Duale opleiding in bedrijfskunde en beheer [ade] en de wet. (E-3)

Universidad Pontificia Comillas

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Duale opleiding in bedrijfskunde en beheer [ade] en de wet. (E-3)

Universidad Pontificia Comillas

Duale opleiding in Business Administration and Management [ADE] en Recht. (E-3)

Bachelor104

De E-3-programma, Georganiseerd in samenwerking tussen de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, biedt, meer dan vijf academische jaren, alomvattende en geïntegreerde opleiding op het gebied van Business Administration and Management, Samen met een volledige voorbereiding van alle gebieden binnen de Bachelor's Degree in wet. Deze prestigieuze en gerenommeerde E-3 duale opleiding zorgt voor de levering van de uitzonderlijke training die nodig is om de meest concurrerende zakelijke en juridische omgevingen in te voeren in een geglobaliseerde wereld.

Onder 'Curriculum' vindt u zowel de huidige organisatie van de E-3-programma, evenals de nieuwe structuur, die zal worden aangeboden als van het academisch jaar 2016/2017 te vinden.

In aanvulling op de prestigieuze en geconsolideerde E-3 Program, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt met ingang van studiejaar 2016/2017, de nieuwe Dual Degree Programma in Business Analytics en Recht (E-3 Analytics), georganiseerd in samenwerking tussen de Faculteit der Economische Wetenschappen en Business Administration en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. E-3 Analytics biedt, meer dan vijf academische jaren, innovatieve, uitgebreide en geïntegreerde opleiding op het gebied van Business Analytics, samen met alle juridische inhoud van de Bachelor's Degree in Law. Dit nieuwe programma biedt een academische opleiding vereist om gegevens voor de besluitvorming te analyseren in al steeds meer gedigitaliseerd busines.

Redenen om te studeren met ons

 • Ervaring en prestige: Eerste dual degree programma in Business Administration and Management worden onderwezen in een Spaanse universiteit; belangrijke referentie in de juridische en zakelijke wereld. Belangrijkste ijkpunt in de juridische en zakelijke wereld.
 • Hoge academische vraag: Een dual degree programma in een goed presterende academische omgeving.
 • Internationalisering: Semester uitwisselingen in het leiden van Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en Business Schools.
 • Professionalisering: Gestructureerde en innovatieve professionele training, in aanvulling op de stages als onderdeel van het curriculum. Stages kan worden verlengd tot maximaal een semester, om in de top nationale en internationale bedrijven en advocatenkantoren, alsmede in openbare instellingen worden ondernomen.
 • Innovatie: Gestructureerd, efficiënt en dynamisch leerplan, in voortdurend worden herzien en afgestemd op een internationale context.
 • Werkgelegenheid: De hoogste graad van student inzetbaarheid gewaarborgd, niet alleen als gevolg van de programma's dual degree profiel, maar ook te wijten aan een uitstekende snelheid van het inbrengen ICADE's op de arbeidsmarkt.

Toelating

Kandidaat profiel:

De duale opleiding in Business Administration and Management en Recht is bedoeld voor kandidaten met een hoge intellectuele capaciteiten, die zich onderscheiden voor hun volwassenheid, hoge mate van toewijding aan hun studie, en beschikken over een mogelijkheid voor kritische redeneren en teamwork. Kandidaten zijn verplicht om een ​​hoge beheersing van het Engels hebben.

Toelatingseisen:

Om te beginnen je studie is een eerste vereiste conditie bewijzen dat u bereiken met de wettelijke vereisten van de toegang tot de universiteit

Vaardigheden

Vaardigheden van de Bachelor's Degree in Law

ALGEMENE VAARDIGHEDEN

 • CGI 01. management, organisatie en adequate planning van de tijd.
 • CGI 02. Mondelinge en schriftelijke communicatie in de moedertaal.
 • CGI 03. De mogelijkheid om te analyseren en synthetiseren. Vermogen om goed te begrijpen en de structuur verworven kennis.
 • CGI 04. De mogelijkheid om informatie te beheren: het verkrijgen, analyseren en informatie te herstellen van verschillende bronnen.
 • CGI 05. Problemen oplossen. Vermogen om kennis in praktijk te brengen, het behalen van resultaten.
 • CGI 06. Besluitvorming.
 • CGI 07. De kennis van een tweede taal.
 • CGP 08. kritisch vermogen. Kritisch oordeel.
 • CGP 09. Ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden: empathie, tolerantie, respect, het vermogen om tegenstrijdige belangen te coördineren.
 • CGP 10. Teamwork.
 • CGS 11. De mogelijkheid om te leren, zelfstudie, leren leren als onderdeel van een permanent proces.
 • CGS 12. De mogelijkheid om aan te passen aan nieuwe situaties.
 • CGS 13. Zoek naar excellentie en kwaliteit bij het uitvoeren van taken.
 • CGS 14. Onderzoek vaardigheden.

specifieke vaardigheden

 • CEA 01. Timeless training op de fundamentele kennis van de wet.
 • CEA 02. Kennis van de belangrijkste kenmerken van het rechtsstelsel met inbegrip van bepaalde vertrouwdheid met de instellingen en procedures.
 • CEA 03. De Voorlichting van het rechtssysteem als een complex geheel.
 • CEA 04. Kennis van de beginselen, concepten en waarden van de verschillende kennisgebieden.
 • CEA 05. Kennis van de historische, sociale en culturele context waarin de advocatuur wordt beoefend.
 • CEA 06. Kennis van de cijfers en instellingen die staat en supra-overheidsinstellingen en organen vormen.
 • CEA 07. Begrip van complexe juridische kwesties.
 • CEA 08. Understanding Law als een instrument voor het oplossen van belangenconflicten.
 • CEA 09. Kennis van en inzicht in de boekhouding als een systeem voor de productie van informatie over de economische / financiële positie van een bedrijf en de resultaten ervan.
 • CEA 10. Kennis van de basisbegrippen en instrumentele analysetechnieken en besluitvorming in marketing.
 • CEP 01. Het vermogen om adequaat toe te passen verworven kennis om complexe case studies.
 • CEP02. Vermogen om te herkennen en de juridische gevolgen van individuele acties te analyseren.
 • CEP 03. De mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek op juridisch gebied.
 • CEP 04. Bewustwording van de ethische dimensie van juridische beroepen.
 • CEP 05. De mogelijkheid om bepalingen van toepassing zijn op de verschillende relevante feiten, handelingen of activiteiten.
 • CEP 06. De mogelijkheid tot het opstellen van juridische documenten.
 • CEP 07. discursieve en argumentatieve vermogen.
 • CEP 08. De mogelijkheid om juridische informatie te beheren.
 • CEP 09. De mogelijkheid om te herkennen en gebruik maken van verschillende taalkundige registers van het Engels.
 • CEP 10. De mogelijkheid om gespecialiseerde teksten te begrijpen in het Engels.
 • CEP 11. Mogelijkheid om economische analyses uit te voeren.
 • CEP 12. De mogelijkheid om eenvoudige activiteiten in een professionele omgeving uit te voeren.
 • CEP 13. Mogelijkheid om beroepspraktijk als een dienst aan de samenleving te begrijpen.
 • CED 01. Wereldwijd contextualiseren Recht en juridische relaties.
 • CED 02. Het toepassen van juridische kennis.
 • CED 03. Het identificeren elementaire juridische bronnen en de toepassing daarvan op bijzondere gevallen.
 • CED 04. Het identificeren van elementen van een juridisch probleem, het voorstellen van alternatieven voor de resolutie.
 • CED 05. Het begrijpen van juridische teksten.
 • CED 06. Het identificeren en toepassen van geschikte jurisprudential lijnen op een concreet geval.
 • CED 07. Het identificeren van en inzicht in de reikwijdte van de wettelijke bepalingen in sociale relaties.

Vaardigheden van Degree de bachelor in Business Administration en Mangement

Algemene vaardigheden:

 • CG 01 -Organizational en planning van het vermogen bij de identificatie van de problemen in het kader van bulk data.
 • CG 02 -Mogelijkheid om bulk data te analyseren uit verschillende bronnen: tekst, audio, numerieke en grafische.
 • CG 03 -probleem op te lossen en de besluitvorming in een kwantitatieve en kwalitatieve bulk data setting.
 • CG 04 -Mogelijkheid om projecten en rapporten, mondeling en schriftelijk te bereiden, de verspreiding van deze ideeën via digitale kanalen.
 • CG 05 -Mogelijkheid om te communiceren in het Engels in de informatiemaatschappij.
 • CG 06 -Interpersonal vaardigheden in de informatiemaatschappij: luisteren, discussie en debat.
 • CG 07 -Leadership en team werkvermogen in de informatiemaatschappij.
 • CG 08 -Criticism en zelfkritiek vermogen in de informatiemaatschappij.
 • CG 09 -Ethical betrokkenheid in de informatiemaatschappij.
 • CG 10 -de erkenning van en respect voor diversiteit en multiculturalisme in de informatiemaatschappij.
 • CG 11 -Mogelijkheid om te leren en zelfstandig werken in de informatiemaatschappij.
 • CG 12 -Flexibiliteit en het vermogen aan te passen aan een professionele setting in de informatiemaatschappij.

Specifieke vaardigheden

 • CE 01 -Begrijpen de aard van de business analyse en de essentiële concepten en instrumenten (statistische en kwantitatieve analyse, verkennend en voorspellende modellen en informatiesystemen), gericht op het identificeren, evalueren, en het vastleggen van de mogelijkheden afgeleid van de informatie die waarde te creëren voor de organisatie.
 • CE 02 -Knowing en begrijpen van de fundamentele factoren van de bedrijfsvoering, zoals de doelstellingen en activiteiten plannen, organiseren en bewaken van hen, de operationele functionele gebieden en hun betrekkingen met de instelling, en de erkenning van de leidende rol die de manager oefeningen in het definiëren en het beheer ervan.
 • CE 03 -Identifying en het oplossen van de ethische dilemma's ten aanzien van duurzaamheid die zich voordoen in de besluitvormingsprocessen die een inherent onderdeel van de zakelijke activiteiten zijn, de erkenning van de complexiteit van deze dilemma's toegevoegd door een digitale en wereldwijde omgeving, met behulp van universele ethische en morele waarden die vorm aan te nemen in het management en strategische planning instrumenten.
 • CE 04 -Knowing en het toepassen van management support tools voor het externe en interne strategische analyse, gericht op planning business strategie in een digitale en globale instelling.
 • CE 05 -Knowing de basisprincipes van de economische theorie en hoe ze werken in de praktijk.
 • CE 06 -Applying economische theorie en de nieuwe trends analyse van het gedrag van de economische agenten.
 • CE 07 -Knowing en begrijpen van boekhoudkundige regels om te kunnen registreren en analyseren van de informatie in de jaarrekening van een bedrijf informatie.
 • CE 08 -Knowing over en inzicht in management accounting in itsanalytic en voorspellende versies met het oog op beslissingen van het management te nemen.
 • CE 09 -Knowing en begrijpen van de financiële theorieën in een kader van analytische management, bulk data gebruik, en nieuwe technologieën.
 • CE 10 -Knowing over en inzicht in de financiële markten en het gebruik van bulk data in een nationale en internationale financiële instellingen.
 • CE 11 -Knowing over en analyseren, met behulp van bulk data en intensieve informatieverwerking technologieën, de onderlinge relaties tussen de macro-economie en de financiële markten.
 • CE 12 -ontwikkeling van vaardigheden voor de communicatie en het gebruik van bulk data in verschillende formaten (analoog, digitaal).
 • CE 13 -Being in staat om te communiceren en informatie te verzenden in het Engels in een professionele setting van business analyse, door middel van de behandeling van bulk data.
 • CE 14 -Analyzing de diversiteit van de religieuze fenomeen evenals het christelijke denken wanneer zij worden geconfronteerd met sociale, economische en politieke problemen in de hedendaagse samenleving.
 • CE 15 -Knowing over de belangrijkste instellingen van de economische en zakelijke Law en hun effect op de economische en zakelijke activiteiten gekenmerkt door de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van bulk data.
 • CE 16 -Knowing de basisconcepten van handelsrecht, evenals de wetgevende en de zaak ontwikkelingen rechtspraak gericht op aanpassing aan de nieuwe situatie gevormd door big data.
 • CE 17 -het verwerven het vermogen om de problemen die zich voordoen in de zakelijke omgeving via wiskundige technieken opgelost.
 • CE 18 -Knowing over en het gebruik van wiskundige optimalisatie en besluitvorming technieken voor de verwerking van gegevens.
 • CE 19 -Knowing over de basics van de technische principes van de klassieke statistiek (beschrijvende en inferentiële) en data mining.
 • CE 20 -Knowing hoe je een echte business probleem dat data-analyse vereist en selecteer kritisch de meest geschikte techniek of combinatie van technieken te modelleren.
 • CE 21 -Knowing hoe te interpreteren, evalueren en communiceren de resultaten zijn afgeleid van data-analyse technieken als ze gebruiken om te helpen bij het beheer van en het nemen van zakelijke beslissingen.
 • CE 22 -Knowing hoe je data-analyse technieken (waaronder die van de klassieke statistiek en data mining technieken) om een ​​echte dataset van toepassing, met behulp van software die geschikt is voor dit doel is.
 • CE 23 -Knowing over en het gebruik van relationele databases.
 • CE 24 -Knowing over en toepassen van de meest effectieve data visualisatie technieken en hun belang voor de winning van kennis.
 • CE 25 -Begrijpen de belangrijkste concepten in verband met Big Data en hun karakteristieke elementen.
 • CE 26 -Know over en inzicht in de basisbegrippen en de instrumenten die gebruikt worden in marketing management.
 • CE 27 -Being staat om de meest geschikte bronnen te identificeren en analyseren van gegevens om te zetten in informatie die nuttig is voor het nemen van beslissingen met betrekking tot marketing problemen is.
 • CE 28 -Knowing en inzicht in de belangrijkste programmering paradigma's en de basis van de programmering, zodat de student eenvoudige codes die gericht zijn op de behandeling van gegevens te ontwikkelen.
 • CE 29 -Knowing en begrip realiteit in bedrijven in de huidige informatiemaatschappij door toepassing van de theorie en praktijk principes verworven in de klas.
 • CE 30 -Being kunnen plannen en leveren van een onderzoeksproject of een uitgebreide business plan in de setting van de huidige informatiemaatschappij.

Opleiding

De E-3 curriculum omvat stages in gerenommeerde openbare en particuliere instellingen in verband met een professionele focus van de twee graden bachelor dat het programma omvatten. De studenten die in E-3 in te schrijven als van het academisch jaar 2016/2017 zal in staat zijn om een ​​langere periode stage te ondernemen tijdens een volle semester, indien zij dit wensen te doen (24 studiepunten, 1ste semester van het 5de studiejaar).

Voor meer informatie, zie http://www.icade.upcomillas.es/en/faculty-of-law/internships

Subsidies en financiële hulp

De universiteit als instelling van de katholieke kerk gewijd aan alle leden van de samenleving, biedt een scala aan subsidies en financiële steun aan haar studenten, om te helpen met studiekosten en te zorgen voor gelijke kansen op basis van de individuele behoeften van elke student.

Deze steun komt rechtstreeks van de universiteit, uit bijdragen van de Comillas-ICAI Universitaire Stichting, het Fonds van de Kerk Grants, de niet-zelfstandige basis voor kandidaten voor het priesterschap en van andere organisaties en individuen.

De universiteit biedt haar eigen financiële steun aan Bachelor's Degree studenten met beperkte middelen, in de vorm van een gedeeltelijke vermindering van het collegegeld.

Studenten aan de universiteit komen in aanmerking voor dezelfde voordelen als de andere Spaanse universitaire studenten met betrekking tot de school verzekeringen, officiële subsidies en andere subsidies.

Comillas biedt Bachelor's Degree programma's voor studenten beginnen hoger onderwijs. Wij bieden ook Postdoctorale programma's voor afgestudeerden en professionals.

Career & academische vooruitzichten

Loopbaanperspectieven

De E-3-programma stelt studenten in staat om uitstekende carrière in het juridische veld als in finance, consultancy en business management. Uitstekend, geïntegreerde en uitgebreide opleiding in zowel Degrees biedt een veelzijdige professionele profiel, dat is buitengewoon in de hoge vraag door advocatenkantoren en publieke en private bedrijven, die actief zijn in zowel de nationale en internationale markten.

Academische loopbaan

Studenten van de E-3 Program krijgen direct toegang tot de prestigieuze postdoctorale opleidingen aan Comillas, met inbegrip van zowel het officiële Master's Degree voor toelating tot de balie (waarin de studenten in aanmerking komt om te werken als advocaat op grond van wet 34/2006 en het Koninklijk Besluit 775/2011 en als de andere Master's Degree programma's die deel uitmaken van het Centrum voor Innovatie in Law (CID-ICADE) en ICADE Business School te vormen.

Graduate profiel

De afgestudeerde profiel van Degree de bacheloropleiding in de rechten wordt bepaald door te voldoen aan de algemene en specifieke vaardigheden die in de Degree recensie Document zijn ingesteld. Als zodanig wet afgestudeerden krijgen uitgebreide juridische opleiding die hen in staat stelt om zich te kwalificeren als juristen en beginnen hun carrière op het gebied van het recht.

De afgestudeerde profiel van Degree de bacheloropleiding Business Administration and Management wordt bepaald door te voldoen aan de algemene en specifieke vaardigheden die in de Degree recensie Document zijn ingesteld. De Bachelor's Degree in Business Administration and Management biedt studenten met voldoende persoonlijke en professionele vaardigheden voor hen om op posities van het management en de verantwoordelijkheid van de verschillende strategische gebieden van de bedrijven (financiën, human resources, marketing, ...) of in het openbaar bestuur te nemen. Studenten zijn ook gekwalificeerd zijn om hun eigen ondernemende kansen na te streven.

Deze school biedt programma's in:
 • Engels
 • Spaans
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Duur
5 jaar
Voltijd
Locations
Spanje - Madrid, Madrid
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 2019
Spanje - Madrid, Madrid
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan