Lees de Officiële Beschrijving

Het doel van de opleiding is om een ​​technische intellectueel die zich kunnen identificeren, te beoordelen en het formuleren van de technische behoeften van de samenleving als geheel, en onderzoek en de geconstateerde technische problemen creatief en innovatief te lossen te ontwikkelen, door het toepassen van wetenschappelijke, wiskundige, technische, economische en andere relevante principes en methodes. De kwalificatie bereidt studenten voor een technische wetenschappen, design en projectmatige carrière door middel van fundamenteel inzicht, het gebruik en de juiste toepassing van technische methoden, vaardigheden, tools en informatie technologie. De cursus biedt ook een platform voor levenslang leren.

Uitkomsten

De student zal in staat zijn om:

 1. Identificeren, te beoordelen, te formuleren, te interpreteren, te analyseren en technische problemen op te lossen creatief en innovatief door het toepassen van de kennis van wiskunde, fundamentele wetenschap en ingenieurswetenschappen van de eerste beginselen.
 2. Plannen en beheren van kleine projecten, demonstreren fundamentele kennis, begrip en inzicht in de principes, methoden en concepten die maatschappelijk verantwoord (voor de lokale en andere gemeenschappen) vakmanschap vormen.
 3. Effectief werken, individueel en met anderen, als lid van een team, groep, organisatie, gemeenschap of in multi-disciplinaire omgevingen.
 4. Organiseren en beheren van hem / haarzelf en zijn / haar werkzaamheden op verantwoorde wijze, effectief, professioneel en ethisch aansprakelijkheid aanvaarden binnen zijn / haar grenzen van de bevoegdheid, en de uitoefening van het oordeel op basis van kennis en expertise.
 5. Plannen en uitvoeren beperkte onderzoek, onderzoek en experimenten door het toepassen van de juiste theorieën en methoden, en het uitvoeren van de juiste data-analyse en interpretatie.
 6. Effectief te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, met technische publiek en de gemeenschap in het algemeen, met behulp van passende structuur, stijl en grafische ondersteuning.
 7. Gebruik en effectief en kritisch te beoordelen geschikte methoden van onderzoek, vaardigheden, tools en informatie technologie in vakmanschap, en tonen een begrip en de bereidheid om de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de technische activiteiten op de maatschappij en het milieu te accepteren.
 8. Voer procedurele en niet-procedurele ontwerp en de synthese van componenten, systemen, werken, producten of processen als een set van gerelateerde systemen en hun sociale, juridische, gezondheid, veiligheid en milieu-impact en de voordelen te evalueren.
 9. Employ verschillende leerstrategieën en vaardigheden om module uitkomsten vereist fundamentele wiskunde, technische wetenschappen, engineering design research en aspecten van het beheer van de knie, hem daardoor het voorbereiden / haarzelf te nemen aan levenslang leren, op de hoogte blijven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn op het gebied van engineering.
 10. Deelnemen als een verantwoordelijke burger in het leven van de lokale, nationale en internationale gemeenschappen door professioneel en ethisch handelen.
 11. Demonstreren, indien van toepassing, culturele en esthetische sensitiviteit in een heel scala van sociale context in de uitvoering van engineering activiteiten.
 12. Ontdek onderwijs en carrièremogelijkheden.
 13. Organiseren en ontwikkelen van ondernemersvaardigheden kansen door middel van technische problemen op te lossen, ontwerp, technisch onderzoek en leidinggevende vaardigheden.

Toelatingseisen en selectiecriteria

 • Raadpleeg de Faculteit verordening EB3 voor de minimale toelatingseisen voor dit programma.
 • Studenten worden geselecteerd op wetenschappelijke verdienste en een persoonlijk gesprek, indien noodzakelijk geacht.
 • Het aantal ingeschreven studenten zal worden beperkt.

promotie Eisen

Raadpleeg Faculteitsreglement EB4 en EB5, bepalen van de promotie eisen voor Ingenieurswetenschappen programma's en de voorwaarden voor het toekennen van een doorgeschoten met onderscheiding BING graad.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 135 andere vakken van University of Johannesburg »

Deze cursus is Campus based
Begindatum
Feb. 2020
Duration
4 jaar
Voltijd
Op locaties
Op datum
Begindatum
Feb. 2020
Aanmeldingslimiet

Feb. 2020