Bachelor of Science in de wijsbegeerte, de politiek,

Algemeen

Beschrijving van opleiding

interdisciplinair

Volg een robuuste mix van filosofie, politiek en economie cursussen, boeiende ideeën variërend van de oudheid tot heden.

levensbeschouwelijke

Bestudeer wereldvormende ideeën door de lens van een christelijk wereldbeeld. Leer wat het betekent om filosofie, politiek en economie te betrekken met een op het evangelie gerichte benadering.

Foundational

Afgestudeerden zullen worden voorbereid op een loopbaan in de rechten, overheidsdienst, non-profit ministeries of effectiever dienen in dagelijkse contexten.

'In dit programma leren studenten hoe het evangelie informeert hoe we sociaal, politiek en economisch met elkaar omgaan. Ze zullen interageren met filosofische en theologische ideeën die industrieën en naties hebben gevormd door de lens van een christelijk wereldbeeld. "
Bryan Baise, universitair docent filosofie en apologetiek

Leerresultaten

Na hun afstuderen kunnen studenten die deze vaardigheden hebben verworven, in verschillende functies in het christelijk ambt, het bedrijfsleven, de rechten, financiën en overheidsdiensten over de hele wereld werken.

 1. Studenten kunnen systematische en historische theologie integreren in een groter bijbels kader.
 2. Studenten zullen in staat zijn om de filosofische grondslagen van politieke en economische denksystemen binnen een groter christelijk wereldbeeld te verklaren.
 3. Studenten zullen kunnen beschrijven hoe het politieke proces resulteert in publiek beleid.
 4. Studenten zullen in staat zijn om fiscaal en monetair beleid uit te leggen, samen met economische theorieën.

Studieprogramma

Cursus

Algemene studies

36 EN 101 Engelse samenstelling I 3 EN 102 Engelse compositie II 3 HS 161 Wereldgeschiedenis 3 HS 171 Amerikaanse geschiedenis 3 HU 421 Great Books Seminar I 3 HU 422 Great Books Seminar II 3 MA 111 College Algebra 3 PH 103 Inleiding tot de wijsbegeerte 3 PH 108 Wereldbeeldanalyse 3 PH 311 Inleiding tot ethiek 3 PH 321 Religie op het openbare plein 3 PS 101 Inleiding tot de psychologie 3 Bijbelse en theologische studies 33 BL 101 Oude testamentonderzoek I 3 BL 102 Oude testamentonderzoek II 3 BL 111 Hermeneutics 3 BL 151 Nieuwtestamentische enquête I 3 BL 152 Nieuwtestamentisch onderzoek II 3 HS 201 Kerkgeschiedenis I 3 HS 202 Kerkgeschiedenis II 3 HS 305 Baptist History 3 TH 211 Christelijke theologie I 3 TH 212 Christelijke theologie II 3 TH 311 Christelijke theologie III 3 Ministerie Studies 12 MS 101 Inleiding tot christelijke missies 3 MS 105 Persoonlijke evangelisatie 3 Kies twee van de volgende cursussen. Studenten moeten kiezen voor PR 205 en PR 206 of SP 105 en SP 106 PR 205 Prediking I 3 PR 206 Prediking II 3 SP 105 Inleiding tot spreken in het openbaar 3 SP 106 Geavanceerd spreken in het openbaar 3 Major Studies 39 Filosofie 12 PH 232 Kritisch redeneren 3 PH 331 Geschiedenis van de wijsbegeerte I 3 PH 332 Geschiedenis van de wijsbegeerte II 3 PH 441 Politieke filosofie 3 Politiek 12 PL 101 Inleiding tot de politieke wetenschappen 3 SS 211 Amerikaanse regering 3 PL 311 Politieke economie 3 Kies een van de twee onderstaande klassen PL 471 Grondwettelijk recht 3 BA 371 Ondernemingsrecht 3 Economie 12 BA 101 Inleiding tot bedrijfskunde 3 BA 211 Macro-economie 3 BA 212 Micro-economie 3 MA 261 Statistische analyse 3 Beperkte keuzevakken 3 Een beperkte keuzevak in de wijsbegeerte (PH), Politiek (SS / PL) of Business (BA) Algemene keuzevakken 9 Totaal aantal graaduren 129

Voorwaarde: CP 100. Studenten die dit vak nodig hebben, moeten zich er tijdens hun eerste semester van de studie voor aanmelden. Alle cursuswerk wordt online voltooid. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

