We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Booth University College
Booth University College - Winnipeg

Booth University College - Winnipeg

Booth University College - Winnipeg

Invoering

Booth University College

Booth University College, gevestigd in Winnipeg, Manitoba, Canada, is een christelijke instelling die geworteld is in de 156-jarige geschiedenis van het Leger des Heils om te voorzien in de behoeften van de meest kwetsbaren in de samenleving. Wij zijn diep toegewijd aan sociale rechtvaardigheid en combineren christelijk geloof en strikte wetenschap met een passie voor service. Onze benadering van leren is verankerd in academische excellentie en gebaseerd op een visie van hoop, sociale rechtvaardigheid en barmhartigheid voor iedereen.

In de veranderende wereld van vandaag moeten studenten bekwaam zijn in literatuur, filosofie, geschiedenis, religie, schone kunsten en zowel sociale als fysieke wetenschappen. Met deze basis op zijn plaats, zijn onze studenten bereid om kennis na te streven op het door hen gekozen vakgebied. Of dat nu de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen of een professionele graad is, blootstelling aan het brede scala aan menselijke kennis maakt onze afgestudeerden betere mensen en burgers. De integratie van deze kennis in een christelijk wereldbeeld, bereidt onze studenten voor om de grenzen ervan met moed en toewijding te verkennen. Met het mentorschap van toegewijde professoren en instructeurs verwachten we van onze studenten dat ze de moeilijkste en meest complexe problemen van onze tijd met hoop en vertrouwen aanpakken.

Onze inzet – Onderwijs voor een betere wereld

Booth University College zet zich in voor onderwijs voor een betere wereld. We leiden studenten op om de complexiteit van onze wereld te begrijpen door de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en om te weten hoe het christelijk geloof hen dwingt om hoop, sociale rechtvaardigheid en barmhartigheid in de wereld te brengen. We gaan verder dan het voorbereiden van studenten op een loopbaan. We bereiden hen voor en inspireren hen om erop uit te gaan en een positieve impact te maken in hun gemeenschappen en de wereld om hen heen.

Als christelijke hogeschool wordt onze missie gevormd door bijbels realisme dat erkent dat de wereld, hoewel geschapen door God en begiftigd met Zijn goedheid en schoonheid, diep verontrust is. Naast de rijkdom van deze wereld en de waardigheid van het menselijk leven, erkennen we dat we in een wereld leven die niet de glorie heeft bereikt waarin ze werd geschapen.

We willen dat onze studenten de schoonheid van de wereld zien, maar ook geïnformeerd worden over de uitdagingen van het samen leven op deze planeet. Deze uitdagingen van een omgeving in diepe nood, gepresenteerd door samenlevingen en sociale systemen die vraatzuchtig zijn in hun honger naar "veel en veelheid" en de uitdagingen van onrecht die voortkomen uit eigenbelang, zijn ongebreideld.

Als christelijke onderwijsinstelling verkennen we de wereld zoals die is, met zijn mix van pracht en geweld, wanhoop en hoop, onrecht en een verlangen om het beter te doen. Veel van ons werk samen is een poging om ons begrip uit te breiden dan wat we altijd hebben gedacht, geweten of geloofd.

Maar als christelijke hogeschool is het absoluut noodzakelijk dat we meer doen dan alleen de wereld begrijpen zoals die is. We moeten ook verder kijken dan wat er nu is, voorbij de beperkingen van het moment en ons een betere wereld voorstellen. We moeten onze studenten niet alleen voorbereiden om de uitdagingen van het heden te identificeren en te begrijpen, maar ook om oplossingen voor de toekomst te bedenken; niet alleen om uit te leggen waarom de wereld is zoals hij is, maar ook om te werken aan een betere wereld; niet alleen om degenen die lijden te troosten, maar ook om hun wonden te helen.

Education for a Better World is onze inzet en staat daarom centraal in de missie van Booth University College. Ons doel is om onze studenten op te leiden, zodat ze een leven kunnen leiden dat wordt geïnformeerd door de discipline van hun geest en wordt getransformeerd door het christelijk geloof. We willen onze studenten voorbereiden om zowel bereid als in staat te zijn om hard te werken om deze betere wereld dichterbij te brengen.

Mission Statement

William en Catherine Booth University College, een christelijke hogeschool die geworteld is in de Wesleyaanse theologische traditie van het Leger des Heils, brengt christelijk geloof, strenge wetenschap en een passie voor dienstbaarheid samen. Het University College leidt studenten op om de complexiteit van onze wereld te begrijpen, om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om actief bij te dragen aan de samenleving en om te weten hoe het christelijk geloof hen dwingt om hoop, sociale rechtvaardigheid en barmhartigheid in onze wereld te brengen.

Visie 2020: The Road to Booth Strategisch plan van UC

We zijn van plan om onze missieverklaring meer dan alleen woorden te maken en werkelijkheid te maken. Om dit te bereiken heeft Booth University College zes strategische initiatieven geïdentificeerd. Gedetailleerd in ons strategisch plan, dat het de komende jaren zal nastreven.

