Internationale zaken

Šiauliai State College

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Internationale zaken

Šiauliai State College

Over het programma

Naam van de Opleiding: internationale bedrijfsleven

Studierichting: Sociale wetenschappen

Studierichting: Business en Administration

Studieniveau: programma 6

Type van de studie: College studies

Diploma: Professionele Bachelor in International Business

Certificaat uitgereikt: Professionele Bachelor diploma

Minimal onderwijs voor toelating: SECUNDAIRE

Algemene beschrijving:

Doelstelling (en) van een opleiding:

Om gekwalificeerde internationale business specialisten opleiden, in staat om zakelijke omgeving en processen te analyseren, te creëren en te beheren van een bedrijf, voor de uitvoering van internationale zakelijke projecten, te communiceren en te onderhandelen in vreemde talen door te focussen op de veranderende internationale zakelijke omgeving, behoeften van de consument en doelstellingen onderneming door het toepassen van de meest recente wetenschappelijke kennis en maatschappelijk verantwoord ondernemen principes in de nationale en internationale markten.

Leerresultaten:

Na het succesvol afronden van de opleiding, een student:

De kennis en de toepassing ervan

 • zal kennen en begrijpen het internationale bedrijfsleven, management, marketing, economische, juridische, psychologie sociologie, filosofie en ethiek theorieën, principes en methodes en in staat zijn om ze toe te passen voor de oprichting, het beheer en de ontwikkeling van de nationale en internationale markt zal zijn;
 • zal wiskunde, statistiek en informatica kennis toe te passen voor het oplossen van vraagstukken in het bedrijfsleven

Onderzoeksvaardigheden

 • zal verrichten toegepast onderzoek, die het mogelijk maken om naar processen en gebeurtenissen in het bedrijfsleven en zijn omgeving te leren kennen en om de resultaten toe te passen voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven en voor het oplossen van concrete problemen van het internationale bedrijfsleven.

Speciale vaardigheden

 • zal in staat zijn om een ​​bedrijf op te richten, zal het plannen, organiseren, beheren, controleren en analyseren van bedrijfsprocessen, het mogelijk maakt om snel te reageren op de veranderende mondiale zakelijke omgeving;
 • zal plannen, analyseren, te evalueren en te controleren internationale bedrijfsleven financiële, personele en materiële middelen;
 • zal organiseren en beheren resourcing van goederen en grondstoffen en sales processen;
 • voorspelt het internationale bedrijfsleven trends, kies innovatieve marketing tools en de voorbereiding van business-projecten;
 • verzamelt, verzamelen en systematiseren van informatie uit verschillende bronnen, alsmede het beheer van zakelijke gegevens stroomt met behulp van moderne informatietechnologieën

Sociale vaardigheden

 • communiceren en samenwerken met partners en collega's, te bespreken en te onderhandelen in multi-culturele ruimte in het Litouws en vreemde talen;
 • zal werken in een team, terwijl het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen en ondergeschikte medewerkers activiteit resultaten en kwaliteit, zal de beginselen van sociale rechtvaardigheid, beroepsethiek en burgerschap in de professionele activiteiten alsmede het bevorderen van etnisch-culturele en interculturele relaties te volgen

Persoonlijke vaardigheden

onafhankelijk, innovatief en creatief zullen kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de continue professionele ontwikkeling te begrijpen alsook morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn / haar activiteiten resultaten op de samenleving, economische en culturele ontwikkeling en voor het welzijn en het milieu te ontwikkelen

Activiteiten van onderwijzen en leren:

Actieve onderwijs- en leermethoden worden ook gebruikt als virtualisatie van het onderzoek proces en internationalisering. Het is de bedoeling in de opleiding voor individuele vakken onderwerpen worden onderwezen door een bezoek aan zowel leerkrachten als de mobiliteit van studenten en docenten in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma waarin het programma internationalisering zorgt. Met het oog op innovatieve business specialistische opleiding te verzekeren, zal afzonderlijke onderwerpen thema's worden gegeven door de sociale partners van innovatieve bedrijven. Het geheel van onderwijs- en leermethoden is bedoeld om algemene en bijzondere vaardigheden van de professionele activiteiten die nodig zijn voor onafhankelijke en creatieve werk van een getrainde specialist op het gebied van het internationale bedrijfsleven te vormen.

Het programma is bedoeld voor studenten actief worden betrokken bij het onderzoek proces: lezingen streven naar een discussie omgeving te creëren, methodes dat het initiatief van de student en de praktische activiteit te bevorderen worden gebruikt. Capaciteiten en vaardigheden worden gevormd tijdens de studie theorie basics, beoefenen, doen individuele taken: demonstratie, informatie zoeken, het oplossen van problemen, situatie modellering, problematisch onderwijs, projectmatig werken, groep beoefenen, mind map, enz.

Methoden voor de beoordeling van de leerprestaties:

De permanente evaluatie vindt plaats over een periode van tijd met inbegrip van het hele semester, evenals zittijd en het niveau van de verwezenlijking bereikt door elke individuele student blijkt uit de samengestelde score IKI = TKN + Ekn), die wordt bepaald door de docent en hangt af op de beoogde leerresultaten, vakinhoud en de aard van de opdrachten. Alle continue en / of tussentijdse evaluaties van het onderwerp, examens of andere vormen van leerresultaten beoordeling alsmede praktische taken en de verdediging van de praktijk activiteiten (analyse) verslag zijn verplicht voor studenten. Alle proefpersonen eindevaluatie heeft examen methode, op voorwaarde testen en pracical taken bedoeld, kan er een project voorbereiding en de verdediging. Praktijk evaluatie wordt beëindigd door het indienen en verdedigen van een praktijk rapport. Stages in de loop van de studies worden beoordeeld door het geven van de volgende opdrachten: de praktijk rapport, natuurlijk papier en afstuderen papier. Leerresultaten van verwante onderwerpen en de eisen aan te tonen een set van vaardigheden en capaciteiten kunnen worden opgenomen in de praktijk verslag en stageopdrachten.

Deze school biedt programma's in:
 • Engels
 • Litouws
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Duur
Deeltijd
Voltijd
Locations
Litouwen - Šiauliai, Šiauliai
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 2019
Litouwen - Šiauliai, Šiauliai
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan