Bachelor of Science in bodem, water en atmosfeer

Wageningen University

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Bachelor of Science in bodem, water en atmosfeer

Wageningen University

Bachelor's Soil, Water, Atmosphere

In de bacheloropleiding Bodem, Water, Atmosfeer leer je over hydrologie, meteorologie, aardrijkskunde en bodemkunde. Wil je vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief werken aan oplossingen voor milieukwesties? Doe dan mee met het 'Wageningse aardwetenschapprogramma': de bachelor Bodem, Water, Sfeer!

Programma

Tijdens de bachelor Bodem, Water, Atmosfeer studeer je hydrologie, meteorologie, fysische geografie en bodemkunde. Je leert hoe natuurlijke processen, van de grond tot de atmosfeer, werken en hoe ze elkaar beïnvloeden en beïnvloeden tijdens de vorming van onze natuurlijke landschappen. Je gebruikt een natuurwetenschappelijke benadering met kennis uit de natuurkunde, scheikunde en biologie om de kritieke zone van de aarde te begrijpen. De kennis die u opdoet is in een West-Europese context, maar de principes die in dit 'Wageningen Earth Science-programma' worden beschreven, zijn overal ter wereld van toepassing.

De opleiding opent met inleidende onderwerpen op het gebied van bodem, water en atmosfeer, waarin studenten leren over de onderlinge verwevenheid tussen deze aspecten. Aanvullende vakken in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en ecologie helpen bij het invullen van de basis-aarding die nodig is voor het programma. Vooral in het eerste jaar volgen studenten colleges van andere programma's, met name Milieuwetenschappen en Internationaal land- en waterbeheer.

Het tweede jaar gaat dieper in op het onderwerp, door onderwerpen als meteorologie, waterkwantiteit en -kwaliteit, bodemkwaliteit en het aardingssysteem, en wordt afgesloten met een praktische veldwerkopdracht waarin studenten integreren en toepassen wat ze hebben geleerd .

Derdejaarsstudenten kunnen kiezen om te generaliseren of zich te specialiseren (bijv. Via breedte- of dieptepunten). Leert u bijvoorbeeld liever over alle drie domeinen (bodem, water en atmosfeer), of wilt u zich liever concentreren op een enkel domein? Zijn je favoriete onderwerpen chemisch of biologisch van aard, of voel je je meer aangetrokken tot natuurkunde en wiskunde? Hoe zit het met het gebruik van je keuzevakken voor iets heel anders (zoals een minor van een ander gebied), of om wat tijd door te brengen in het buitenland studeren? De keuze is aan jou!

Toekomstige carriëre

Na het afronden van de bachelor Bodem, Water, Atmosfeer en een gerelateerde master, kun je bodemwetenschapper, hydroloog, aquatisch ecoloog, klimatoloog of meteoroloog worden.

Programma afgestudeerden hebben veel carrièremogelijkheden in hun vakgebied. De meerderheid verkrijgt een geschikte positie (dwz op het gebied van bodem, water, atmosfeer) tijdens of kort na het voltooien van hun afstudeerproject.

Toelating en toepassing

Wil je weten of je diploma voldoende is om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding Bodem, Water, Atmosfeer? Je moet het juiste pre-universitaire diploma hebben om toegelaten te worden tot het programma en je moet specifieke vakken volgen. Om toegelaten te worden tot het bachelorprogramma Bodem, Water, Atmosfeer, zou je wiskunde, natuurkunde en scheikunde moeten hebben gestudeerd.

Meer informatie op: https://www.wur.nl/Education-Programmes/Bachelor/BSc-programmes/BSc-Soil-Water-and-Atmosphere.htm

Deze school biedt programma's in:
  • Engels


Laatst bijgewerkt op March 25, 2018
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2018
Duration
Duur
3 jaar
Locations
Nederlanden - Wageningen, Gelderland
Startdatum : Sept. 2018
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 2018
Nederlanden - Wageningen, Gelderland
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan