Bachelor of Arts (Honours) in taalkunde en vertaling

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Het programma is geherstructureerd van de BA (Hons) in Chinese en tweetalige studies. Studenten kunnen rechtstreeks worden toegelaten tot de nieuwe BA (Hons) in taalkunde en vertaling in plaats van via de brede discipline van taal, cultuur en communicatie.

Doelstellingen van het programma

 • Om taal- en kennisprofessionals op te leiden voor onze kennisrijke en sterk verbonden wereld, met een speciale focus op tweetaligheid en drietaligheid;
 • Om onze afgestudeerden te voorzien van zeer geavanceerde communicatieve vaardigheden, met name culturele en domeinsensitiviteit in interculturele en bedrijfscommunicatie; interpersoonlijke vaardigheden en empathie in face-to-face communicatie en via digitale media; en de technologische knowhow om de huidige en toekomstige nieuwe media onder de knie te krijgen;
 • Onze afgestudeerden uitrusten met een algemene kennis van onderliggende concepten en beroepsspecifieke geletterdheid en vaardigheden in taalkunde, spraakwetenschappen, vertalen en tolken, en bedrijfscommunicatie; en
 • Onze afgestudeerden uitrusten met competentie in het omgaan met data-analyse voor taalinhoud, en het vermogen om relevante trends en informatie uit grote linguïstische gegevens te extraheren en te destilleren om aan de behoeften van de samenleving te voldoen.

Kenmerken

 • De gecombineerde sterke punten van taalkunde en vertaling benutten om een synergie van theorieën, toepassingen en professionele training te creëren; en
 • gebruik te maken van geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om taalprofessionals voor te bereiden op digitale toepassingen in een breed scala van taalgerelateerde beroepen (bijv. automatische vertaling / tolken, automatische hulpmiddelen voor tekst- en spraakverwerking).

141996_pexels-photo-5238117.jpeg

Instructiemedium

Engels en Chinees *

* Putonghua standaard; Kantonees wordt alleen gebruikt in keuzevakken in de Kantonees taal

leerplan

Kredietvereisten

De algemene kredietvereisten voor BALT zijn als volgt:

Deel I - Algemene universitaire vereisten (GUR) 30 studiepunten
Deel II - Discipline-specifieke vereisten (DSR) 75 studiepunten + 3 opleidingspunten
Deel III - Minor of vrije keuzevakken 18 studiepunten
Kredietvereiste voor afstuderen 123 studiepunten + 3 opleidingspunten

Academische Pathways die studenten kunnen volgen:

 • Grote en minor / vrije keuzevakken
 • Single Discipline Major

Verplichte vakken (18 vakken + 3 trainingspunten) Keuzevakken (met uitzondering van vakken in Minor Japans en Minor Koreaans binnen CBS)
 • Inleiding tot vertalen
 • Inleiding tot de taalkunde
 • Work-Integrated Education (WIE)
 • Inleiding tot tweetalige communicatie
 • Academisch en technisch Chinees schrijven
 • Inleiding tot modern Chinees
 • Inleiding tot tolken
 • Consecutief tolken
 • Vertaling voor bedrijfscommunicatie
 • Vertaling voor de media in het digitale tijdperk
 • Programmering en gegevensanalyse voor taalstudies
 • Semantiek: betekenis in taal
 • Geluiden en geluidssystemen van taal
 • Pragmatiek: taal in gebruik
 • Project in taalstudies
 • Vertaalstudies, vergelijkende en contrastieve studies van Chinese en Engelse grammatica
 • Engels voor gevorderd academisch schrijven
 • Bedrijfscommunicatie: theorie en praktijk
 • Interculturele communicatie in zakelijke context
 • Vertaling voor wetenschap en technologie
 • Vertaling voor juridisch werk
 • Simultaanvertaling
 • Literaire vertaling
 • Vertaalkritiek
 • Taal en maatschappij
 • Soorten Chinees
 • Kantonese taalkunde
 • Fundamentals of Computational Linguistics
 • Syntaxis
 • Fonetiek en Fonologie
 • Corpus en taaltechnologie voor taalstudies
 • Geavanceerde Putonghua-communicatieve vaardigheden
 • Psycholinguïstiek
 • Taal, cognitie en hersenen
 • Taalverwerving
 • Analyse van taalvoorbeelden: klinische implicaties
 • Communicatiestoornissen bij kinderen en speciale onderwijsbehoeften
 • Communicatiestoornissen gedurende de hele levensduur
 • Taal- en spraakproductie: anatomische en fysiologische perspectieven
 • Technieken in taalwetenschappen
 • Statistieken voor taalstudies
 • Basisbeginselen programmeren
 • Data structuren

