Diploma in arbeidsrelaties en human resources

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Doelstellingen en algemene vaardigheden van de titel

De doelstellingen van de titel zijn:

 1. De nodige kennis verwerven om de complexiteit en de dynamische en onderling samenhangende aard van werk te begrijpen, waarbij op een geïntegreerde manier aandacht wordt besteed aan hun juridische, organisatorische, psychologische, sociologische, historische en economische perspectieven.
 2. Train voor de toepassing van theoretische en praktische kennis die is opgedaan in de verschillende actiegebieden:
  • De richting en het beheer van menselijke hulpbronnen
  • Juridisch en arbeidsadvies
  • Management, bemiddeling en interventie op de arbeidsmarkt
  • Het voorkomen van beroepsrisico's
  • De consulting en / of Socio-labor Audit
 3. Train om informatie- en communicatietechnologieën toe te passen op hun verschillende actiegebieden.
 4. Train voor autonoom leren van nieuwe technieken en kennis.
 5. Train voor toegang, met redelijke garanties voor succes, tot postdoctorale studies en specialisatie.

Deze training moet de verwerving van een reeks algemene competenties garanderen die nodig zijn voor de adequate ontwikkeling van de professional op de werkplek, die worden overwogen in de whitepaper "Degree in Labour Sciences and Human Resources".

leerplan

EERSTE CURSUS

eerste semester

tweede termijn

1. Statistieken

2. Sociologie en TIS

3. Inleiding tot de economie

4. Bedrijfskunde

5. Geschiedenis van de RR.LL. uit Spanje

1. Elementen van het privaatrecht

2. Psychologie van werk en organisaties

3. Inleiding tot arbeidsrelaties

4. Vennootschapsrecht

5. Elementen van publiekrecht

TWEEDE CURSUS

eerste semester

tweede termijn

1. Arbeidsrecht I

2. Sociaal zekerheidsrecht I

3. Werkorganisatie

4. Vakbondsrecht

5. Sociologie van werk en organisaties

1. Arbeidsrecht II

2. Sociaal zekerheidsrecht II

3. Personeelsmanagement en management

4. Arbeidseconomie

5. Conflictbeheer

DERDE CURSUS

eerste semester

tweede termijn

1. Arbeidsrecht

2. Arbeidsrecht

3. Arbeidsrelatiesystemen

4. Technieken voor personeelsbeheer I

5. Gezondheid en veiligheid op het werk

1. Sociaal-arbeidsbeleid

2. Arbeidsbestuursrecht

3. HR-managementtechnieken II

4. Arbo-wetgeving

5. Psychosociale risico's: evaluatie en behandeling

VIERDE CURSUS

eerste semester

Tweede semester

1. Economie van arbeidsmarkten

2. HR-audit

3. Optioneel

1. Praktijken

2. Einddiploma

3. Optioneel

ROUTEBESCHRIJVING EN OPTIONEEL

Bedrijfs- en personeelsplan

1. Boekhouding

2. Fiscaal regime van het bedrijf

3. Niet-bezoldigd werk

4. Preventieve technieken en beheer van de sociale zekerheid van arbeid

5. Communicatie, leiderschap en organisatorische effectiviteit

6. Human resources. Kwaliteits- en milieubeheer

7. Kennisbeheer en organisatorisch leren

Arbeidsmarkt route

1. Geschiedenis van arbeidsrelaties in Spanje. 20e eeuw

2. Lokale werkgelegenheidsstelsels en duurzaamheid

3. Socio-labor Insertion

4. Ondernemerscultuur en bedrijfscreatie

5. Ontwerp, beheer en evaluatie van projecten

6. Werk en geslacht

Carrièremogelijkheden

Voor zover deze graad een multidisciplinaire opleiding op het gebied van werk biedt, worden er verschillende opties gepresenteerd voor afgestudeerden in arbeidsrelaties en human resources bij de ontwikkeling van hun professionele activiteit:

- Op het gebied van particuliere ondernemingen.

- Als professionals van vrij oefenen (collegiaal).

- In de sector openbaar bestuur (wat de toegang tot de openbare dienst betreft, is er een breed scala aan opposities om te kunnen kiezen in het kader van het aanbod voor openbare werkgelegenheid, die rechtstreeks verband houden met deze studies, in de administratie Staats-, regionale of lokale arbeidskrachten).

De belangrijkste professionele kansen die deze graad biedt, kunnen als volgt worden gesynthetiseerd:

Advies, management en sociaal-maatschappelijke vertegenwoordiging

 • Sociaal-arbeidsbeheer van het bedrijf
 • Experts in juridisch arbeidsadvies, zowel van werknemers, bedrijven of vakbonden,
 • Vertegenwoordiging van collectieve en professionele belangen van zowel werknemers als bedrijven, inclusief procedurele vertegenwoordiging bij arbeidsrechtbanken
 • Experts in collectieve onderhandelingen, bemiddeling en arbeidsgeschillenbeslechting

Human Resources

 • Regie en beheer van menselijke hulpbronnen
 • Heeft diagnostiek nodig
 • Beroepsrisicopreventie of sociaal-arbeidsaudit
 • Sociaal-maatschappelijke adviesbureaus
 • Preventie van beroepsrisico's

Advies en beheer over veiligheid en sociale bescherming

Interventie op de arbeidsmarkt

 • Management, advies en analyse van arbeidsmarkten
 • Bemiddeling en interventie op de arbeidsmarkt: arbeidsagenten en lokale ontwikkeling en dynamisering.

Ontwerp, beheer en evaluatie van sociaal-arbeidsbeleid

 • Actief en passief werkgelegenheidsbeleid, lokale ontwikkeling, werkgelegenheidsbevordering en begeleiding door overheidsdiensten of intermediaire bedrijven op de arbeidsmarkt
 • Oprichting, advies en beheer van bedrijven in de sociale economie

Onderwijs en onderzoek

 • Lesgeven in particuliere entiteiten zoals academies of business schools, voortgezet onderwijs, middelbare school of beroepsopleiding, specialisatieopleiding en gerelateerd aan de wereld van het werk (beroepsopleiding voor werkgelegenheid en permanente educatie).
 • Universitair onderwijs en onderzoek

Vrije uitoefening van het beroep

 • Consultant of adviseur voor personeelsbeheer en human resources.
 • Professionele prestaties als expert in arbeidsprocedures die rapporten opstellen over zaken als personeelsorganisatie, bedrijfsherstructureringsprocessen, enz.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus ... Lees meer

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus fines y desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de autonomía. Lees Minder