Bachelor of Arts in Economics

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Economie

Welkom bij de afdeling Economie

Na zijn eerste studenten toegelaten te hebben in het academisch jaar 2014-15, wil onze afdeling een van de eerste rankings behalen in zowel onderzoek als onderwijs in het land.

Onze faculteit bestaat uit dynamische en gekwalificeerde wetenschappers, die elk een diploma hebben van internationale instellingen. Met de nieuwste methoden en technologie willen we onze studenten voorbereiden om leiders te worden in de nationale en internationale arena door hen de nodige achtergrond en kwalificaties te bieden

Dankzij de flexibiliteit in de cursusselectie en het cursusaanbod kunnen onze studenten niet alleen hun studieprogramma verrijken met vakken op andere gebieden dan Economie, maar ook de 4-jarige 240 ECTS-bacheloropleiding in 3 jaar afronden. . Daarnaast biedt onze afdeling 3 2-degree-programma's bij toonaangevende universiteiten, wat resulteert in een bachelordiploma van MEF en een masterdiploma in economie of financiën van een wereldwijde partner.

Afdeling Vereisten Economische Afdeling

Om de afstudeereis Economische Dienst af te ronden, moeten studenten aan de volgende vereisten voldoen.

 • Voltooi alle verplichte en keuzevakken in het curriculum (voltooi minimaal 240 credits)
 • Verkrijg het minimaal vereiste aantal studiepunten uit vier verschillende keuzecategorieën die hieronder worden uitgelegd.
  • Afdelingsvakken: Cursussen aangeboden door de afdeling Econ of aangeboden door een andere afdeling en gekwalificeerd als afdelingsvariant. Voor het afstuderen moet de student ten minste 40 departementale ECTS-credits behalen.
  • Niet-facultair: cursussen aangeboden door andere afdelingen. Voor het afstuderen moet de student ten minste 10 niet-departementale ECTS-credits behalen
  • Gratis keuzevakken: deze cursussen kunnen zowel tot departementale als niet-departementale cursuscategorieën behoren. Voor het afstuderen moet de student ten minste 45 gratis ECTS-punten behalen.
  • Keuzevakken Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen (HUM / SOC Vereist 100-Element): Cursussen die moeten worden gekozen uit een bepaalde pool van cursussen Humane en Sociale wetenschappen. Voor het afstuderen moet de student minimaal 2 vakken Geesteswetenschappen en Maatschappijwetenschappen afronden .
 • Voltooi twee verplichte stages, met een minimale letter D bij het afstuderen. De studentenstages zijn onderworpen aan goedkeuring door de stagecommissie.
 • Heb een GPA van ten minste 2,00 bij het afstuderen.

Programmadoelen

MEF University doelstellingen van de MEF University Economics Department undergraduate-programma zijn als volgt:

 • Het bieden van antwoorden om de nodige sociale en analytische vaardigheden te bieden voor het begrijpen van economische vragen.
 • Om zijn studenten uit te rusten met de nodige vaardigheden om succesvolle leiders te worden in zowel de publieke als de private sector.
 • Om studenten in staat te stellen zich te specialiseren in het gebied waarin ze geïnteresseerd zijn. In dit verband wordt een breed scala aan keuzevakken en een flexibel curriculum geboden, samen met fundamentele cursussen zoals macro-economie, micro-economie en econometrie.

Studentenuitkomsten

Na afronding van de economie-opleiding, zullen studenten in staat zijn om:

 • Erken en ontwikkel oplossingen voor economische problemen in persoonlijke en professionele omgevingen.
 • Begrijp en pas fundamentele economische concepten en theorieën toe op de dagelijkse beslissingsmechanismen.
 • Los complexe economische problemen op met behulp van de juiste tools en technieken.
 • Gebruik schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden effectief.
 • Neem initiatief in individueel en groepswerk, verwerf een doelgericht perspectief.
 • Sta open voor verandering en ontwikkeling, wees je bewust van wereldwijde relaties en conflicten.

Undergraduate Curriculum

113151_Skjermbilde2019-04-02kl.16.32.50.png113150_Skjermbilde2019-04-02kl.16.33.09.png113148_Skjermbilde2019-04-02kl.16.33.26.png113149_Skjermbilde2019-04-02kl.16.33.42.png

Stage

Er zijn twee verplichte stages, 4 weken en 6 weken, voor de studenten economie.

Erasmus Partners

MEF University ontving het Erasmus Charter voor hoger onderwijs (ECHE) in zijn eerste academische jaar en is een volwaardige deelnemer aan de nieuwe cyclus van Erasmus voor 2014-2020 genaamd Erasmus met uitwisselingsstudies en stages in het buitenland voor studenten, onderwijs- en opleidingsmobiliteit voor de docenten en personeel, en andere projecten zoals strategische partnerschappen. De Erasmus-partners van de economische afdeling zijn:

 • HEC Liege (België)
 • Universiteit van Minho (Portugal)
 • Witten / Herdecke University (Duitsland)
 • American University in Bulgaria (AUBG) (Bulgarije)

Werkgelegenheid Vooruitzichten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansen op werk voor onze afgestudeerden.

Sector

Hoe aanvragen?

