Faculteit landbouw

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De Faculteit der Landbouwkunde, Universiteit van Ilorin Werd opgericht in de 1982/83 sessie en had zijn stichting decaan in de zitting 1983/84. Momenteel bestaat de faculteit uit zeven (7) academische afdelingen, namelijk:

 • Landbouweconomie en Landbouwbeheer
 • Landbouw Uitbreiding en Plattelandsontwikkeling
 • Agronomie
 • Dierlijke productie
 • Gewas bescherming
 • Huishoudkunde en Voedselwetenschappen
 • Forest Resources Management

kantoren. Ook in hetzelfde complex zijn de Departementen van Landbouw Uitbreiding en Plattelandsontwikkeling; Afdeling Landbouweconomie en Farm Management; Afdeling Gewasbescherming; Afdeling Huishoudkunde en Voedselwetenschappen; En de afdeling Bosbeheer.

De faculteit heeft vijf studieprogramma's van vijf (5) of vier (4) of drie (3) academische jaren voor respectievelijk de GCE 'O' Level en 'A' Level Holders, die leiden tot de toekenning van: Bachelor of Agriculture (B. Agric.) Diploma met beperkte specialisatie in het laatste jaar in een van de volgende opties: Landbouweconomie en Boerenbeheer, Landbouw Uitbreiding en Plattelandsontwikkeling, Agronomie, Dierenproductie en Gewasbescherming.

 • B. Sc. Huishoudkunde
 • B. Sc. Voedselwetenschappen
 • B. Bosbouw en natuur.
 • B. Sc. Landbouw Uitbreiding en Gemeenschapsontwikkeling

Bosbouw en Wild

De hoofddoelstellingen van de afdeling zijn onder meer, maar niet beperkt tot:

 • Afgestudeerden produceren met massale ondernemerschap en zelfstandige capaciteiten;
 • Impart afgestudeerden met vaardigheden op alle gebieden van bosbouw en wild;
 • Maak afgestudeerden die relevant zijn voor de industrie en de samenleving en die positief kunnen bijdragen aan nationale en internationale bosbouw- en wilddoelen.

B.Sc Landbouw Uitbreiding En Community Development

Dit is een speciaal programma van drie jaar, ondersteund door het Sasakawa Africa Fund for Extension Education (SAFE), Japan, met de nadruk op het vergroten van de capaciteit van Extension Agents met HND kwalificaties. Het is verschillend van de faculteit B.Agriculture-graad met een duur van vijf jaar voor kandidaten.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

 • Train mid-carriere verlenging en professionals in de plattelandsontwikkeling in gespecialiseerde technische gebieden langs de gehele agrarische waardeketen;
 • Verbetering van de effectiviteit van uitbreidingsprogramma's voor grassroots en ontwikkelingsprogramma's in Nigeria; en
 • Upgrade de academische en professionele kwalificaties van uitbreidings- en community development professionals door hen te voorzien van up-to-date theoretische en praktische kennis van toepassing op het gebied.

B.Sc. Voedselwetenschappen

Food Science behandelt de behandeling van voedermiddelen om hen om te zetten in voedselproducten van deze aard, kwaliteit en stabiliteit, zo verpakt en verdeeld dat ze voldoen aan de eisen van de consument en van de veilige en goede praktijk. Het programma is gericht op de productie van afgestudeerden die adequaat uitgerust zijn met uitgebreide theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn voor de productie, de verwerking en het behoud van voedsel voor zelfstandige voedselvoorziening. Het Food Science programma is afgestemd op de productie van afgestudeerden die zelfstandig zijn. Studenten zullen uitgerust zijn met voldoende technische, productieve en ondernemerschapsvaardigheden die nodig zijn voor productie en onderzoek in de voedselwetenschappen.

Het programma beoogt studenten oriëntatie te geven voor lokale inkoop van grondstoffen door middel van nieuw gebruik van lokale landbouwproducten, opwaardering van inheemse technologieën voor nationale voedselvoorziening.