Strategische initiatieven

 • Ons universitaire profiel laten groeien
  • Booth UC is overgestapt naar een hogeschool en zal zich blijven ontwikkelen als een kleine universiteit door nieuwe programma's te implementeren, de faculteit te laten groeien, de dienstverlening te verbeteren en haar reputatie als een christelijke universiteit bij uitstek te vergroten met een levendige leercultuur. De sleutel tot deze ontwikkeling is het nastreven van lidmaatschap van de Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC), een geschikte accreditatie-instantie en een laatste naamsverandering in "Booth University".
 • De studentenervaring verbeteren
 • Booth UC zal het holistische studentenleven benadrukken door curriculaire en co-curriculaire programma's te integreren om studenten levendige, transformerende ervaringen te bieden. We zullen bewust werken aan het ontwikkelen van afgestudeerden die een evenwichtig, innovatief leven leiden.
 • Oprichting van een school voor voortgezette studies
 • Door de ontwikkeling van een school voor voortgezette studies en andere initiatieven, zal Booth UC naar voren komen als het centrum voor de ontwikkeling, training en opleiding van leiderschap van het Leger des Heils, training en opleiding voor officieren (post-CFOT), werkend personeel en leken. We zullen doorgaan met het creëren van mogelijkheden die doorlopende studies bieden aan mensen en organisaties buiten het Leger des Heils.
 • Inbedding en behoud van christelijk geloof, dienstbaarheid, hoop, gerechtigheid en barmhartigheid
 • Als christelijke hogeschool zal Booth UC energie en middelen steken in het onderwijzen van studenten in het christelijk geloof en met het oog op dienstbaarheid door hoop, gerechtigheid en barmhartigheid te brengen in een wereld die wordt gekenmerkt door wanhoop, onrecht en wraak.
 • Onze inschrijving vergroten
 • Booth UC zal een uitgebreide en langetermijnstrategie voor inschrijvingsbeheer ontwikkelen die de nadruk legt op het werven en behouden van studenten, wat uiteindelijk zal leiden tot een aanhoudende groei van meer dan 500 studenten in 2020.
 • De middelen versterken om onze missie te verwezenlijken
 • Booth UC zal een proactieve benadering handhaven bij het ontwikkelen en betrekken van uitstekend personeel en docenten door sterke relaties met donoren te cultiveren en faciliteiten te ontwikkelen om een groeiende studentenpopulatie te dienen.

Visie 2020: The Road to Booth University

Sir Isaac Newton zei ooit: "Als ik verder heb gezien, is het door op de schouders van reuzen te staan."

Om een visie op Booth University College te kunnen geven, moeten we verder kijken dan wat er voor ons ligt om ons voor te stellen wat er zou kunnen zijn. We moeten de tijd nemen om boven de wervelwind van de dagelijkse operaties uit te stijgen om breder en dieper na te denken over wat God aan het doen is op en via Booth University College. We moeten duidelijkheid krijgen over waar we heen gaan. We moeten een doel voor ogen hebben.

Om dit te bereiken hebben we op de schouders gestaan van de reuzen die ons zijn voorgegaan, degenen die de basis hebben gelegd voor Booth University College. We hebben op de schouders gestaan van de faculteit, medewerkers, studenten, alumni en donateurs - vroeger en nu - die zoveel hebben gegeven aan Booth UC.

Nu we dit hebben gedaan, zijn we in staat om duidelijker te zien waar God ons vervolgens naartoe leidt. Wij zien Booth UC als een christelijke universiteit die diep geworteld is in de Wesleyaanse theologische traditie van het Leger des Heils. Wij stellen ons Booth UC voor als een instelling waarin wetenschap, christelijk geloof en dienstbaarheid verenigd zijn. We dromen van Booth UC als een van de middelen waarmee God ons in een betere wereld brengt.

We zijn verheugd om het met u te delen en de koers uit te stippelen die ons daarheen zal leiden. We kunnen deze visie niet in eigen kracht verwezenlijken. We ervaren nu al Gods zegen op onze inspanningen en we hebben uw steun nodig om ons vooruit te helpen.

Statistieken

  toelatingen

  Solliciteren bij Booth University College

  Er zijn geen aanmeldingskosten voor Canadese en Amerikaanse studenten, dus waarom wachten? Solliciteer online in deze eenvoudige stappen.

  • Bepaal een programma
  • Bekijk de toelatingseisen
  • Bekijk onze beurzen en onderscheidingen om te zien waarvoor u in aanmerking komt
  • Voltooi uw aanvraag online. Zorg ervoor dat u alle vereiste ondersteunende documenten uploadt
  • Zorg ervoor dat uw officiële transcripties naar het Admissions Office worden gestuurd

  Beurzen en financiering

  Deadline voor aanmelding
  Scholarships at Booth UCApril 30, 2023

  Locaties

  • Winnipeg

   Webb Place,447, R3B 2P2, Winnipeg

   Vragen