Bachelor of Science In Computer Information Systems (4 jaar)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Dit is een vierjarig programma zowel fulltime als parallel. De Bachelor of Science-opleiding in Computer Information Systems aan de Afrikaanse Universiteit is ontworpen om afgestudeerden te produceren die computer-vloeiende, actuele probleemoplossers zijn, uitgerust met ervaring in het gebruik van standaard ontwikkelingshulpmiddelen voor de industrie, die kunnen schrijven en schrijven. spreek duidelijk, communiceer efficiënt en functioneer goed in een teamomgeving. Het programma is bedoeld om de jonge mannen en vrouwen voor te bereiden op een carrière in de volgende beroepen - boekhouding, management, marketing, onderwijs, ontwikkeling van informatiesystemen, re-engineering van bedrijfsprocessen, onderzoek en service. De Computer Science-component zorgt ervoor dat onze producten klaar zijn om te werken in de steeds veranderende, kennisgestuurde samenleving.

Toelatingseisen

5 'O'-pasjes of gelijkwaardig, inclusief Engelse taal en wiskunde. Ten minste twee GCE Advanced-niveaus passen in een van de volgende vakken: Accounts, Management of Business, Economie, Commerce en Wiskunde.

Speciale vermeldingen

Kandidaten met goedgekeurde diploma's in managementgerelateerde onderwerpen, zoals Zimbabwe Association of Accounting Technicians (ZAAT), Association of Certified Charted Accounts (ACCA), Higher National Diploma (HND), Charted Institute of Management Accountants (CIMA), Charted Institute of secretaries (CIS) , en Diploma in Business Administration and Commerce (IAC) en Institute of Marketing Management (IMM) komen in aanmerking voor toelating.

Programmastructuur


Year One Semester One/>

 1. HCS101 Communicatievaardigheden (3 credits)
 2. MAC101 Foundations of Accounting (3credits)
 3. HFR111 Frans voor beginners I, of HPO111 Portugees voor beginners I of HESL111 Engels als tweede taal I (3 credits)
 4. MMS101 Wiskunde voor bedrijf I (3 credits)
 5. MEC101 economische principes I (3 credits)
 6. HIT100 Inleiding tot informatietechnologie (2 credits)
 7. MMS103 Inleiding tot management (3 credits)

Totaal aantal credits: 20

Year One Semester Two

 1. MMS102 Zakelijke communicatievaardigheden (3 credits)
 2. HFR112 Frans voor beginners II; of HPO112 Portugees voor beginners II; of HESL112 Engels als tweede taal II (3 credits)
 3. MMS105 Mathematics for Business II (3 credits)
 4. MEC 102 Economic Principles II (3 credits)
 5. CIS102 microcomputerapplicaties (3 credits)
 6. MKT102 Principles of Marketing (3 credits)
 7. MAC102 Foundations of Accounting (3 credits)

Totaal aantal credits: 21

Year Two Semester One

 1. TEV200 Ethiek en christelijke waarden (2 credits)
 2. MMS202 Kwantitatieve analyse 1 (3 credits)
 3. MAC207 Geld- en kapitaalmarkten (3 credits)
 4. MEC201 Intermediate Microeconomics (3 credits)
 5. CIS201 Computer and Society (3 credits)
 6. CIS202 Programmeren I (3 credits)
 7. MMS 203 Zakelijk recht (3 credits)

Totaal aantal credits: 21

Jaar twee semester twee

 1. MAC204 Bedrijfsfinanciering (3 credits)
 2. MMS206 Managementtheorie en -praktijk (3 studiepunten)
 3. MEC202 Intermediate Macroeconomics (3 credits)
 4. CIS203 Programmeren II (3 credits)
 5. IS204 Electronic Business (3 credits)
 6. HAS100 Inleiding tot Afrikaanse studies (3 credit-uren)
 7. MMS201 Organisatiegedrag (3 credits)

Totaal aantal credits: 21

Year Three Semester One

 1. MMS301 Rapport schrijven en onderzoeksmethoden (1 credit)
 2. CIS301-databasesystemen (3 credits)
 3. CIS302 Computer hardware en software concepten (3 credits)
 4. CIS303-netwerken en -communicatie (3 credits)
 5. CIS401 Systeemanalyse, ontwerp en implementatie (3 Credits)
 6. MKT303-promoties en advertenties (3 credits)
 7. CIS305 Projectbeheer (3 Credits)
 8. FMA302 Honours Seminars