B.Sc. Huishoudkunde

Het programma zal afgestudeerden produceren die bepaalde fundamentele vaardigheden of competenties ontwikkelen die effectief moeten zijn in het leven, ongeacht de specifieke omstandigheden van het individu of de familie. Vandaar dat het programma de instructies omvat in:

 • (I) Voeding en Voeding
 • (Ii) Kleding en Textiel
 • (Iii) Gezinsleven, gastvrijheid
 • (Iv) Menselijke Ontwikkeling en
 • (V) Huishoudelijk en institutioneel resource management

De B. Sc. Landbouw Uitbreiding en Gemeenschapsontwikkeling Is een opleiding die wordt ondersteund door het Sasakawa Africa Fund for Extension Education (SAFE). Het programma is om middelgrote Extension Agents op te leiden in de ADP's en MANR in Value-added Agriculture. Het mandaat omvat de middelste riem en de zuidelijke zones in Nigeria.

Bij de aanvang van de faculteit in 1982/83 werden zevenenzestig (67) studenten toegelaten tot het 100-niveau. In totaal 283 kandidaten worden toegelaten tot het 100-niveau in de 2012/2013 sessie. Momenteel is de studentenbevolking in de faculteit ruim 1000. De 100 Level courses worden gezamenlijk geleerd met studenten uit de faculteiten wetenschappen, basis medische wetenschappen, klinische wetenschappen, techniek en onderwijs. Specifieke vakken zijn Biologie, Chemie en elk van de natuurkunde, geologie, wiskunde of statistiek. Om te kunnen kwalificeren om naar het 200-niveau te gaan, moeten 100 Level-studenten passeren met minstens een CGPA van 1,50.

200 Niveau - 500 Niveaucursussen zijn hoofdzakelijk in de Faculteit der Landbouwkunde met Landbouwkunde cursussen in de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Technologie; En statistieken in de faculteit wetenschappen. De eerste groep studenten studeerde af in de 1986/87 sessie. De faculteit heeft sinds de oprichting meer dan 2000 studenten afgestudeerd.

Op het begin van de faculteit waren er maar zes (6) leden van het academisch personeel aanwezig. De personeelsituatie is echter enorm verbeterd aan in totaal 77 faculteitspersoneel.

Academische Atmosfeer

De faculteit behoudt een hoge academische standaard door studenten te adviseren om hard te werken, te zorgen voor een bevredigende sfeer om te studeren, het behoud van de faculteits toelating en de goede stand van zaken te allen tijde en vooral door het enthousiasme en toewijding van het onderwijs, technisch en administratief personeel.

Het beleid dat door de faculteit wordt aangenomen en beoefend in het nastreven van academische normen en het behoud van de academische atmosfeer komt grotendeels voort uit het vastgelegde beleid van de universiteit. Dit zijn onder andere aanmoedigende personeel- / studentenseminaries, aanwezigheid van universiteitshoorcolleges en andere speciale lezingen en bijwonen van symposia en geleerde conferenties, die ook door het departement en faculteit worden gehost wanneer het fonds beschikbaar is.

Jaarlijks organiseert de faculteit een faculteitslesing en een faculteitseminarie waar studenten worden bijgewoond. Iedere afdeling zorgt er ook voor dat studenten de presentaties van het seminar op het project door middel van bachelor- en postdoctorale studenten bijwonen. De seminars worden tweemaal per semester georganiseerd.

De missie

De missie van de faculteit is om:

 • (A) Een grondige basisopleiding in alle relevante vakken op het gebied van Landbouw,
 • (B) Landbouwpersoneel produceren die over ruime kennis en vaardigheden beschikken voor de ontwikkeling van de agrarische sector van de economie,
 • C) adviesdiensten aanbieden aan de federale, staats-, lokale overheden en overheidssectoren in de mondiale gemeenschap, en
 • (D) Bereid de leerlingen voor om onderzoek te verrichten en bevindingen aan de boeren te verspreiden.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Provide world-class environment for learning, research and community service.

Provide world-class environment for learning, research and community service. Lees Minder