstauf , Neurenberg , Wiesbaden , Wuppertal , Duitsland online + 23 Meer Minder