Totaal aantal credit-uren: 19

Jaar drie semester twee

 1. FMA301 industriële bevestiging

Year Four Semester One

 1. FMA301 industriële bevestiging (15 credits)
 2. FMA 413 Industrial Attachment Report (1 credit)

Totaal aantal credits: 16

Jaar vier semester twee

 1. MMS408 International Business (3 credits)
 2. MKT405 Consumentengedrag (3 credits)
 3. CIS403 Web Application Development (3 credits)
 4. CIS404 Capstone-project (4 credits)
 5. FMA403 Honours-seminars (3 credits)
 6. MMS411 Strategisch management (3 credits)
 7. FMA412 projectverslag (3 credits)

Totaal aantal credits: 22

Carrière en vacatures

 • Programmeur
 • Netwerktechnicus
 • Systems Analyst Consultant
 • Projectleider
 • Chief Information Officer Databaseontwerper
 • Systeemontwerper
 • hoofd technologie

Financiele assistentie


Afrika University, in zijn poging om hoger onderwijs toegankelijk te maken voor jongeren in Afrika, en zich bewust te zijn van de lage inkomensstatus van de gemiddelde Afrikaanse familie, biedt financiering aan verdienstelijke studenten om te helpen bij de betaling van hun universitaire kosten. Het Financial Aid Committee van de universiteit is verantwoordelijk voor het toekennen van deze hulp. De hulp wordt toegekend op basis van verdienste, behoefte en karakter en valt in twee categorieën: financiële hulp en studiebeurzen./>

Financiële hulp

Dit is normaal gesproken bedoeld voor hulp bij het betalen van collegegeld en is vanaf het tweede jaar beschikbaar voor studenten. De behoefte van de student wordt beoordeeld op basis van hun aanvraag, ondersteunende documenten en informatie van eventuele referenten. De academische prestaties van de student zoals aangegeven door zijn / haar CGPA worden ook gebruikt om het ondersteuningsniveau te bepalen. De studenten die zeer goed presteren, krijgen meer dan hun tegenhangers als een manier om hun inspanningen te belonen en hen te motiveren om te blijven streven naar hogere academische excellentie. Studenten die op de lijst van de decaan terechtkomen, worden ook bijgestaan ​​met het betalen van collegegeld en degenen wier prestaties onder de vereiste CGPA voor afstuderen vallen, zullen geen assistentie ontvangen.

Beurzen

Studenten moeten beurzen aanvragen via het Financial Aid Office. Verschillende organisaties, kerken en individuen zetten beurzen in die worden toegekend aan verdienstelijke aanvragers, die ook moeten voldoen aan de speciale criteria die door de weldoener kunnen worden gesteld (het kan bijvoorbeeld vereist zijn dat de ontvanger van een bepaald geslacht is of in een opgegeven geslacht staat). Faculteit of van een bepaald land.) Toegekende beurzen kunnen de volledige kosten voor de ontvanger dekken of kunnen gedeeltelijk zijn, waarbij alleen specifieke kosten worden gedekt. Wanneer een student onderscheidingen ontvangt van meer dan één bron en het totale bedrag van de toekenningen de totale verschuldigde vergoedingen overschrijdt, wordt geen restitutie verleend aan de begunstigde. Een dergelijk overschot wordt teruggevorderd van financiële hulp en toegekend aan een andere behoeftige student.

Werk studie

Van alle studenten die financiële steun ontvangen wordt verwacht dat ze een bepaald aantal uren per week in een van de units van de universiteit werken als blijk van waardering voor de prijs. Momenteel wordt van degenen die buitenshuis werken verwacht dat ze twee uur per week werken en degenen die binnenshuis werken, werken vier uur per week.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Africa University is the first and only fully-accredited institution of higher learning established on the African continent by the action of the General Conference of The United Methodist Church. Thi ... Lees meer

Africa University is the first and only fully-accredited institution of higher learning established on the African continent by the action of the General Conference of The United Methodist Church. This amazing institution was founded in response to the call by African Bishops for a university for the whole of Africa to foster intellectual, moral, ethical and spiritual growth in its students. Lees Minder
Mutare , Zimbabwe Online , Harare + 2 Meer Minder