Read the Official Description

IPLE is de nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding International Politics, Law and Economics.
IPLE wordt volledig in het Engels gegeven en studenten kiezen voor het curriculum ' Internationale politiek en economie' of voor de ' Internationale politiek en wetgeving'. In het eerste geval zullen ze een breed scala aan vaardigheden en instrumenten verwerven voor de vergelijkende analyse van politiek en economisch beleid; in het laatste zullen zij zich verdiepen in internationale betrekkingen, waaronder internationaal en Europees recht, en de politieke geschiedenis van specifieke regio's in de wereld. Deze bacheloropleiding biedt verder de mogelijkheid om een breed scala aan praktische workshops bij te wonen en / of korte of lange stage-ervaringen op te doen.

Hieronder volgen de veel voorkomende cursussen van het drie jaar durende IPLE-programma:

1 ste jaar

 • Logica en kritisch denken
 • Hedendaagse geschiedenis
 • Geschiedenis van politieke theorieën
 • Publiekrecht
 • Vergelijkende sociale systemen
 • Politieke wetenschap
 • Micro-economie
 • Gegevensanalyse
 • Taalbeoordeling: Frans / Duits / Spaans / Italiaans

2 e jaar

 • Internationaal recht
 • Internationale relaties
 • Internationale macro-economie
 • Statistieken
 • Schrijf- en communicatievaardigheden

Hieronder volgen de cursussen behorende bij elk van de twee curricula , meestal onderwezen in het tweede en derde jaar van het programma :

 • Wiskunde
 • Sociale onderzoeksmethodologie
 • econometrie
 • Polimetrics
 • Geavanceerde data-analyse
 • Vergelijkende politieke systemen
 • Publieke economie
 • Modellen in politieke analyse
 • Internationale economie en beleid

 • Geschiedenis van internationale betrekkingen
 • Sociologie van globalisering
 • EU-wetgeving
 • Oorlogsstudies
 • Vergelijkend publiekrecht
 • Internationale mensenrechtenwetgeving of internationale handelswetgeving
 • Internationale politiek van Oost-Azië of staat en samenleving in het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten
 • Geschiedenis en politiek van de mondiale machten

Studenten moeten nog eens 12 studiepunten opnemen in keuzevakken (mogelijk vakken kiezen uit het andere curriculum), een stageperiode voltooien of een workshop bijwonen en een afsluitend essay schrijven.

Raadpleeg onze website voor meer informatie: https://iple.unimi.it/

De oproep tot toelating wordt in juli 2019 gepubliceerd.

Er zijn slechts 125 plaatsen beschikbaar voor EU-studenten in de AY 2019/20. Een ingangstest zal plaatsvinden op 5 september. Nog eens 25 plaatsen zijn gereserveerd voor niet-EU en niet-ingezeten kandidaten. Ze moeten hun diploma, highschool-transcript, CV, taalcertificaten en motivatiebrief uploaden.

Het programma is in drie delen georganiseerd, van half september tot begin juli, inclusief de examensessies.

Kosten voor internationale studenten variëren van 156 tot 1200 euro, afhankelijk van het land van herkomst, terwijl als u in Italië inkomsten of onroerend goed hebt, de kosten variëren van 156 tot 2900 euro, afhankelijk van het gezinsinkomen.

Voor meer informatie: https://iple.unimi.it

Program taught in:
Engels
Last updated February 27, 2019
Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Duration
3 jaar
Voltijd
Prijs
156 EUR
Kosten voor internationale studenten variëren van 156 tot 1200 euro, afhankelijk van het land van herkomst. Kosten voor studenten met inkomen of onroerend goed in Italië variëren van 156 tot 2900 euro, afhankelijk van het gezinsinkomen. Kijk hier http://w
Deadline
Aug. 24, 2019
The call for the session of admissions will be published in early July, and will have late August as registration's deadline
By locations
By date
Begindatum
Sept. 2019
Application deadline
Aug. 24, 2019
The call for the session of admissions will be published in early July, and will have late August as registration's deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Aug. 24, 2019
The call for the session of admissions will be published in early July, and will have late August as registration's deadline
Einddatum