Bachelor of Arts in Archaeology, Cultural Heritage and Museum Studies (HACHMS)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

doelstellingen

 • De afdeling wil een wereldwijd netwerk van professionele en samenwerkende organisaties en centra ontwikkelen en onderhouden.
 • Het zet zich ook in voor de productie van onderwijs- en opleidingsmodules en om dergelijk educatief materiaal beschikbaar te stellen in verschillende formaten, waaronder multimedia, voor het publiek, professionals en andere tertiaire instellingen.
 • De afdeling hoopt deze visie te bereiken door onderzoek en onderzoek in Afrikaanse en wereldwijde erfgoed en cultuur, Afrikaanse en wereldvoorbeelden, historische archeologieën, musea en culturele instellingen.

Toelatingseisen

 • Een kandidaat moet ten minste vijf `O 'Level-passen hebben behaald, waaronder Engelse taal en geschiedenis. Een pass in de wiskunde op 'O' niveau 'zal een extra voordeel zijn.
 • Een kandidaat moet ook een voldoende hebben behaald in de geschiedenis op 'A'-niveau en ten minste EEN van de volgende vakken of het equivalent daarvan: Shona, Ndebele, Geography of Mathematics, Physics, Chemistry, Computer Science

Carriere vooruitzichten

De opleiding bereidt studenten voor op loopbaanmogelijkheden in musea, cultureel erfgoed, wereldwijd erfgoed en niet-gouvernementele organisaties, culturele ontwikkelingsplanning en overheidsdiensten.

Algemene bepalingen

1) De opleiding bestaat uit 136 studiepunten waarvan ten minste 60 procent afkomstig is van de afdeling waaronder het diploma wordt verleend.

2) De opleiding biedt kern- en keuzemodules op elk niveau.

 • Op elk niveau, met uitzondering van niveau 3, moet een student zich aanmelden voor 6 kernmodules en 4 keuzemodules van andere afdelingen binnen de faculteit en buiten de faculteit.
 • Normaal gesproken zal een kandidaat, wanneer het een vereiste module betreft, verplicht zijn om het te passeren alvorens hogere modules te nemen.
 • Elke module aangeboden op de afdeling draagt ​​in totaal 4 studiepunten. Een proefschrift zal twee modules waard zijn en een totaal van 8 studiepunten hebben. Werk gerelateerd leren zal worden onderzocht in drie modules met een totaal van 40 studiepunten.
 • Tijdens werkgerelateerd leren moet de student de regels van de Midlands State University naleven en zich ook houden aan de regels van de plaats waar deze is geplaatst.
 • Studenten kunnen worden verplicht om deel te nemen aan mondelinge examens voor bepaalde modules die worden aangeboden in de opleiding.
 • Dissertaties worden beoordeeld door examinatoren die zijn aangewezen door de examencommissie van de faculteit. Het proefschrift zal tussen 9000 en 10000 woorden zijn.

Beoordeling

 • Voor elke module, verwacht voor werkgerelateerd leren, zal het eindcijfer worden bepaald door een combinatie van permanente evaluatie- en examencijfers.
 • Permanente evaluatie vormt normaliter 25% van het examencijfer, terwijl het formele examen 75% bedraagt.
 • Archeologie, veldwerk en laboratoriumpraktijken, museumpraktijken en projecten voor cultureel erfgoedbeheer vormen 50% van de permanente evaluatie.
 • Een student die niet slaagt voor de eindbeoordeling voor werkgerelateerd leren, maar wel slaagt voor de component permanente beoordeling, kan binnen twee maanden worden toegestaan ​​zijn werk opnieuw in te dienen en opnieuw te worden beoordeeld. Het maximaal toegestane cijfer voor dergelijk verwezen werk is 50%. Een student die niet voldoet aan de vereiste datum voor het indienen van het eindrapport, wordt normaal gezien geacht het eindniveau te hebben gefaald.
 • In het geval van een proefschrift wordt het eindcijfer als 50% beoordeeld voor permanente evaluatie (presentatie van het project) en 50% voor het afstudeerproject.
 • Om toegelaten te worden tot universitaire examens, moet een kandidaat goedgekeurde studiemodules hebben voltooid, inclusief alle permanente evaluatie. Aanwezigheid van docenten, tutorials, practica in het laboratorium, goedgekeurde veldwerkcomponenten van bepaalde modules tellen mee voor de toelating van een kandidaat tot de universitaire examens.

Programmastructuur

NB. In elk semester moeten kandidaten zich aanmelden voor drie kernmodules van hun respectievelijke opleiding en twee modules uit de afdeling of een ander goedgekeurd equivalent van andere afdelingen in de faculteit of buiten de faculteit kiezen.

(Code) (Modulebeschrijving) (Credits)

Niveau 1 Semester 1

 • CHS 101 Inleiding tot cultuurhistorische studies 4
 • ARC 112 Afrikaanse Prehistorie 4
 • MUS 101 Inleiding tot de theoretische en praktische museologie 4
 • MUS 104 Collectiemanagement 4
 • CS 101 Basiscommunicatievaardigheden 4
 • HSC 115 Inleiding tot informatietechnologie 4

Niveau 1 Semester 2

 • MUS110 Inleiding tot archivering 4
 • ARC 101 Inleiding tot de theoretische en praktische archeologie 4
 • MUS 112 Beheer van archieven 4
 • CHS 104 Documentatie van culturele goederen 4
 • ARC 113 Prehistorie van zuidelijk Afrika 4
 • CS 102 Uitgebreide communicatie 4

Niveau 2 Semester 1

 • CHS112 Behoud van culturele goederen 4
 • ARC 204 Prehistorie van Zimbabwe 4
 • MUS 202 Instandhouding van museumcollecties 4
 • GS 201 Inleiding tot genderstudies 4
 • SVG 109 Basisprincipes en toepassingen van landmeten 4

Niveau 2 Semester 2

 • MUS203 Archivering Administratie 4
 • MUS204 Behoud en behoud van archieven 4
 • MUS206 Museummededeling 4
 • ARC111 Onderzoeksmethoden in de archeologie 4

Niveau 3 Werkgerelateerd leren

 • ARC 301 Work Related Learning Report 15
 • Rapport ARC 302 Academic Supervisor 15
 • ARC 303 Beoordelingsrapport werkgevers 10

Niveau 4 Semester 1

 • ARC 404 Archeologische laboratoriummethoden 4
 • CHS 411 Erfgoedbeheer en duurzame ontwikkeling 4
 • MUS 401 Beheer van informatiecentra 4
 • MUS 402 Museum Visitor Studies 4
 • MUS 414 Curatorschap 4

Niveau 4 Semester 2

 • ARC 403 Archeologie en geografische informatiesystemen 4
 • CHS 401 Interpretatie en presentatie van erfgoed 4
 • MUS 413 Beeldende en schone kunsten 4
 • ARC 420 proefschrift 8
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The idea of a University in the Midlands dates back to the foundation of the National University of Science and Technology when Gweru, which was identified as a possible site for a second university c ... Lees meer

The idea of a University in the Midlands dates back to the foundation of the National University of Science and Technology when Gweru, which was identified as a possible site for a second university campus in the country, lost its bid to Bulawayo. Lees Minder