Bachelor of International Development Management (BSc)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

International Development Management
Ga je werken aan een eerlijke wereld?

Hoe zorg je voor duurzame ontwikkeling waar iedereen baat bij heeft zonder dat dit leidt tot uitputting van de aarde? Tijdens je studie zul je leren hoe je een praktische benadering kunt gebruiken om een ​​balans te vinden tussen mensen, de aarde en de welvaart. Tijdens je studie zul je toegewijd zijn aan de wederopbouw van de samenleving na rampen, aan het opbouwen van een betere toekomst voor de plattelandsbevolking of aan een bijdrage leveren aan eerlijke economische ketens van grondstoffen tot consumenten. In alle gevallen leer je hoe je mensen samenbrengt in verschillende culturele en sociale omgevingen, om belangen te verdedigen, en om ontwikkelingen en innovatie te faciliteren en te begeleiden. Je doet dit niet vanachter een bureau, maar je zoekt praktische situaties en direct contact met mensen.

Je kunt je specialiseren in:

  • Rampenrisicobeheer
  • Duurzame waardeketens
  • Plattelandsontwikkeling en innovatie

Rampenrisicobeheer

Droogtes, hittegolven, overstromingen en andere rampen gebeuren vaker en nemen in ernst toe. Wanneer ze gebeuren, verstoren ze hele samenlevingen. In sommige regio's komen deze rampen vaker voor dan in andere. Hoe kun je samenlevingen helpen snel weer op de been te komen na een ramp en op zo'n manier dat ze weerbaarder zijn wanneer de volgende ramp plaatsvindt? Beslissingen die direct na een ramp worden genomen, hebben langetermijngevolgen. Als u voor deze specialisatie kiest, kunt u helpen ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen. Je hebt de kennis om gemeenschappen deskundig te helpen sterker en veerkrachtiger te worden in het geval van door de mens veroorzaakte en natuurrampen. Je analyseert de oorzaken van rampen en de kwetsbaarheid van een regio voor deze rampen. U krijgt inzicht in hoe regio's na een ramp weer kunnen worden opgebouwd. U leert waar u de vereiste expertise kunt vinden en hoe deze kan worden ingezet. Wil je werken aan zowel de technische als de sociale aspecten van de wederopbouw? Dan is het focussen op rampenrisicobeheer perfect voor jou.

Duurzame waardeketens

De wereld lijkt met de dag kleiner te worden, terwijl de verschillen tussen mensen groter en groter worden. Kansen zijn ongelijk verdeeld en de dominante economische belangen schaden onze natuurlijke leefomstandigheden en schaden onze natuurlijke hulpbronnen. Gelukkig zien mensen, organisaties en bedrijven steeds vaker de noodzaak van verandering en handelen ze dienovereenkomstig. Fair Trade is een van de manieren om dat te doen: ketens die echt zorgen voor een beter leven voor de mensen die onze koffie, thee, cacao, bananen, ananassen, palmolie, katoen en vele andere tropische gewassen produceren. Als ketenexpert creëer je een beter bestaan ​​voor de producenten en hun organisaties, in samenwerking met bedrijven, NGO's en (lokale) overheden. Om deze verantwoorde handel te bereiken, gebruikt u uw kennis van duurzame voedselproductie, evenals uw mensenvaardigheden en, niet het minst, uw economische drive.

Plattelandsontwikkeling en innovatie

Ondanks indrukwekkende wereldwijde vermindering van armoede, is de vooruitgang ongelijk. De ongelijkheid neemt toe tussen stedelijke en landelijke gebieden en op het platteland in de ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Elk plattelandsgebied heeft zijn eigen dynamiek, kansen en problemen. In sommige landen gaan mensen naar de stad, waardoor het platteland ontvolkt. Wat zal het effect zijn op de leefbaarheid in dorpen, het effect voor de plattelandsjongeren? Voor een Oost-Europese familieboerderij kan globalisering (inclusief EU-regelgeving) hen dwingen om te stoppen met landbouw of hun inkomsten te diversifiëren, bijvoorbeeld om extra inkomsten te verdienen van West-Europese toeristen. Of kan een Afrikaans boerengezin overleven wanneer leden het slachtoffer worden van HIV / AIDS? Studenten leren de redenen analyseren waarom ongelijkheid zo persistent is en leren hoe ze ontwikkeling kunnen faciliteren die pro-armen is, wat kan leiden tot empowerment van kwetsbare en gemarginaliseerde plattelandsgemeenschappen. Dit intensieve programma biedt een praktische introductie tot de kansen en bedreigingen die het leven op het platteland over de hele wereld beïnvloeden - een wereld die binnenkort uw eigen werkplek zou kunnen worden!

Inhoudsprogramma

Je volgt objectieve cursussen, doet praktische periodes en bereidt je voor op een spannende afstudeeropdracht. Het programma is gebaseerd op competenties: elk theoretisch onderwerp ondersteunt werkgroepsituaties waarin studenten praktische problemen aanpakken en werkbare oplossingen onderzoeken. Dit betekent dat je vanaf de eerste dag actief zult zijn en zelfstandig leert werken als je met anderen samenwerkt. Het programma mondt uit in praktische stages en een afstudeerproject in een internationale setting.

Carrièremogelijkheden

Potentiële beroepen

• specialist in plattelandsontwikkeling

• Verantwoorde inkoopmanager tropische voedselgewassen

• Projectleider in voedselzekerheid

• Beleidsmedewerker over voedsel en klimaatverandering

• Initiator in de ontwikkeling van Fair Trade-markten

• Adviseur voor wederopbouw na rampen

• Bruggen bouwen tussen boeren en de overheid

De wereld ligt aan je voeten als je een afgestudeerde student bent van International Development Management. Je kunt na je studie op de nationale en internationale markt werken.

Meer informatie?

Zou je ons willen ontmoeten op

Laatst bijgewerkt op okt 2019

Over de school

Are you interested in an English-taught Bachelor or Master programme with a practical approach? Come and study at Van Hall Larenstein, the most sustainable University of Applied Sciences in Holland! ... Lees meer

Are you interested in an English-taught Bachelor or Master programme with a practical approach? Come and study at Van Hall Larenstein, the most sustainable University of Applied Sciences in Holland! At Van Hall Larenstein we train ambitious and innovative students who want to contribute to a more sustainable world. Our programmes focus on the domains Food and Dairy and Animals and Business. During your study you will work on several international projects and internships at companies where you apply the theory in practice. Right from the start you will develop a professional network of students and colleagues from all over the world. Lees Minder
Leeuwarden , Velp , Vlissingen , Rotterdam + 3 Meer Minder