Carriere vooruitzichten

Met hun hoge taalvaardigheid en competentie in technologie kunnen BALT-afgestudeerden een loopbaan ontwikkelen in verschillende beroepen, lokaal en in het buitenland, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Taalkundig onderzoek
 • Spraakwetenschappen +
 • Vertalen, tolken
 • Administratie en management
 • Onderwijs
 • Bedrijfscommunicatie
 • Analyse van taalgegevens
 • Creëren en bewerken van digitale / sociale media-inhoud
 • Sociaal / culturele analyse
 • Bewerken en publiceren
 • Openbare dienst
 • Marketing en verkoop

+ Verdere studie, zoals een Master of Logopedie in CBS of een ander erkend programma, moet worden gevolgd om een erkend logopedist in Hong Kong te worden.

Toegangsvereisten

PolyU verwelkomt sollicitaties van gekwalificeerde kandidaten van over de hele wereld. De volgende richtlijnen zijn bedoeld ter referentie van studenten die op basis van niet-lokale kwalificaties toelating tot PolyU willen aanvragen. Kwalificaties die hieronder niet worden gevonden, worden per geval bekeken.

GCE A-niveau / Internationaal A-niveau

GCE Advanced Level of International Advanced Level met passen in 3 AL, OR 2 AL en 2 AS, vakken

(Dit zijn slechts de minimale geschiktheidscriteria. Aanvragers die worden toegelaten, behalen doorgaans ten minste BBB in 3 AL-vakken.)

Internationaal baccalaureaat (IB)

Een minimumscore van 24 met ten minste graad 4 in 2 vakken van hoger niveau

(Dit zijn slechts de minimale geschiktheidscriteria. Aanvragers die worden toegelaten, behalen doorgaans een score van 30 of hoger, inclusief bonuspunten.)

SAT Reasoning Test / ACT / Advanced Placement Test / SAT Subject Tests

Een middelbare school (afstudeer) diploma (niet-Chinees curriculum) en een van de volgende:

 • een totale score van 1190 in de SAT Reasoning Test; of
 • een samengestelde score van de American College Test (ACT) van 24;

en

 • graad 3 in twee Advanced Placement (AP) vakken; of
 • een score van 600 in twee SAT Subject Tests

[Er wordt afgezien van de Engelse taalvereiste voor degenen die een score van 590 of hoger behalen in het op bewijzen gebaseerd lezen en schrijven in de SAT]

Kandidaten met goede resultaten in het GCE A-level / International A-level of International Baccalaureate (IB) kunnen bij toelating tot het 4-jarige curriculum tot 25% kredietoverdracht krijgen.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een interview, vergezeld van een mogelijke schriftelijke test in het Engels en Chinees, om hun potentieel / geschiktheid voor toelating tot het programma te evalueren en om hun communicatieve vaardigheden en interesse in het vakgebied te onderzoeken.

getuigenissen

Mijn vier jaar studeren in het BACBS-programma was erg vruchtbaar. Ik kreeg veel ontwikkelingskansen op meerdere academische gebieden en op verschillende locaties over de hele wereld. Het cursusontwerp van de BACBS is zowel solide als flexibel. Ik koos ervoor om me te concentreren op vakken die verband houden met taalkunde en spraakwetenschappen, terwijl ik ook enkele vertaal- en communicatievakken volgde en een minor informatica volgde.

De faculteitsleden van het CBS zijn zeer positief over studenten die geïnteresseerd zijn in onderzoek. Ik heb tijdens mijn studie verschillende onderzoeksassistentschappen voltooid, wat erg handig was toen ik me aanmeldde voor postdoctorale programma's. Ik had ook het geluk dat ik mijn afstudeerproject op verschillende internationale en regionale conferenties heb gepresenteerd, waardoor ik in contact kwam met de internationale taalonderzoeksgemeenschap en mijn nieuwsgierigheid naar onderzoek werd gestimuleerd. Mijn bachelorstudie omvatte ook een uitwisselingssemester in Singapore, twee zomerstages in Peking en Moskou en een 10-daagse stagereis naar New York.

Ik ben erg dankbaar voor deze nederige ervaringen, die mijn kijk op de wereld hebben verruimd. Er zijn inderdaad talloze manieren om uw universitaire leven in het BACBS-programma te plannen, en de mogelijkheden zijn er in overvloed als u graag op onderzoek uit gaat.

Luo Jin (afgestudeerd 2017)Mijn vier jaar bij CBS waren maar al te kort maar onvergetelijk. Hoewel veel afgestudeerden zich verloren en ongemakkelijk voelen op hun nieuwe werkplekken, heeft CBS me goed toegerust om een veelzijdige professional te worden die nieuwe uitdagingen aankan. Het belangrijkste is dat we zeer vriendelijke en geduldige leraren hebben, die altijd behulpzaam zijn voor studenten in nood en talloze mogelijkheden bieden voor buitenlandse stages of uitwisselingsstudies (ik ging naar Osaka!).

