Bachelor of Business Administration Marketing Communicatie en Public Relations

hwtk University of Applied Sciences

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Bachelor of Business Administration Marketing Communicatie en Public Relations

hwtk University of Applied Sciences

Specialisatie: marketingcommunicatie en public relations

Marketingcommunicatie en public relations zijn essentiële elementen van moderne bedrijfscommunicatie. In tijden van toenemende internationalisering van markten en sterke concurrentie beslist gerichte communicatie over het succes en falen van bedrijven en organisaties en vormt tegelijkertijd hun externe impact. Veel bedrijven zijn al goed gepositioneerd in dit gebied en bieden interessante carrièremogelijkheden voor afgestudeerden. Maar zelfs kleine en middelgrote bedrijven worden zich steeds meer bewust van het belang van marketing en public relations en zijn op zoek naar gekwalificeerd personeel voor deze divisies. Goed onderbouwde specialistische competenties en sleutelkwalificaties zoals conceptontwikkeling, strategische onderwerpsstelling en professioneel tekstontwerp zijn essentiële vereisten voor specialisten op dit gebied van verantwoordelijkheid. Onze studenten leren daarom de marktpositie te ontwikkelen, te bouwen en te consolideren aan de hand van praktische voorbeelden.

Kaderplan in de duale studie

Sem 1

De studenten worden de bedrijfsmanagementstructuren van de praktijk geleerd. Je leert de bedrijfsinterne definities van termen kennen, evenals de volgorde van orders, producten en klanten. Daarnaast krijgen ze inzicht in de financiële administratie. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de structuur en de procesorganisatie van de praktijk, evenals met de bedrijfsspecifieke werk- en werkvoorschriften. Met betrekking tot de specialisatie leren studenten de praktijk in de communicatie-industrie te classificeren en te onderscheiden van andere actoren (interne communicatieafdelingen in bedrijven versus agentschappen). Ze maken kennis met de beroeps- en actieterreinen van de industrie en kunnen PR, journalistiek en reclame karakteriseren. Het schrijven van persberichten, waaronder het onderzoek en de voorbereiding van informatie, zijn verdere verantwoordelijkheidsgebieden waarmee de studenten vertrouwd zijn. De studenten leren de verschillende PR-instrumenten en hun toepassingsmogelijkheden kennen, zodat ze met deze instrumenten de gedefinieerde communicatiedoelen optimaal kunnen bereiken.

Sem 2

De studenten krijgen de basis van managementtaken te zien. Daarbij leren ze de individuele serviceproducten kennen, onderzoeken ze de operationele waardeketen, de marktpositie en de concurrentiële omgeving van hun praktijkbedrijf, die ze kunnen onderscheiden van vergelijkbare dienstverleners. Bovendien krijgen ze inzicht in de boekhouding, met name in de kosten- en prestatierekening. De studenten nemen deel aan de ontwikkeling van een PR-concept. U maakt kennis met het analytische en strategische deel van het PR-concept en ontwikkelt de planning van maatregelen rekening houdend met de tijd en financiële beperkingen. Ze gebruiken methoden om PR-succes te beoordelen en controleren. Voortbouwend op het eerste semester, verdiepen de studenten hun kennis van de instrumenten van interne en externe communicatie. Ze dragen bij aan het pers- en mediawerk door standaard PR-teksten te schrijven en deze te plaatsen op basis van doelmedia.

Sem 3

De studenten bestuderen diepgaand het gebied "Controlling". U leert over de operationele basisprincipes van budgettering, liquiditeitsplanning en de betekenis van sleutelfiguren. Interne technologieën of software-oplossingen worden toegepast en gebruikt. De studenten gaan ook intensief om met het communicatieveld "Reclame". Je werkt aan een advertentieconcept en mediaplanning. Ze kennen de basis van het ontwerpen en produceren van verschillende reclamematerialen en zijn in staat om de geschiktheid van grafische elementen, lay-outs en taalboodschappen voor de verschillende vormen van reclame te beoordelen. Er worden methoden voor advertentie-effectiviteit en succesmeting voor advertenties gebruikt.

Sem 4

De studenten worden vertrouwd gemaakt met de relevante rechtsgebieden. Daarnaast schrijven ze zelfstandig teksten in de verschillende vormen van journalistieke presentatie (bericht, rapportage, reportage, functie) en bewerken ze. Ze passen hun ontwerpkennis en hun kennis van campagnedesign toe in de zin van een crossmediale PR-campagne.

Sem 5

De studenten worden geïnformeerd over operationele normen op het gebied van proces- en kwaliteitsbeheer. Je leert human resources management kennen door er taken aan te nemen (bijv. Nieuwe werknemers trainen). De studenten analyseren communicatiespecifieke juridische problemen en werken aan hun oplossing. Ze passen de juridische methode toe, met name het claimonderzoek. De studenten behandelen zelfstandig complexe problemen van bedrijfscommunicatie en kunnen een harmonieus totaalconcept ontwikkelen, rekening houdend met de interne en externe randvoorwaarden. Studenten met de module Issues Management and Crisis Communication werken aan het identificeren, observeren en analyseren van trends. Ze passen naar behoefte methoden van scannen en monitoren toe, evenals de instrumenten voor crisiscommunicatie. Studenten met de keuzemodule "Sponsoring en fondsenwerving" nemen deel aan het opzetten en implementeren van sponsor- en / of fondsenwervende concepten.

Sem 6

De studenten nemen deel aan de naleving en verbetering van operationele normen in proces- en kwaliteitsbeheer. Ze classificeren hun activiteiten in een bedrijfsspecifieke context en werken aan communicatietaken op internationaal niveau, met name op het gebied van merkbeheer. Daarbij passen ze culturele en landspecifieke communicatiestijlen toe en observeren ze de verschillende randvoorwaarden. Ze gebruiken hun kennis van vreemde talen om te werken in internationaal projectbeheer. Studenten met het keuzevak "Evenementencommunicatie" werken aan de conceptie en implementatie van doelgroepspecifieke evenementen om specifieke communicatiedoelstellingen te bereiken. Studenten met de optionele module "Investor Relations" helpen communiceren tussen bedrijven en de kapitaalmarkt door het ontwikkelen en implementeren van doelgroep-specifieke maatregelencatalogi.

toepassingen

 • afzet
 • Public Relations
 • reclame
 • raadgevend
 • beheer

vennootschap

 • Middelgrote bedrijven
 • PR-afdelingen en marketingafdelingen
 • verenigingen
 • organisaties
 • onderzoeksinstellingen
 • PR-bureaus en reclamebureaus
 • adviesbureau
 • Instituten voor markt- en opinieonderzoek
 • citymarketing
Deze school biedt programma's in:
 • Duits
hwtk University of Applied Sciences

Laatst bijgewerkt op July 16, 2018
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Oct. 2018
Apr. 2019
Duration
Duur
6 semesters
Voltijd
Price
Prijs
580 EUR
/ Maand (betalingsoptie 36 maanden). Afstandsonderwijs 10.440,50 € (eenmalige betaling) of 10.990 € (betalingsmodaliteit 36, 48 of 72 maanden)
Locations
Duitsland - Baden-Baden, Baden-Württemberg
Startdatum : Oct. 2018, Apr. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Duitsland - Berlijn, Berlin
Startdatum : Oct. 2018, Apr. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Oct. 2018, Apr. 2019
Duitsland - Berlijn, Berlin
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Duitsland - Baden-Baden, Baden-Württemberg
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan