Bachelor of Science in de diëtetiek

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het gecoördineerde programma in de diëtetiek, aangeboden door de afdeling Voeding en gezondheid (NHD), College of Food and Agriculture, heeft tot doel afgestudeerden voor te bereiden die bekwame beginnende diëtisten zijn. De missie van het programma is om bekwame afgestudeerden voor te bereiden die hooggekwalificeerde diëtisten op instapniveau zijn, om het voedingswelzijn en de gezondheid van de VAE-bevolking te verbeteren. De programmadoelstellingen zijn (1) om afgestudeerden voor te bereiden op bekwame, beginnende diëtisten en (2) om afgestudeerden voor te bereiden die leiderschap tonen en zich inzetten voor dienstverlening aan de gemeenschap. Het gecoördineerde programma in de diëtetiek aan de UAEU is geaccrediteerd als een buitenlandse diëtist-onderwijsprogramma's (FDE) door de Raad voor Accreditatie voor onderwijs in voeding en diëtetiek (ACEND) van de Academie voor voeding en diëtetiek (AND). Uitkomstgegevens die de verwezenlijking van programmadoelstellingen meten, zijn op verzoek verkrijgbaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het studentenhandboek in de link hieronder "Meer details over dit programma".

w/ Platterz

Doelstellingen van het programma

Doelnummer 1. Afgestudeerden voorbereiden op competente diëtisten op instapniveau. Doelstellingen: (a) 85% van de studenten voldoet aan de programmavereisten binnen 3,75 jaar vanaf het moment van inschrijving bij de CPD (150% van de toegestane tijd) (b) Ten minste 60% van de afgestudeerden die werk zoeken, hebben een baan in verband met hun belangrijkste binnen 12 maanden na voltooiing van het programma (c) De gezondheidsautoriteiten in de VAE vereisen dat afgestudeerden van het gecoördineerde programma voor diëtetiek van de VAEU een extra practicum van zes maanden voltooien voordat ze in aanmerking komen om deel te nemen aan het diplomeringsexamen. Tachtig procent van de afgestudeerden zal binnen twaalf maanden na voltooiing van dit practicum het kwalificatie-examen van de VAE afleggen. (d) De regelgevende gezondheidsautoriteiten in de VAE eisen dat afgestudeerden in de voedingsleer slagen voor een licentie-examen dat wordt afgenomen door het ministerie van Volksgezondheid, Abu Dhabi, het ministerie van Volksgezondheid of de Dubai Health Authority. Over een periode van 5 jaar slaagt 80% van de afgestudeerden binnen een jaar na de eerste poging voor het diëtistentest (Department of Health - Abu Dhabi of het equivalent). E) Ten minste 85% van de werkgevers reageert op enquêtes op een schaal van 1-5 (5 = uitstekend) beoordeelt afgestudeerden als 3 (voldoende) of beter voor kennis, vaardigheden en competenties voor de praktijk op instapniveau (f) Minstens 60% van de afgestudeerden van het programma die werk zoeken, zullen een baan vinden in een klinische instelling.

Doel nummer 2. Voorbereiden van afgestudeerden die leiderschap tonen en zich inzetten voor dienstverlening aan de gemeenschap. Doelstellingen: (a) Minstens 50% van de afgestudeerden zal op het alumni-onderzoek aangeven dat ze het afgelopen jaar actief deelnemen aan taakstraffen (b) 5 jaar, 60% van de afgestudeerden zal binnen 12 maanden na het afstuderen actief lid zijn van beroepsverenigingen. (c) Over een periode van 3 jaar beoordeelt ten minste 80% van de werkgevers die reageren op enquêtes op een schaal van 1-5 (5 = uitstekend) afgestudeerden als 3 (bevredigend) of beter voor het aantonen van leiderschapsvaardigheden.

Programma leerresultaten

Na succesvolle afronding van dit programma kunnen studenten:

 • Selecteer indicatoren van programmakwaliteit en / of klantenservice en meet de realisatie van doelstellingen.
 • Pas evidence-based richtlijnen, systematische reviews en wetenschappelijke literatuur toe (zoals de Academy Evidence Analysis Library en Evidence-based Nutrition Practice Guidelines, de Cochrane Database of Systematic Reviews en het Amerikaanse Department of Health and Human Services, Agency for Healthcare Research and Quality, National Guideline Clearinghouse Websites) in het voedingszorgproces en -model en andere gebieden van de diëtetiekpraktijk.
 • Rechtvaardig programma's, producten, diensten en zorg met gepast bewijs of gegevens.
 • Evalueer opkomend onderzoek voor toepassing in de diëtetiekpraktijk.
 • Onderzoeksprojecten uitvoeren met geschikte onderzoeksmethoden, ethische procedures en statistische analyse.
 • Oefen in overeenstemming met de huidige federale voorschriften en statuten en regels van de staat, indien van toepassing en in overeenstemming met accreditatienormen en de reikwijdte van de diëtetiekpraktijk en de ethische code voor het beroep van diëtetiek.
 • Demonstreer professionele schrijfvaardigheid bij het voorbereiden van professionele communicatie CRD 2.3: Ontwerp, implementeer en evalueer presentaties voor een doelgroep.
 • Gebruik effectieve onderwijs- en adviesvaardigheden om gedragsverandering te vergemakkelijken.
 • Demonstreer actieve deelname, teamwerk en bijdragen in groepsinstellingen.
 • Wijs patiëntenzorgactiviteiten toe aan DTR's en / of ondersteunend personeel, indien van toepassing.
 • Verwijs klanten en patiënten door naar andere professionals en diensten wanneer de behoeften buiten de individuele praktijk vallen.
 • Leiderschapsvaardigheden toepassen om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Neem deel aan professionele en gemeenschapsorganisaties.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan met andere gezondheidswerkers en ondersteunend personeel om effectieve voedingsdiensten te leveren.
 • Demonstreer professionele eigenschappen binnen verschillende organisatieculturen.
 • Voer zelfevaluatie uit, ontwikkel doelen en doelstellingen en stel een ontwerpportfolio op voor professionele ontwikkeling zoals gedefinieerd door de Commissie voor diëtische registratie.
 • Demonstreer onderhandelingsvaardigheden.
 • Beoordeel de voedingsstatus van individuen, groepen en populaties in verschillende omgevingen waar voedingszorg wordt of kan worden geleverd.
 • Diagnose van voedingsproblemen en het maken van problemen, etiologie, tekenen en symptomen (PES).
 • Plan en implementeer voedingsinterventies, waaronder het prioriteren van de voedingsdiagnose, het formuleren van een voedingsrecept, het stellen van doelen en het selecteren en beheren van de interventie.
 • Monitoren en evalueren van problemen, etiologieën, tekenen, symptomen en de impact van interventies op de voedingsdiagnose.
 • Volledige documentatie volgens professionele richtlijnen, richtlijnen vereist door gezondheidszorgsystemen en richtlijnen vereist door de praktijk.
 • Ontwikkel en toon effectieve communicatieve vaardigheden voor klinische en klantendiensten in verschillende formaten.
 • Ontwikkel en lever producten, programma's of diensten die het beheer van de gezondheid, het welzijn en de levensstijl van de consument bevorderen.
 • Geef respectvolle, wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op consumentenvragen over opkomende trends.
 • Coördineer inkoop, productie, distributie en service van goederen en diensten.
 • Ontwikkel en evalueer recepten, formules en menu's voor acceptatie en betaalbaarheid die aansluiten bij de culturele diversiteit en gezondheidsbehoeften van verschillende populaties, groepen en individuen.
 • Neem deel aan het beheer van human resources.
 • Beheerfuncties uitvoeren met betrekking tot veiligheid, beveiliging en sanitaire voorzieningen die van invloed zijn op werknemers, klanten, patiënten, faciliteiten en voedsel.
 • Deelnemen aan activiteiten van openbaar beleid, met inbegrip van zowel wetgevende als regelgevende initiatieven.
 • Voer klinische kwaliteitsbeheeractiviteiten en klantenservice uit.
 • Gebruik de huidige informatietechnologie om informatie en gegevens te ontwikkelen, op te slaan, op te halen en te verspreiden.
 • Analyseer kwaliteits-, financiële of productiviteitsgegevens en ontwikkel een interventieplan.
 • Stel procedures voor en gebruik deze, passend bij de praktijk, om afval te verminderen en het milieu te beschermen.
 • Haalbaarheidsstudies uitvoeren voor producten, programma's of diensten, rekening houdend met kosten en baten.
 • Analyseer financiële gegevens om het gebruik van middelen te beoordelen.
 • Ontwikkel een plan om een product, programma of dienst aan te bieden of te ontwikkelen met een budget, personeelsbehoeften, apparatuur en benodigdheden.
 • Code en factuur voor diëtetiek / voedingsdiensten om vergoeding te krijgen voor diensten van openbare of particuliere verzekeraars.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Lees meer

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Lees Minder