In CBS leidt alleen het bestuderen van je dictaten niet tot goede cijfers, aangezien het curriculum is ontworpen om de basis te leggen voor het ontwikkelen van praktische vaardigheden zoals spreken in het openbaar en presentaties. De ervaring hier vormde voor mij een stevige basis om mijn carrière als financieel PR-professional te ontwikkelen, wat vereist dat je goed uitgerust bent met zowel spreek- als schrijfvaardigheid en het vermogen om te multitasken. Het belangrijkste is nauwkeurig tijdmanagement, dat je niet uit boeken kunt leren, maar door ervaring moet ontwikkelen! Deze vaardigheden zijn inderdaad niet alleen toepasbaar op communicatiegerelateerde carrières, maar ook zeer nuttig in allerlei soorten banen. CBS gaf me een platform om niet alleen mijn essentiële talenkennis te ontwikkelen, maar ook om mijn vaardigheden aan te scherpen, waardoor ik de mogelijkheid kreeg om mijn eigen carrière verder te ontwikkelen en mijn eigen diverse mogelijkheden in het leven te verkennen.

Samenvattend ben je in het begin misschien een blanco vel papier, maar in vier jaar tijd bij CBS word je je eigen schatkaart.

Lum Chun Fu (afgestudeerd 2017)

Als ik terugkijk op mijn vierjarige reis als student van BACBS, ben ik blij deel uit te maken van een gezin dat getuige was van mijn groei en verbetering.

Het BACBS-programma biedt een gevarieerde keuze aan disciplines, waaronder tweetalige bedrijfscommunicatie, taalkunde en vertaling en tolken, en ook professionele kennis en praktische vaardigheden op deze specifieke gebieden. Al mijn waardevolle leerervaringen hebben me voorzien van verbeterde tweetalige taalvaardigheid en mijn begrip van de centrale rol van cultuur in communicatie. De kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan, hebben me geholpen me volledig aan te passen aan een werkomgeving, waarin een goede taalvaardigheid onmisbaar is.

Het programma biedt ook mogelijkheden voor ervaringen in het buitenland. In mijn derde jaar ging ik als uitwisselingsstudent naar Denemarken. Ik heb vrienden gemaakt van over de hele wereld en mijn horizon aanzienlijk verbreed. Dit was een van de meest onvergetelijke ervaringen van mijn leven, en ik ben dankbaar dat de universiteit mij zo'n waardevolle kans heeft geboden.

Yvonne Wong (afgestudeerd 2017)


De PolyU-campusgemeenschap is gebouwd op warmte en genegenheid. Van deelname aan de oriëntatieprogramma's van de faculteit tot deelname aan activiteiten van verschillende studentengroepen, en via de grote familie van het Student Ambassador-programma, heb ik vrienden voor het leven gemaakt en veel behulpzame klasgenoten ontmoet. We delen onze ups en downs en helpen elkaar als we met moeilijkheden te maken hebben.

Het hele jaar door ben ik ondergedompeld in een multiculturele omgeving met klasgenoten van over de hele wereld, zoals Oostenrijk, Italië, Singapore en Taiwan. Door deel te nemen aan de International Summer School en vrijwilligerswerk te doen in het Buddy-programma voor inkomende uitwisselingsstudenten, heb ik verschillende kansen gehad om mijn communicatieve vaardigheden te gebruiken en onze culturele verschillen te omarmen. PolyU is een uitstekende plek voor professionele ontwikkeling. Het Speech and Language Science Laboratory op onze afdeling is uitgerust met de modernste faciliteiten en uitstekend geschikt voor het uitvoeren van verschillende taalkundige experimenten.

Ik ben er zeker van dat studeren aan zo'n goed uitgeruste en vrolijke universiteit me zal helpen om een veelzijdig toekomstig talent te worden.

Lee Tsz Ching, Coco

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

With 80 years of proud tradition, PolyU is a world-class research university, ranking among the world’s top 100 institutions. The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) is a home for educating think ... Lees meer

With 80 years of proud tradition, PolyU is a world-class research university, ranking among the world’s top 100 institutions. The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) is a home for educating thinkers, communicators, and discoverers in delivering positive impact. We are committed to training tomorrow’s leaders today, through a professionally-oriented education that delivers graduates unrivaled placements to thrive in businesses and industries. We strive for inter-disciplinary research and impactful innovations for discoveries to solve real-world challenges. Our researchers are developing breakthrough ideas, fostering sustainability, lifting economic outcomes, and improving communities’ lives for the benefit of Hong Kong, the nation, and the world. Lees Minder