Bachelor of Science in Cybersecurity

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Door de toename van cyberdreigingen is er een ongekende vraag naar cybersecurity-specialisten ontstaan. Datalekken, malware-infecties en softwarekwetsbaarheden komen veel voor in de huidige technologie en het is van cruciaal belang om volledig te begrijpen hoe deze aanvallen plaatsvinden, hoe u ze kunt voorkomen en hoe u ze kunt herstellen. Een majoor op het gebied van cyberbeveiliging begrijpt de gebruikte technieken en de beste methoden om gegevens te beschermen. De cybersecurity-graad omvat cursussen in programmeren, draadloze technologieën, wiskunde en netwerken, gericht op theorie en praktijkervaring.

leerplan

De onderstaande matrix is een voorbeeldplan voor alle cursussen die voor dit programma nodig zijn.

groentje

Vallen Voorjaar
ENGL 1013 Samenstelling I 1 3 ENGL 1023 Samenstelling II 1 3
Schone kunsten en geesteswetenschappen 1 3 Sociale wetenschappen 1 3
Amerikaanse geschiedenis / regering 1 3 MATH 2914 Analyse I 4
TECH 1001 Oriëntatie op de universiteit 1 COMS 2104 Fundamenten van computerprogrammering I 4
CSEC 1113 Inleiding tot netwerken 3 CSEC 1213 Draadloze en mobiele beveiliging 3
Uren in totaal 13 Uren in totaal 17

Sophomore

Vallen Voorjaar
ELEG 2130 Digital Logic Design Lab 0 Wetenschapsreeks I 2 4
ELEG 2134 Digital Logic-ontwerp 4 COMM 2173 Zakelijk en professioneel spreken 3
COMS 2203 Fundamenten van computerprogrammering II 3 COMS 2213-gegevensstructuren 3
COMS 2733 Inleiding tot computer forensisch onderzoek en beveiliging 3 CSEC 2213 Forensisch onderzoek en respons op incidenten 3
COMS 2903 Discrete constructies voor technische majors 3 CSEC 2223 Virtualisatie 3
CSEC 2113 Inleiding tot informatiesystemen 3
Uren in totaal 16 Uren in totaal 16

Junior

Vallen Voorjaar
Wetenschapsreeks II 2 4 Schone kunsten en geesteswetenschappen 1 3
COMS 3213 Geavanceerde gegevensstructuren en algoritme-ontwerp 3 COMS 3703-besturingssystemen 3
MATH 3153 Toegepaste statistiek I 3 CSEC 3223 Embedded systemen programmeren 3
CSEC 3113 Assemblageprogrammering 3 CSEC 3233 Cyber Defense II 3
CSEC 3123 Cyberverdediging I 3 CSEC 3243 Computerarchitectuur 3
Uren in totaal 16 Uren in totaal 15

Senior

Vallen Voorjaar
Sociale wetenschappen 1 3 CSEC 4213 Informatiesystemen Risicobeheer 3
CSEC 4123 Cryptografie 3 CSEC 4233 Juridische kwesties in cyberbeveiliging 3
CSEC 4133 Grootschalige gedistribueerde systemen 3 CSEC 4240 Software Security Analysis and Reverse Engineering Lab 0
CSEC 4143 Veilige software bouwen 3 CSEC 4243 Softwarebeveiligingsanalyse en reverse engineering 3
CSEC 4293 Cybersecurity Capstone-project / stage 3
Keuzevakken (niveau 3000-4000) 3
Uren in totaal 12 Uren in totaal 15

1 Zie geschikte alternatieven of vervangingen in "Algemene onderwijsvereisten".
2 Kan tevreden zijn met een wetenschappelijke reeks van 1 jaar waarvoor een laboratorium in elke cursus vereist is, met uitzondering van cursussen voor biologische wetenschappen.

Onvoorwaardelijke toelatingsvoorwaarden

Arkansas Tech University discrimineert niet op basis van huidskleur, geslacht, ras, leeftijd, nationale afkomst, religie of handicap in haar praktijken, beleidslijnen of procedures. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, toelating, werk, financiële hulp of educatieve diensten. Arkansas Tech University voldoet aan alle toepasselijke staats- en federale wetten, inclusief maar niet beperkt tot titel VI en titel VII van de Civil Rights Act van 1964, zoals gewijzigd, de Age Discrimination in Employment Act van 1967, zoals gewijzigd, Titel IX van de Educational Amendments van 1972, sectie 504 van de Rehabilitation Act Amendments of 1974, de Civil Rights Restoration Act van 1987, de Americans with Disabilities Act van 1990 en de Civil Rights Act van 1991. The Affirmative Action Office, Administration Building, Suite 212, is aangewezen om de nalevingsinspanningen te coördineren.

Belangrijke data

  • Deadline voorjaarsaanvraag: 1 november
  • Deadline herfstaanvraag: 1 juni

Eerstejaarsstudent / nieuwe student invoeren:

Nieuwe studenten aan de Arkansas Tech University moeten een aanvraag indienen voor toelating, scores voor toelatingsexamens voor het college, een record waarin de voltooiing van secundaire vereisten wordt gedocumenteerd en een bewijs van immunisatie dat 2 MMR documenteert. Als je gelijktijdige studiepunten hebt, is een officieel transcript van die instelling vereist. Voor Advanced Placement (AP), College Level Examination Program (CLEP) of International Baccalaureate (IB) krediet, originele scorerapporten of een gewaarmerkte kopie van uw middelbare school moeten worden ingediend voordat krediet wordt toegekend. Een minimumcriterium voor examenscores en het gemiddelde cijfer wordt hieronder vermeld:

  1. Samengestelde ACT-score van 19 of hoger, samengestelde SAT-score van 990 of hoger op de RSAT-schaal van 1600 of een samengestelde SAT-score van 1330 op het voormalige SAT-examen met een schaal van 2400, of een samengestelde Next-Generation ACCUPLACER-score van 246. Let op: Het ACT Writing-examen is niet vereist voor toelatingsdoeleinden.

Voltooiing van de afstudeervereisten van een openbare middelbare school, een particuliere middelbare school of een homeschoolprogramma met een minimum van 2,0 / 4,0 cumulatief cijferpuntgemiddelde en voltooiing van het kerncurriculum van de middelbare school OF een minimale GED-score van 600.
Studenten die dienovereenkomstig hebben gescoord op een Advanced Placement (AP), College Level Examination Program (CLEP) of International Baccalaureate (IB), kunnen krediet verdienen voor afstuderen aan de Arkansas Tech University door een kwalificerende score te behalen voor de examens. Deze credits kunnen voldoen aan algemene onderwijsvereisten. AP-, CLEP- en IB-scores moeten worden gedocumenteerd op uw toelatingsaanvraag. Dien officiële scoreverslagen of leesbare kopieën in die door uw middelbare school in reliëf zijn gemaakt bij het Office of Admissions. Studenten die een International Baccalaureate (IB) hebben behaald, dienen hun IB-transcript in te dienen voor evaluatie. Studenten die het International Baccalaureate Diploma Program met succes hebben afgerond, kunnen studiepunten behalen voor hun afstuderen aan de Arkansas Tech University .

Eerstejaarsstudenten die niet voldoen aan de onvoorwaardelijke toelatingseisen worden voorwaardelijk toegelaten met een minimale samengestelde ACT-score van 15, samengestelde SAT-score van 830 of hoger op de RSAT-schaal van 1600 of een samengestelde SAT-score van 1060 op het voormalige SAT-examen met een schaal van 2400, of een samengestelde Next-Generation ACCUPLACER-score van 229, en door de universiteitskern te voltooien met een 2.0 / 4.0 grade point-gemiddelde of een minimale GED-score van 600.

Terugkerende student:

Studenten die het afgelopen jaar niet naar Arkansas Tech hebben gezeten of die sinds de laatste keer dat ze Tech hebben bijgewoond een andere hogeschool of universiteit hebben bezocht, moeten een nieuwe toelatingsaanvraag indienen. De minimumvereisten voor het gemiddelde cijfer worden hieronder vermeld:

  • Heeft niet naar een andere universiteit gezeten sinds hij Tech heeft bijgewoond
    • Cumulatieve technische GPA van 2.0 of hoger

Heeft een andere universiteit gevolgd sinds hij Tech heeft bijgewoond

  • Cumulatieve technische GPA van 2.0 of hoger
  • Officieel college-transcript (en) dat een cumulatieve college-GPA van 2.0 of hoger documenteert
  • Moet in aanmerking komen voor herinschrijving bij de laatst bezochte instelling

Uitwisselingsstudent:

Studenten die de Arkansas Tech University niet hebben gevolgd, moeten een toelatingsaanvraag, officiële transcripties van elke eerder bezochte instelling en een bewijs van immunisatie indienen.