Toelatingsvoorwaarden

 1. Pastor / kerk aanbevelingsformulier
  Bij het invullen van onze online-aanvraag worden de aanbevelingsformulieren per e-mail verzonden naar degenen die u heeft aangegeven deze te moeten ontvangen.
  Gezinsleden mogen een aanbevelingsformulier niet invullen. Aanbevelingen moeten de aanvrager minimaal één jaar hebben gekend. Als om welke reden dan ook aanbevelingen niet de juiste hoeveelheid diversiteit weergeven, kan het Admissions Office om aanvullende aanbevelingen vragen.
 2. Spirituele Autobiografie
  Bij het invullen van de online applicatie vindt u een ruimte om uw spirituele autobiografie te typen. De spirituele autobiografie is een getypt essay - niet langer dan 500 woorden - waarin je bekering wordt gedocumenteerd, het evangelie beknopt wordt uiteengezet en je redenen worden aangegeven om voor Boyce College te kiezen.
 3. Officiële transcripten
  Transcriptie van alle onderwijsinstellingen is vereist. Officiële High School transcripties of General Equivalency Diploma (GED) testscores zijn noodzakelijk tenzij de aanvrager meer dan 24 college-uren post-high school college credit heeft (dubbele inschrijvingscursussen tellen niet mee voor deze 24 uur). Het is het beste voor aanvragers om te vragen dat transcripties rechtstreeks van hun school naar het Southern Seminary Admissions Office worden gestuurd. In geen enkel geval beschouwt het seminarie als officieel een transcript met de vermelding "Uitgegeven aan student."
 4. Aanvraagkosten
  Het niet-terugbetaalbare inschrijfgeld van $ 40 is verschuldigd aan het opnamekantoor voordat het inschrijvingspakket van de student kan worden verwerkt.
 5. ACT / SAT / CLT-scores
  Alle aanvragers (inclusief thuisgeschoolde studenten) moeten scores van de Scholastic Aptitude Test (SAT), American College Test (ACT) of de Classic Learning Test (CLT) indienen. De SAT-code voor Boyce College is 3858 en de ACT-code is 5522. Aanvragers die 24 jaar of ouder zijn of 15 uur (post-middelbare school) hebben doorlopen van (a) een regionaal erkend college of (b) een college met AABC-accreditatie , en minimaal een C-gemiddelde hebben gehandhaafd, zijn niet verplicht om deze gestandaardiseerde testscores in te dienen. (SAT-, ACT- en CLT-scores worden niet gebruikt als basis voor toelating tot Boyce College maar worden gebruikt om het vermogen van een student om op college-niveau te werken te evalueren.) Er kan worden afgezien van testscores voor kandidaten van 24 jaar of ouder.
 6. Woontoepassing
  Alle aanvragers (inclusief internet- en extensiecentrum-aanvragers) moeten hun behoefte aan campuswoningen bevestigen of ontkennen. Vanwege beperkingen op het gebied van huisvesting op de campus moeten we zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de behoeften aan huisvesting. De volgende link brengt u naar onze woningapplicatie.
 7. Documenten van burgerschap
  Documentatie van immigratieclassificatie voor studenten die geen staatsburgers van de Verenigde Staten zijn.

Collegegeld en tarieven

* Dankzij de vrijgevigheid van de Southern Baptist Convention ontvangen studenten die lid zijn van de Southern Baptist Churches een forse korting op het collegegeld. Collegegeld bij Boyce is meer dan $ 20.000 minder per jaar dan het gemiddelde christelijke college. Voor studenten die zijn aangesloten bij SBC Churches, kost elke klas $ 1.257.

 • $ 419,00 per credit-uur voor Southern Baptist-studenten
 • $ 838,00 per credit-uur voor niet-Southern Baptist-studenten
 • $ 447,00 studenteninschrijving en studentenlevenskosten

Gemiddelde kosten per semester: $ 10.357

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Love God. Love Neighbor. Boyce College stands on the gospel and has since its founding. Our faculty's commitment to the Bible and to cultural engagement, along with our vibrant student life culture an ... Lees meer

Love God. Love Neighbor. Boyce College stands on the gospel and has since its founding. Our faculty's commitment to the Bible and to cultural engagement, along with our vibrant student life culture and academic programs, will equip students for faithfulness in all of life. Lees Minder