Bachelor of Science in International Business Administration and Entrepreneurship

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Hoe kunnen organisaties met succes omgaan met de problemen die zich voordoen wanneer ze in een internationale omgeving opereren? Hoe kunnen ze publieke waarde creëren? Welke management- en ondernemersvaardigheden ondersteunen een duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau? Wat zijn de verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle start-ups? Dit zijn enkele van de vraagstukken waarmee de Engelstalige bacheloropleiding International Business Administration & Entrepreneurship (IBAE) je leert omgaan.

International Business Administration & Entrepreneurship studeren

In het bachelorprogramma IBAE verwerf je de belangrijkste management- en ondernemersvaardigheden voor het werken in een snel veranderende en complexe mondiale omgeving. Het programma bereidt u voor op banen in de verschillende deelgebieden van de bedrijfskunde, met name binnen bedrijven met een internationaal profiel.

Het programma legt een speciale nadruk op een bestuurlijke en ondernemersoriëntatie vanuit een internationaal perspectief. De theorie en praktijk van ondernemerschap zullen een van de belangrijkste aandachtspunten zijn gedurende het hele programma.

Je krijgt kennis over verschillende bedrijfsprocessen en managementfuncties, zoals boekhouding, financiën, marketing en gedrag van organisaties. Hoe de mondiale bedrijfsomgeving van invloed is op de management- en ondernemerspraktijk zal een ander aandachtspunt zijn.

U leert bijvoorbeeld hoe technologische verschuivingen zoals digitalisering organisaties transformeren en nieuwe zakelijke kansen creëren, hoe bedrijven sociale en ethische uitdagingen aankunnen en hoe wetten en regels bedrijven beïnvloeden. Je zult ook competent worden in het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve methoden om goede analyses uit te voeren die kunnen leiden tot managementbeslissingen.

Management als een liberale kunst

Het combineren van al deze overeenkomsten vormt een holistische benadering van bedrijfseducatie die het ideaal van "Management als een liberale kunst" volgt. Het IBAE-programma bereidt u voor op posities in organisaties met een internationaal profiel en voor het op een verantwoorde manier nastreven van ondernemersactiviteiten.

Het ontwikkelen van een breed begrip van het bedrijfsleven, het opbouwen van ondernemersvaardigheden en nadenken over verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid zijn kerncompetenties om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.

Een levendige gemeenschap

De kleine cohortgrootte zorgt voor een levendige interactie met medestudenten en docenten. Door samen interessante en relevante onderwerpen te verkennen, verwerf je relevante kennis en leer je hoe je gevestigde inzichten kritisch kunt bevragen. Daarbij leer je ook te werken in verschillende contexten en om te gaan met verandering.

We verwelkomen studenten die:

 • zijn geëngageerd, nieuwsgierig en streven ernaar de wereld te begrijpen op een analytische, systematische en kritisch-reflecterende manier
 • hun individuele studie- en loopbaanontwikkeling op een onafhankelijke, proactieve en ondernemende manier benaderen
 • denk verder dan de zuivere winstgerichtheid van het bedrijfsleven en toon een oprechte interesse in hoe bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving

Uw keuze

Je bent FOUT in het IBAE-programma als je verwacht:

 • Een standaard / conventionele bedrijfsadministratie (BWL) -graad
 • Een duidelijke disciplinaire oriëntatie zonder inzichten uit naburige academische disciplines (bijv. Sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, filosofie, enz.)
 • Een lang gevestigd en gestructureerd studieprogramma
 • Een praktijkgerichte, in de eerste plaats praktijkgerichte bedrijfsdiploma zonder theoretische reflectie en zonder een wetenschappelijk-methodologische oriëntatie
 • Wordt getraind in een specialist in plaats van een generalistisch profiel

Je hebt gelijk in het IBAE-programma als je verwacht:

 • Een kritisch-reflectieve kijk op internationaal zakendoen, management en ondernemerschap - een die de waardecreatie van bedrijven in bredere zin heroverweegt (dwz verder dan louter winstmaximalisatie)
 • Een duidelijke theoretische en methodologische oriëntatie - maar zonder de praktische uitdagingen van zaken, internationale zaken, management en ondernemerschap uit het oog te verliezen
 • Een duidelijke internationale onderzoeksoriëntatie
 • Een interdisciplinaire oriëntatie - vooral door het vrije kunstonderwijs in het Leuphana Semester, de Aanvullende Studies en de keuze voor een minor van een naburige discipline
 • Academisch onderwijs in een generalistisch in plaats van een gespecialiseerd profiel (in dezelfde context, merk op dat veel leiderschapsposities generalistische en analytische vaardigheden vereisen in plaats van vakspecifieke expertise)

In een oogopslag

 • Toegekende graad: Bachelor of Science (B. Sc.)
 • Duur: 6 semesters (3 jaar)
 • Begin natuurlijk: wintersemester (oktober)
 • Aantal studentenplaatsen: 67
 • Taal: Engels (geen Duits vereist)
 • Studeren in het buitenland: mogelijk
 • Toelatingsbeperkingen: ja
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded furthe ... Lees meer

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded further education programmes. Lees Minder