Bachelor of Science in de civiele techniek

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Civiele techniek

Civil Engineering Program aan de MEF University is ontworpen om basis niet-gegradueerde onderwijs te bieden met de nadruk op een sterke basis in wiskunde, wetenschappen en technische vaardigheden die nodig zijn om civieltechnische structuren te analyseren en ontwerpen. Het is bedoeld om studenten te inspireren en hen voor te bereiden op een succesvolle carrière in de civiele techniek en voor een leven lang leren. Het programma is ontwikkeld om de fundamenten van civieltechnische principes en ontwerptechnieken, maar ook die van menswetenschappen en sociale wetenschappen en management te benadrukken. Het programma stelt studenten in staat keuzevakken te nemen om zich te concentreren op de concentratiegebieden zoals bouwtechniek, geotechniek of bouwmanagement. Het programma benadrukt het belang van persoonlijke en professionele ethiek, zakelijk leiderschap en management. De zomerpraktijk of stage tijdens het tweede en derde jaar geeft studenten de kans om ze vertrouwd te maken met civieltechnische toepassingen.

Het programma is opgesteld om te voldoen aan de criteria van ABET (Accreditatiecommissie voor Engineering en Technologie) en ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education).

Vacatures

De afgestudeerden van het programma Civiele Techniek kunnen gaan werken in advies- en ontwerpbureaus of op bouwlocaties in verstedelijking, stadsvernieuwing en civiele infrastructuurprojecten in heel Turkije en ook in sommige buurlanden. Sommige afgestudeerden kunnen doorgaan met studeren voor geavanceerde graden om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te doen.

B.Sc. in Civieltechnische Doelstellingen

Het doel van Bachelor of Science in Civil Engineering Program aan de MEF University is om afgestudeerden op te leiden om hun professionele carrièredoelstellingen in de civiele techniek en / of in aanverwante gebieden met succes te volgen. Dit wordt bereikt door hen voor te bereiden met een sterke basis in wiskunde, wetenschappen en technische vaardigheden die nodig zijn om civieltechnische structuren te analyseren en ontwerpen. De afgestudeerden zullen bereid zijn inzicht te tonen in maatschappelijke, mondiale, milieu- en duurzaamheidskwesties met betrekking tot civiele techniek met effectieve communicatie, teamwork, leiderschap en ondernemersvaardigheden.

Civieltechnische programma Educatieve doelstellingen

Om de missie te volbrengen, heeft de afdeling de volgende lijst met educatieve doelstellingen voor het bachelorprogramma geïdentificeerd:

1. Afgestudeerden zullen doorgaan met hun loopbaan in de civiele techniek door technische vaardigheid, communicatieve vaardigheden, verantwoordelijk burgerschap, leiderschap en ethisch gedrag aan te tonen.

2. Afgestudeerden zullen vooruitgang boeken bij het verkrijgen van professionele registratie, speciale licenties of certificering.

3. Afgestudeerden zullen een leven lang leren nastreven om moderne probleemoplossers te worden, rekening houdend met wereldwijde, economische, ecologische en sociale impact.

Studentenuitkomsten

1. Een vaardigheid om kennis van wiskunde, wetenschappen en techniek toe te passen.

2. Een vaardigheid om experimenten te ontwerpen en uit te voeren, naast het analyseren en interpreteren van gegevens.

3. Een vaardigheid om een systeem, component of proces te ontwerpen om aan de gewenste behoeften te voldoen.

4. Een vaardigheid om te functioneren in multidisciplinaire teams.

5. Een vaardigheid om ontwerpproblemen te beschrijven, formuleren en op te lossen.

6. Een goed begrip van professionele en ethische verplichtingen.

7. Een vaardigheid om effectief te communiceren.

8. De brede opleiding die nodig is om de impact van technische oplossingen in een mondiale en maatschappelijke context te begrijpen.

9. Erkenning van de behoefte aan en het vermogen om levenslang te leren.

10. Kennis van hedendaagse kwesties.

11. Een vaardigheid om de technieken, vaardigheden en moderne engineeringtools te gebruiken die nodig zijn voor de engineeringpraktijk.

Cursusplan en basisvoorwaarden

Het programma is opgesteld om te voldoen aan de criteria van ABET (Accreditatiecommissie voor Engineering en Technologie) en ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education). Het voldoet ook aan de nationale criteria van MÜDEK (Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs).113189_Skjermbilde2019-04-02kl.22.06.38.png113190_Skjermbilde2019-04-02kl.22.06.49.png113187_Skjermbilde2019-04-02kl.22.07.01.png113188_Skjermbilde2019-04-02kl.22.07.13.png

Keuzevakken113191_Skjermbilde2019-04-02kl.22.08.02.png

Stage

Alle studenten civiele techniek moeten als stagiair werken om de professionele werkomgevingen te begrijpen, de kennis die op school is opgedaan te oefenen en toegang te krijgen tot dergelijke omgevingen. Een totaal van 8 weken lange zomerpraktijk zal gelijk verdeeld zijn; de eerste periode van 4 weken zal naar verwachting worden afgerond aan het einde van het tweede (tweede) jaar, de tweede periode van 4 weken zal naar verwachting worden voltooid aan het einde van het junior (3e) jaar.

Hoe aanvragen?

Toepassing Criteria:

 • Aanvragers moeten afgestudeerden van de middelbare school zijn die gelijkwaardig zijn aan Turkse middelbare scholen, of in het laatste jaar van een dergelijke middelbare school. Kandidaten die hun middelbare schooldiploma nog niet hebben ontvangen, mogen alleen een voorwaardelijke toelating krijgen.
 • Aankomende studenten kunnen een acceptabel middelbaar diploma (die in het laatste jaar van de middelbare school, met hun cijfer), een internationaal diploma (zoals IB, Abitur enz.), Een nationale toelatingsexamen / universitaire toelatingsexamen score of een internationale toelatingsexamen aanvragen. toelatingsexamen score van de universiteit (zoals SAT, GCE, ACT). De volledige lijst van aanvaardbare diploma's / examens en hun minimumscores zijn beschikbaar op de website van de universiteit.

Online app:

Aanvragers moeten het online aanvraagformulier invullen. Aanvragers moeten de volgende documenten bijvoegen:

 • Kopie van de identiteitspagina van hun paspoort
 • Paspoortstijl (portret) -foto
 • Middelbaar schooldiploma (indien beschikbaar)
 • High school transcript
 • Elk erkend resultaat van de uitkomst / universiteitsexamen van de middelbare school, indien beschikbaar
 • Bewijs van Engelse taalvaardigheid, indien beschikbaar
 • Motivatie

Kennis van het Engels:

MEF University is een Engelse middelgrote universiteit. Alle programma's met uitzondering van de wet zijn 100% in het Engels. Het Law-programma is 30% in het Engels.

Studenten moeten hun Engelse taalvaardigheid aantonen voordat ze beginnen aan academische programma's. Het vereiste niveau van Engelse taalvaardigheid is gelijk aan TOEFL iBT 80. Alleen internationaal of nationaal erkende examens worden geaccepteerd als bewijs van bekwaamheid. De erkende examens en hun gelijkwaardigheid zijn de volgende:

 • TOEFL iBT: 80
 • PTE Academic: 67, CAE: C, CPE: C
 • UDS, KPDS, YDS (Turkse overheidsonderzoeken): 65

Aanvragers, die op het moment van aanmelding of universiteitsinschrijving geen aanvaardbaar bewijs van Engelse taalkennis hebben, zitten aan de MEF University English Language Placement and Proficiency Examination. Studenten die niet slagen voor het bekwaamheidsexamen moeten studeren in het voorbereidende programma van de Engelse taal van de MEF University totdat ze aan het vereiste niveau voldoen.

Kandidaten voor het Law-programma die geen native Turkish-sprekers zijn of afgestudeerden van het Turks middelbaar middelbaar onderwijs zijn verplicht om het bewijs van de Turkse taalvaardigheid te leveren (TÖMER C).

Acceptatiebeslissingen:

 • De acceptatiebeslissingen worden gegeven aan de aanvragers die voldoen aan de aanvraagcriteria op basis van de relatieve waarde van aanvragen. Aanvragers worden geïnformeerd over hun acceptatiebeslissing en een studiebeursaanbieding en gevraagd om hun intentie om zich in te schrijven te bevestigen met een aanbetaling van USD 250 op de bankrekening van de universiteit. De aanbetaling wordt meegerekend voor het collegegeld van het eerste semester, maar kan niet worden terugbetaald in geval van niet-inschrijving. Na betaling van de aanbetaling, wordt een officiële acceptatiebrief afgegeven. Geaccepteerde studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun studentenvisumaanvragen.

Universitaire inschrijving:

Geaccepteerde studenten zullen hun universitaire inschrijving maken op de data die de universiteit op haar website heeft aangekondigd. De volgende documenten zijn vereist voor universitaire inschrijving:

 • Origineel diploma van de middelbare school en de notariële Turkse vertaling als deze niet in het Turks of het Engels is uitgegeven
 • High School Diploma Equivalentiecertificaat van het Turkse ministerie van Onderwijs (of Educational Attaché van het Turkse consulaat)
 • Origineel van transcript van de middelbare school
 • Originele scorekaart van testscores (uitgang van de middelbare school / universiteit) gebruikt om de toepassing te ondersteunen, indien aanwezig
 • Fotokopieën van de paspoortgegevenspagina van de aanvrager en de pagina met het studentenvisum. Het studentenvisum is verplicht voor alle internationale studenten. Het kan worden verkregen bij een Turks consulaat in het land van de aanvrager door de acceptatiebrief te presenteren.
 • Fotokopie van de eerste zeven pagina's van de verblijfsvergunning (verkregen van het bureau van buitenlandse residentie)
 • 4 pasfoto's (4,5 x 6 cm) (genomen in de laatste 6 maanden, waarbij de persoon duidelijk is geïdentificeerd)
 • Ontvangst van collegegeldbetaling
 • Originele scorekaart met een erkend taalvaardigheidsexamen (indien beschikbaar)

Kandidaten die het inschrijvingsproces niet binnen de aangekondigde data afleggen of om de vereiste documenten te verstrekken, verliezen hun recht om te studeren aan de MEF University .

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has ... Lees meer

MEF University, which admitted its first students in the academic year 2014-2015, aims to become a university that keeps entrepreneurship, innovative thinking and creativity in the foreground and has the ability to create global and local value-added with its distinctive educational model. Lees Minder