Als u minder dan 24 credit-uren overdraagt, moeten een officieel transcript van de middelbare school en ACT-, SAT- of ACCUPLACER-scores worden ingediend. Overdrachtsstudenten met meer dan 24 uur die geen Engels of wiskunde op universitair niveau hebben afgerond, moeten testscores indienen. Arkansas Tech University erkent overdrachtskrediet van een Amerikaanse instelling, op voorwaarde dat de instelling is geaccrediteerd door een van de zes regionale accreditatieverenigingen in de VS en voor cursussen die zijn goedgekeurd voor overdracht door ADHE via ACTS. Acceptatie van cursuskrediet kan afhangen van de datum waarop de instelling is geaccrediteerd of de datum waarop een cursus is goedgekeurd voor overdracht door ADHE. Overdrachtskrediet voor cursussen van instellingen buiten de VS zal op individuele basis worden overwogen. Studenten die kredietoverdracht van een buitenlandse hogeschool / universiteit wensen, moeten een diplomawaardering voltooien via een bedrijf dat is geautoriseerd door Arkansas Tech University (een lijst met goedgekeurde serviceproviders kan worden verkregen in de IMSSO of in het registratiekantoor). Overdrachtskrediet, hoewel geaccepteerd door de universiteit, is niet gegarandeerd dat het wordt toegepast om te voldoen aan de diplomavereisten voor het specifieke studieprogramma dat door de overdrachtsstudent is geselecteerd. Eenmaal toegelaten, zal je studieadviseur bepalen welke studiepunten meetellen voor je diplomavereisten.

De minimumvereisten voor het gemiddelde cijfer worden hieronder vermeld:

  1. Alle overdrachten moeten in aanmerking komen voor herinschrijving bij de laatst bezochte instelling en een cumulatieve GPA van 2.0 hebben

Als je niet voldoet aan de vereisten voor onvoorwaardelijke toelating of als je meer informatie nodig hebt over een van de bovenstaande informatie, stuur dan een e-mail naar het Office of Admissions op tech.enroll@atu.edu. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 800-582-6953 of (479) 968-0343. Niet-officiële documenten kunnen worden gefaxt naar (479) 964-0522. Alle definitieve toelatingsdocumenten moeten worden gemaild naar:

Arkansas Tech University
Office of Admissions & Student Recruitment
Brown Hall, Suite 104
105 West O Street
Russellville AR 72801-2222

Niet-academische afwijzing

Houd er rekening mee dat academische prestaties niet het enige criterium zijn voor toelating tot de universiteit. De universiteit kan het gedrag en de achtergrond van een persoon evalueren om te bepalen of hij in staat is om de normen van academisch en professioneel gedrag te handhaven die aan de universiteit worden verwacht. Bij een evaluatie kan rekening worden gehouden met huidig gedrag en prestaties, maar ook met ervaringen en acties uit het verleden. Gewoon in aanmerking komen voor toelating is geen garantie voor toelating.

Kosten & vergoedingen

* Collegegeld en vergoedingen kunnen worden gewijzigd indien nodig

Collegegeld tarieven

Uren Inwoner (in staat) Niet-ingezetene (buiten de staat)
1 226,00 452,00
2 452,00 904,00
3 678,00 1.356,00
4 904,00 1.808,00
5 1.130,00 2.260,00
6 1.356,00 2.712,00
7 1.582,00 3.164,00
8 1.808,00 3.616,00
9 2.034,00 4.068,00
10 2.260,00 4.520,00
11 2.486,00 4.972,00
12 2.712,00 5.424,00
13 2.938,00 5.876,00
14 3.164,00 6.328,00
15 3.390,00 6.780,00
16 3.616,00 7.232,00
17 3.842,00 7.684,00
18 4.068,00 8.136,00
19 4.294,00 8.588,00
20 4.520,00 9.040,00
21 4.746,00 9.492,00
22 4.972,00 9.944,00
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. ... Lees meer

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. Embracing and expanding upon its technological traditions, Tech inspires and empowers members of the community to achieve their goals while striving for the betterment of Arkansas, the nation, and the world. Lees Minder