Toepassing Criteria:

 • Aanvragers moeten afgestudeerden van de middelbare school zijn die gelijkwaardig zijn aan Turkse middelbare scholen, of in het laatste jaar van een dergelijke middelbare school. Kandidaten die hun middelbare schooldiploma nog niet hebben ontvangen, mogen alleen een voorwaardelijke toelating krijgen.
 • Aankomende studenten kunnen een acceptabel middelbaar diploma (die in het laatste jaar van de middelbare school, met hun cijfer), een internationaal diploma (zoals IB, Abitur enz.), Een nationale toelatingsexamen / universitaire toelatingsexamen score of een internationale toelatingsexamen aanvragen. toelatingsexamen score van de universiteit (zoals SAT, GCE, ACT). De volledige lijst van aanvaardbare diploma's / examens en hun minimumscores zijn beschikbaar op de website van de universiteit.

Online app:

Aanvragers moeten het online aanvraagformulier invullen. Aanvragers moeten de volgende documenten bijvoegen:

 • Kopie van de identiteitspagina van hun paspoort
 • Paspoortstijl (portret) -foto
 • Middelbaar schooldiploma (indien beschikbaar)
 • High school transcript
 • Elk erkend resultaat van de uitkomst / universiteitsexamen van de middelbare school, indien beschikbaar
 • Bewijs van Engelse taalvaardigheid, indien beschikbaar
 • Motivatie

Kennis van het Engels:

MEF University is een Engelse middelgrote universiteit. Alle programma's met uitzondering van de wet zijn 100% in het Engels. Het Law-programma is 30% in het Engels.

Studenten moeten hun Engelse taalvaardigheid aantonen voordat ze beginnen aan academische programma's. Het vereiste niveau van Engelse taalvaardigheid is gelijk aan TOEFL iBT 80. Alleen internationaal of nationaal erkende examens worden geaccepteerd als bewijs van bekwaamheid. De erkende examens en hun gelijkwaardigheid zijn de volgende:

 • TOEFL iBT: 80
 • PTE Academic: 67, CAE: C, CPE: C
 • UDS, KPDS, YDS (Turkse overheidsonderzoeken): 65

Aanvragers, die op het moment van aanmelding of universiteitsinschrijving geen aanvaardbaar bewijs van Engelse taalkennis hebben, zitten aan de MEF University English Language Placement and Proficiency Examination. Studenten die niet slagen voor het bekwaamheidsexamen moeten studeren in het voorbereidende programma van de Engelse taal van de MEF University totdat ze aan het vereiste niveau voldoen.

Kandidaten voor het Law-programma die geen native Turkish-sprekers zijn of afgestudeerden van het Turks middelbaar middelbaar onderwijs zijn verplicht om het bewijs van de Turkse taalvaardigheid te leveren (TÖMER C).

Acceptatiebeslissingen:

 • De acceptatiebeslissingen worden gegeven aan de aanvragers die voldoen aan de aanvraagcriteria op basis van de relatieve waarde van aanvragen. Aanvragers worden geïnformeerd over hun acceptatiebeslissing en een studiebeursaanbieding en gevraagd om hun intentie om zich in te schrijven te bevestigen met een aanbetaling van USD 250 op de bankrekening van de universiteit. De aanbetaling wordt meegerekend voor het collegegeld van het eerste semester, maar kan niet worden terugbetaald in geval van niet-inschrijving. Na betaling van de aanbetaling, wordt een officiële acceptatiebrief afgegeven. Geaccepteerde studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun studentenvisumaanvragen.

Universitaire inschrijving:

Geaccepteerde studenten zullen hun universitaire inschrijving maken op de data die de universiteit op haar website heeft aangekondigd. De volgende documenten zijn vereist voor universitaire inschrijving:

 • Origineel diploma van de middelbare school en de notariële Turkse vertaling als deze niet in het Turks of het Engels is uitgegeven
 • High School Diploma Equivalentiecertificaat van het Turkse ministerie van Onderwijs (of Educational Attaché van het Turkse consulaat)
 • Origineel van transcript van de middelbare school
 • Originele scorekaart van testscores (uitgang van de middelbare school / universiteit) gebruikt om de toepassing te ondersteunen, indien aanwezig
 • Fotokopieën van de paspoortgegevenspagina van de aanvrager en de pagina met het studentenvisum. Het studentenvisum is verplicht voor alle internationale studenten. Het kan worden verkregen bij een Turks consulaat in het land van de aanvrager door de acceptatiebrief te presenteren.
 • Fotokopie van de eerste zeven pagina's van de verblijfsvergunning (verkregen van het bureau van buitenlandse residentie)
 • 4 pasfoto's (4,5 x 6 cm) (genomen in de laatste 6 maanden, waarbij de persoon duidelijk is geïdentificeerd)
 • Ontvangst van collegegeldbetaling
 • Originele scorekaart met een erkend taalvaardigheidsexamen (indien beschikbaar)

Kandidaten die het inschrijvingsproces niet binnen de aangekondigde data afleggen of om de vereiste documenten te verstrekken, verliezen hun recht om te studeren aan de MEF University .

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has ... Lees meer

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has the ability to create global and local value-added with its distinctive educational model. Lees Minder